POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
król elekcyjny :
STANISŁAW LESZCZYŃSKI STANISŁAW LESZCZYŃSKI
 urodzony 23-10-1677
  zmarł 23-02-1766
koronacja 4-10-1704, Warszawa
  tytuł król Polski
   żył 89 lat
  ojciec Rafał Leszczyński
  matka Anna Jabłonowska
Stanisław Leszczyński: podczaszy koronny, wojewoda poznański 1699, król polski 1704-1709 (elekcja 12.07.1704), 1733-1736 (ponowna elekcja 12.09.1733, zrzeczenie się tronu za Lotaryngię 27.01.1736), dożywotni posiadacz księstwa Baru i Lotaryngii 1736.


• BIOGRAFIA: STANISŁAW LESZCZYŃSKI
Stanisław Leszczyński (1677-1766), król pol. 1704-09 i 1733-36. Wojewoda poznański od 1699, podczas wojny północnej 1700-21 pod naciskiem szwedzkim wybrany 12 VII 1704 królem na miejsce Augusta II Mocnego. Całkowicie uzależniony od Szwedów, po ich klęsce w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Połtawą (1709) opuścił kraj. Ponownie obrany królem polskim 12 IX 1733 przy poparciu ogromnej większości szlachty oraz swego zięcia (od 1725), króla francuskiego Ludwika XV, na skutek interwencji wojsk rosyjskich i elekcji Augusta III schronił się początkowo w Gdańsku, a następnie w Prusach; w wyniku tzw. wojny sukcesyjnej polskiej (1733-35) abdykował 26 I 1736, zachowując dożywotnio tytuł króla polskiego i zostając księciem Lotaryngii i Bar-le-Duc. Mecenas sztuki (gł. architektury), skupił na swym dworze w Lunéville wybitnych przedstawicieli życia umysłowego; 1740 założył tam szkołę rycerską ( także dla młodzieży polskiej), która wykształciła ponad 150 polskich oficerów i działaczy politycznych. Nadał zapewne ostateczny kształt i ogłosił drukiem tekst spornego autorstwa (być może szlachcica litewskiego Mateusza Białłozora) "Głos wolny wolność ubezpieczający" (1743), zawierający krytykę stosunków społeczno - ekonomicznych w Polsce i program reform, najwybitniejsze (przed wystąpieniem Stanisława Konarskiego) dzieło publicystyki politycznej czasów saskich; był też autorem pism o charakterze filozoficzno - moralistycznym.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: STANISŁAW LESZCZYŃSKI
   mąż Stanisław Leszczyński

   żona Katarzyna Opalińska
   ślub -05-1698
 urodzona 3-09-1680 Poznań
  zmarła 19-03-1747 Luneville
koronacja 4-10-1704 Warszawa
  ojciec Jan Karol Opaliński
  matka Zofia Anna

 k dz. 1 Anna Leszczyńska
 k dz. 2 Maria Leszczyńska

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: STANISŁAW LESZCZYŃSKI
1 Stanisław Leszczyński ur. 23-10-1677 zm. 23-02-1766 król Polski


2 Rafał Leszczyński ur. 1650 zm. 1703
3 Anna Jabłonowska zm. 1727


4 Bogusław Leszczyński zm. 1659 podskarbi wielki koronny
5 Anna Denhoffówna zm. po 1651
6 Stanisław Jabłonowski zm. 1702 hetman wielki koronny
7 Marianna Kazanowska zm. 1687

• LITERATURA: STANISŁAW LESZCZYŃSKI

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz