POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
król elekcyjny, dynastia Wazów:
ZYGMUNT III WAZA ZYGMUNT III WAZA
 urodzony 20-06-1566, zamek Gripsholm, k. Sztokholmu
  zmarł 30-04-1632
koronacja 28-12-1587, Kraków
  tytuł król polski, szwedzki
   żył 66 lat
  ojciec Jan III Waza
  matka Katarzyna Jagiellonka
Zygmunt III Waza; Sigismund: król Polski 1587-1632 jako Zygmunt III Waza (wybrany 19.06.1587), król Szwecji 1592-1599, koronacja 19.02.1594 w Uppsali.


• BIOGRAFIA: ZYGMUNT III WAZA
Zygmunt III Waza (1566-1632), król polski od 1587 i szwedzki 1592-99, syn Jana III Wazy króla szwedzkiego i Katarzyny Jagiellonki. Wybrany na tron przez stronnictwo antyhabsburskie, przy poparciu Jana Zamoyskiego; jego konkurent arcyksiążę Maksymilian Habsburg został zwyciężony w I 1588 pod Byczyną. Swą prohabsburską polityką, energicznym popieraniem kontrreformacji, dążeniem do wzmocnienia swej władzy w duchu abso1utyzmu oraz prowadzeniem wojen o utracony tron szwedzki (wojny o Inflanty, wojny polsko-szwedzkie) wzmagał niechętne do niego nastroje wśród szlachty, które znalazły ujście w tzw. rokoszu Zebrzydowskiego, rozpoczętym 1606 pod hasłem obrony "złotej wolności". Mimo zwycięstwa wojsk koronnych 6 VII 1607 pod Guzowem król musiał się pogodzić z rokoszanami. W 1609-18 prowadził wojny z Moskwą o tron carski (wojny polsko-moskiewskie), zbliżenie zaś z Habsburgami doprowadziło do wojny z Turcją 1620-21 (wojny polsko-tureckie). Rzecznik zawarcia unii brzeskiej 1596. Za jego panowania nastąpiło obniżenie prestiżu władzy monarszej. Był mecenasem artystów, ale kultura polska nie osiągnęła tak wysokiego poziomu jak za jego poprzedników.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: ZYGMUNT III WAZA
   mąż Zygmunt III Waza

  1 żona Anna Austriaczka
   ślub 31-05-1592 Kraków, katedra na Wawelu
 urodzona 16-08-1573 Graz
  zmarła 10-02-1598 Warszawa
pochowany 16-10-1598 Kraków, na Wawelu
koronacja 31-05-1592 Kraków, na Wawelu
  tytuł królowa polska, szwedzka
  ojciec Karol
  matka Maria Anna

 k dz. 1 Anna Maria
 k dz. 2 Katarzyna
 m dz. 3 Władysław IV
 k dz. 4 Katarzyna
 m dz. 5 Krzysztof

  2 żona Konstancja
   ślub 11-12-1605 Kraków, na Wawelu
 urodzona 24-12-1588 Graz
  zmarła 10-07-1631 Warszawa
koronacja 11-12-1605 Kraków, na Wawelu
  tytuł królowa polska
  ojciec Karol
  matka Maria Anna

 m dz. 1 Jan Kazimierz
 m dz. 2 Jan Kazimierz
 m dz. 3 Jan Albert
 m dz. 4 Karol Ferdynand
 m dz. 5 Aleksander Karol
 k dz. 6 Anna Konstancja
 k dz. 7 Anna Katarzyna Konstancja

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: ZYGMUNT III WAZA
1 Zygmunt III Waza ur. 20-06-1566 zm. 30-04-1632 król polski, szwedzki


2 Jan III Waza ur. 21-12-1537 zm. 17-11-1592 król szwedzki
3 Katarzyna Jagiellonka ur. 1-11-1526 zm. 16-09-1583 królowa szwedzka


4 Gustaw I Waza ur. 12-05-1496 zm. 29-09-1560 król Szwecji
5 Małgorzata Leijonhuvfud ur. 1-01-1514 zm. 26-08-1551
6 Zygmunt I Stary ur. 1-01-1467 zm. 1-04-1548 król Polski
7 Bona Maria Sforza d'Aragona ur. 2-02-1494 zm. 19-11-1557 królowa polska


8 Eryk Johansson Waza zm. 8-11-1520 radca królestwa szwedz.
9 Cecylia
10 Eryk Lejonhufvud
12 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
13 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
14 Jan Galeazzo Sforza ur. 20-06-1469 zm. 21-10-1494 książę Mediolanu
15 Izabela Aragońska ur. 4-10-1470 zm. 11-02-1524


18 Maans Carlson
24 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski
25 Zofia; Sonka Holszańska ur. ok. 1405 zm. 21-09-1461 królowa Polski
26 Albrecht II; Albrecht V ur. 10-08-1397 zm. 27-10-1439 król Niemiec
27 Elżbieta Luksemburska ur. 1409 zm. 14-07-1442 królowa Czech, Węgier
28 Galeazzo Maria Sforza ur. 24-01-1444 zm. 26-12-1476 książę Mediolanu
29 Bona di Savoia ur. ok. 1449 zm. -11-1503 księżniczka sabaudzka
30 Alfons II Aragoński ur. 1448 zm. 18-12-1495 król Neapolu
31 Hipolita Maria ur. 1445 zm. 10-08-1488


48 Olgierd ur. 1296 zm. -05-1377 wielki książę litewski
49 Julianna zm. wiosną 1392 księżniczka twerska
50 Andrzej Holszański książę Holszański
51 Aleksandra Dymitrówna Drucka
52 Albrecht IV Habsburg ur. 21-09-1377 zm. 14-09-1404 książę Austrii
53 Joanna; Zofia Bawarska ur. 1373 zm. 15-11-1410
54 Zygmunt Luksemburski ur. 1368 zm. 9-12-1437 cesarz rzymski
55 Barbara zm. 1451 hrabina Cylei
56 Franciszek I Sforza ur. 25-07-1401 zm. 8-03-1466 książę Mediolanu
57 Blanka Maria Visconti ur. ok. 1424 zm. 27-10-1468
58 Ludwik I ur. 1413 zm. 1465 książę Sabaudii
59 Anne de Lusignan ur. 1419 zm. 1462
60 Ferdynand I ur. 1423 zm. 1494 król Neapolu
61 Isabel zm. 1465
62 Franciszek I Sforza ur. 25-07-1401 zm. 8-03-1466 książę Mediolanu
63 Blanka Maria Visconti ur. ok. 1424 zm. 27-10-1468


96 Gedymin; Giedymin ur. ok. 1275 zm. 1341 wielki książę litewski
97 Jewna (Ewa?) zm. 1344
98 Aleksander I ur. 1301 zm. 22-10-1339 wielki książę twerski
99 Anastazja
104 Albrecht III ur. 9-09-1348 zm. 29-08-1395 książę Austrii
105 Beatrycza zm. 10-06-1414
106 Albrecht I ur. 1336 zm. 12-12-1404 książę dolno-bawarski
107 Małgorzata ur. 1346 zm. 18-02-1386
108 Karol IV; Wacław Luksemburczyk ur. 1316 zm. 29-11-1378 cesarz rzymski
109 Elżbieta ur. po 1345/1347 zm. 14-02-1393
110 Herman II hrabia Cilly
114 Filip Maria Visconti książę Mediolanu
116 Amadeusz VIII; Feliks V zm. 1451 książę sabaudzki, papież
117 Marie ur. 1380 zm. 1422
120 Alfons V Wspaniały ur. 1396 zm. 1458 król Aragonii, Sycylii
121 Giraldona Carlino
122 Tristan de Clermont, Cte de Capertino
126 Filip Maria Visconti książę Mediolanu


192 Pukuwer książę litewski
196 Michał I Młodszy ur. 1271 zm. 22-11-1318 w.ks. Tweru; Włodzimierza
197 Anna
208 Albrecht II Mądry, Chromy ur. 12-12-1298 zm. 20-07-1358 książę Austrii
209 Joanna von Pfirt ur. 1300 zm. 15-11-1351 hrabianka
210 Fryderyk V ur. 3-03-1333 zm. 21-01-1398 burgrabia norymberski
211 Elżbieta ur. 22-11-1329 zm. 21-04-1375
212 Ludwik IV ur. 1287 zm. 11-10-1347 cesarz rzymski
213 Małgorzata ur. 1311 zm. 1356 hrabina Holandii
214 Ludwik I ur. ok. 1311 zm. 06.12.1398 książę brzesko-legnicki
215 Agnieszka zm. 7-07-1362
216 Jan Luksembuski ur. 1296 zm. 26-08-1346 król Czech
217 Elżbieta ur. 1292 zm. 1330
218 Bogusław V ur. ok. 1318/1319 zm. 7-12-1373 książę wołgoski, słupski
219 Elżbieta ur. 13-05-1335 zm. 1361
234 Filip II ¦miały ur. 1342 zm. 27-04-1404 książę Burgundii
235 Małgorzata II ur. 1350 zm. 1405 hrabina Flandrii
240 Fernando I "el de Antequera" ur. 1380 zm. 1416 król Aragonu, Sycylii
241 Leonor Urraca de Castilla ur. 1374 zm. 1435


392 Jarosław zm. 16-09-1271 w.ks. włodzimierski
393 Ksenia zm. 1312
394 Dymitr ur. 11-09-1253 zm. 1293/1294 książę rostowski
416 Albrecht I ur. -07-1248 zm. 1-05-1308 król niemiecki
417 Elżbieta Tyrolska ur. p. 1262 zm. 28-10-1313
418 Ulryk II hrabia z Pfirtu
424 Ludwik II ur. 1229 zm. 2-02-1294 książę Bawarii
425 Matylda ur. ok. 1251 zm. 22-12-1304
426 Wilhelm III d'Avesnes; Dobry ur. 1280 zm. 1337 hrabia de Hainaut
427 Joanna de Valois ur. 1294 zm. 1342 hrabina de Hainaut
428 Bolesław III ur. 23-09-1291 zm. 20-04-1352 książę brzesko-legnicki
429 Małgorzata ur. 21-02-1296 zm. 8-04-1322
430 Henryk II; IV ur. po 1291 zm. 22-01-1342 książę żagański
431 Matylda ur. 1296 zm. 31-03-1321
432 Henryk VII (IV) Luksemburski ur. ok. 1274 zm. 1313 cesarz rzymski
433 Małgorzata ur. 1276 zm. 1311
434 Wacław II ur. 1271 zm. 21-06-1305 kr. Czech, Polski, Węgier
435 Jutta; Gutta ur. 13-03-1271 zm. 18-04-1297
436 Warcisław IV ur. ok. 1290 zm. 1-08-1326 ks. wołgoski i na Rugii
437 Elżbieta zm. 1350
438 Kazimierz III Wielki ur. 30-04-1310 zm. 5-11-1370 król Polski
439 Anna; Aldona ur. 1309/1310 zm. 26-05-1339 królowa polska
468 Jan II Dobry ur. 1319 zm. 8-04-1364 król Francji
469 Jutta; Bona ur. 1315 zm. 1349
470 Ludwik II z Méle zm. 1384 hrabia Flandrii
480 Jan I ur. 1358 zm. 1390 król Kastylii
481 Leonor ur. 1358 zm. 1382

• LITERATURA: ZYGMUNT III WAZA

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz