POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
król elekcyjny, dynastia Wettinów (Saska):
AUGUST III SAS AUGUST III SAS
 urodzony 17-10-1696
  zmarł 5-10-1763, Drezno
pochowany Drezno
koronacja 17-01-1733, Kraków, na Wawelu
  tytuł król Polski
   żył 66 lat
  ojciec August II Mocny; Fryderyk August I
  matka Krystyna Eberhardyna
August III Sas; Fryderyk August II: elektor saski 1733 jako Fryderyk August II, król polski 1733-1763 (wybrany 05.10.1733) jako August III. Przeszedł na katolicyzm (potajemnie .11.1712) 11.10.1717.


• BIOGRAFIA: AUGUST III SAS
August III (1696-1763), elektor saski (jako Fryderyk August II) i król polski od 1733, syn Augusta II Mocnego, z dynastii Wettynów. Uzyskał koronę dzięki pomocy rosyjskiej jako kontrkandydat wybranego przez większość szlachty Stanisława Leszczyńskiego. Za panowania Augusta III nastąpił całkowity upadek znaczenia politycznego Polski, dalsze ograniczenie jej suwerenności, wzrost wewnętrznej anarchii, roli skłóconych koterii magnackich, faworytów i ministrów saskich (August Sułkowski, Heinrich Brühl, Braniccy). Przebywając niemal stale w Dreźnie, sprawami Rzeczypospolitej interesował się jedynie przy realizacji swych celów dynastycznych.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: AUGUST III SAS
   mąż August III Sas; Fryderyk August II

   żona Maria Józefa
   ślub 20-08-1719 Wiedeń
 urodzona 8-12-1699 Wiedeń
  zmarła 17-11-1757 Drezno
koronacja 17-01-1734 Kraków, na Wawelu
  tytuł arcyks-ka austriacka
  ojciec Józef I
  matka Wilhelmina Amalia

 m dz. 1 Fryderyk August Franciszek
 m dz. 2 Józef August Wilhelm
 m dz. 3 Fryderyk Krystian
 k dz. 4 Maria Krystyna Amalia
 k dz. 5 Maria Małgorzata
 k dz. 6 Maria Anna
 m dz. 7 Franciszek Ksawery
 k dz. 8 Maria Józefa
 m dz. 9 Karol Krystian
 k dz. 10 Maria Krystyna
 k dz. 11 Maria Elľbieta
 m dz. 12 Albert Kazimierz August
 m dz. 13 Klemens Wacław
 k dz. 14 Maria Kunegunda

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: AUGUST III SAS
1 August III Sas; Fryderyk August II ur.17-10-1696 zm.5-10-1763 król Polski


2 August II Mocny; Fryderyk August I ur.12-05-1670 zm.1-02-1733 król Polski
3 Krystyna Eberhardyna ur. 29-12-1671 zm. 5-10-1727 królowa polska


4 Jan Jerzy III ur. 30-06-1647 zm. 22-09-1691 elektor saski
5 Anna Zofia ur. 11-09-1647 zm. 1-07-1717
6 Krystian Ernest ur. 27-07-1644 zm. 10-05-1712 margrabia brandenburski
7 Zofia Luiza ur. 1642 zm. 1702


8 Jan Jerzy II ur. 10-06-1613 zm. 1-09-1680 elektor saski
9 Magdalena Sybilla ur. 7-11-1612 zm. 30-03-1687
10 Fryderyk III ur. 18-03-1609 zm. 9-02-1670 król Danii, Norwegii
11 Zofia Amalia ur. 24-03-1628 zm. 20-02-1685 ks.brunszwicko-luneburska
12 Erdman August ur. 1615 zm. 1651 margrabia Bayreuth
13 Zofia ur. 1614 zm. 1646
14 Eberhard ur. 1614 zm. 1674 książę Wirtembergii
15 Anna Dorotea ur. 1614 zm. 1655


16 Jan Jerzy I ur. 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
17 Magdalena Sybilla ur. 9-01-1587 zm. 22-02-1659
18 Krystian ur. 30-01-1581 zm. 30-05-1655 margrabia brandenburski
19 Maria ur. 23-01-1579 zm. 11-02-1649
20 Chrystian IV ur. 12-04-1577 zm. 28-02-1648 król Danii, Norwegii
21 Anna Katarzyna ur. 26-06-1575 zm. 29-03-1612
22 Jerzy ur. 1582 zm. 1641 książę brunświcki
23 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt ur. 1601 zm. 1659
24 Krystian ur. 30-01-1581 zm. 30-05-1655 margrabia brandenburski
25 Maria ur. 23-01-1579 zm. 11-02-1649
26 Joachim Ernest ur. 22-06-1583 zm. 7-03-1625 margrabia brandenburski
27 Zofia von Solms-Laubach ur. 15-05-1594 zm. 16-05-1651
28 Jan Fryderyk ur. 1582 zm. 18-07-1628 książę wirtemberski
29 Barbara Zofia ur. 16-11-1584 zm. 13-02-1636


32 Chrystian I ur. 1560 zm. 25-09-1591 elektor saski
33 Zofia ur. 6-06-1568 zm. 7-12-1622
34 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
35 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
36 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
37 Elżbieta ur. 25-09-1563 zm. 28-09-1607
38 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
39 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
40 Fryderyk II ur. 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
41 Zofia ur. 4-09-1557 zm. 4-10-1631
42 Joachim Fryderyk ur. 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
43 Katarzyna ur. 10-08-1549 zm. 30-09-1602
44 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
45 Dorota ur. 29-06-1546 zm. 6-01-1617
48 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
49 Elżbieta ur. 25-09-1563 zm. 28-09-1607
50 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
51 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
52 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
53 Elżbieta ur. 25-09-1563 zm. 28-09-1607
54 Jan Jerzy hrabia Solms Laubach
56 Friedrich of Württemberg ur. 1557 zm. 1608
57 Sibylle of Anhalt ur. 1564 zm. 1614
58 Joachim Fryderyk ur. 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
59 Katarzyna ur. 10-08-1549 zm. 30-09-1602


64 August ur. 1526 zm. 11-02-1586 elektor saski
65 Anna ur. 22-11-1532 zm. 1-10-1585
66 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
67 Sabina ur. 12-05-1529 zm. 2-11-1575
68 Albrecht I Hohenzollern ur. 17-05-1490 zm. 20-03-1568 książę pruski
69 Anna Maria ur. 1532 zm. 20-03-1568
70 Wilhelm III de la Marck ur. 1516 zm. 5-01-1592 książę kliwijski
71 Maria Habsburżanka ur. 15-05-1531 zm. 11-12-1581 arcyks-ka austriacka
72 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
73 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
74 Joachim Ernest ur. 1536 zm. 1586 książę Anhalt Zerbst
76 Albrecht I Hohenzollern ur. 17-05-1490 zm. 20-03-1568 książę pruski
77 Anna Maria ur. 1532 zm. 20-03-1568
78 Wilhelm III de la Marck ur. 1516 zm. 5-01-1592 książę kliwijski
79 Maria Habsburżanka ur. 15-05-1531 zm. 11-12-1581 arcyks-ka austriacka
80 Chrystian III ur. 12-08-1503 zm. 1-01-1559 król Danii, Norwegii
81 Dorota ur. 9-07-1511 zm. 7-10-1571 ks-ka Sachsen-Lauenburg
82 Ulryk III ur. 21-04-1528 zm. 14-03-1603 książę meklemburski
83 Elżbieta ur. 4-10-1524 zm. 15-10-1586
84 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
85 Zofia ur. 1525/1526 zm. 6-02-1546
86 Jan I ur. 3-08-1513 zm. 13-01-1571 margrabia brandenb.
87 Katarzyna ur. 1518 zm. 16-05-1574
90 Chrystian III ur. 12-08-1503 zm. 1-01-1559 król Danii, Norwegii
91 Dorota ur. 9-07-1511 zm. 7-10-1571 ks-ka Sachsen-Lauenburg
96 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
97 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
98 Joachim Ernest ur. 1536 zm. 1586 książę Anhalt Zerbst
100 Albrecht I Hohenzollern ur. 17-05-1490 zm. 20-03-1568 książę pruski
101 Anna Maria ur. 1532 zm. 20-03-1568
102 Wilhelm III de la Marck ur. 1516 zm. 5-01-1592 książę kliwijski
103 Maria Habsburżanka ur. 15-05-1531 zm. 11-12-1581 arcyks-ka austriacka
104 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
105 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
106 Joachim Ernest ur. 1536 zm. 1586 książę Anhalt Zerbst
116 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
117 Zofia ur. 1525/1526 zm. 6-02-1546
118 Jan I ur. 3-08-1513 zm. 13-01-1571 margrabia brandenb.
119 Katarzyna ur. 1518 zm. 16-05-1574


128 Henryk V Pobożny ur. 1473 zm. 18-08-1541 książę saski
129 Katarzyna ur. 1487 zm. 6-06-1561
130 Chrystian III ur. 12-08-1503 zm. 1-01-1559 król Danii, Norwegii
131 Dorota ur. 9-07-1511 zm. 7-10-1571 ks-ka Sachsen-Lauenburg
132 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
133 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
134 Jerzy ur. 4-03-1484 zm. 27-12-1543 margrabia na Ansbach
135 Jadwiga ur. 12-06-1508 zm. 28-11-1531
136 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
137 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
138 Eryk I Starszy ur. 1470 zm. 26-07-1540 książę brunświcki
139 Elżbieta ur. 24-08-1510 zm. 25-05-1558
140 John III of Juelich, Cleves and Berg ur. 1490 zm. 1539
141 Marie of Juelich and Berg ur. 1491 zm. 1543
142 Ferdynand I ur. 10-03-1503 zm. 25-07-1564 cesarz rzymski
143 Anna Jagiellonka ur. 23-07-1503 zm. 27-01-1547 królowa Czech, Węgier
144 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
145 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
146 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
147 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
152 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
153 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
154 Eryk I Starszy ur. 1470 zm. 26-07-1540 książę brunświcki
155 Elżbieta ur. 24-08-1510 zm. 25-05-1558
156 John III of Juelich, Cleves and Berg ur. 1490 zm. 1539
157 Marie of Juelich and Berg ur. 1491 zm. 1543
158 Ferdynand I ur. 10-03-1503 zm. 25-07-1564 cesarz rzymski
159 Anna Jagiellonka ur. 23-07-1503 zm. 27-01-1547 królowa Czech, Węgier
160 Fryderyk I ur. 7-10-1471 zm. 10-04-1533 król Danii
161 Anna ur. 27-08-1487 zm. 3-05-1514
162 Magnus I zm. 1543 ks. saski na Lauenburgu
163 Katharina of Brunswick-Wolfenbuettel ur. 1488 zm. 1563
164 Albrecht VI ur. 28-07-1488 zm. 5-01-1547 książę meklemburski
165 Anna ur. 1507 zm. 19-06-1567
166 Fryderyk I ur. 7-10-1471 zm. 10-04-1533 król Danii
167 Zofia ur. 1498 zm. 13-05-1568 księżniczka pomorska
168 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
169 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
170 Fryderyk II ur. 12-02-1480 zm. 17-09-1547 książę legnicki i brzeski
171 Zofia ur. 10-03-1485 zm. 21-05-1537
172 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
173 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
174 Henryk II Młodszy ur. 1489 zm. 11-06-1568 książę brunśw.
175 Maria ur. 1496 zm. 1541
180 Fryderyk I ur. 7-10-1471 zm. 10-04-1533 król Danii
181 Anna ur. 27-08-1487 zm. 3-05-1514
182 Magnus I zm. 1543 ks. saski na Lauenburgu
183 Katharina of Brunswick-Wolfenbuettel ur. 1488 zm. 1563
192 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
193 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
194 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
195 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
200 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
201 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
202 Eryk I Starszy ur. 1470 zm. 26-07-1540 książę brunświcki
203 Elżbieta ur. 24-08-1510 zm. 25-05-1558
204 John III of Juelich, Cleves and Berg ur. 1490 zm. 1539
205 Marie of Juelich and Berg ur. 1491 zm. 1543
206 Ferdynand I ur. 10-03-1503 zm. 25-07-1564 cesarz rzymski
207 Anna Jagiellonka ur. 23-07-1503 zm. 27-01-1547 królowa Czech, Węgier
208 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
209 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
210 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
211 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
232 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
233 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
234 Fryderyk II ur. 12-02-1480 zm. 17-09-1547 książę legnicki i brzeski
235 Zofia ur. 10-03-1485 zm. 21-05-1537
236 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
237 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
238 Henryk II Młodszy ur. 1489 zm. 11-06-1568 książę brunśw.
239 Maria ur. 1496 zm. 1541


256 Albrecht Odważny ur. 1443 zm. 12-09-1500 elektor saski
257 Zdena; Sydonia ur. 11-11-1449 zm. 1-02-1510
258 Magnus II ur. 1441 zm. 20-11-1503 ks. meklemb. na Szwerynie
259 Zofia zm. 26-04-1504
260 Fryderyk I ur. 7-10-1471 zm. 10-04-1533 król Danii
261 Anna ur. 27-08-1487 zm. 3-05-1514
262 Magnus I zm. 1543 ks. saski na Lauenburgu
263 Katharina of Brunswick-Wolfenbuettel ur. 1488 zm. 1563
264 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
265 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
266 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
267 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
268 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
269 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
270 Karol I ur. 4-05-1476 zm. 21-05-1536 ks. ziembicko-oleśnicki
271 Anna zm. 27-10-1541
272 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
273 Anna ur. 7-03-1437 zm. 31-10-1512
274 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
275 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
278 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
279 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
284 Filip I Piękny; Habsburg ur. 22-06-1478 zm. 25-09-1506 król Kastylii
285 Joanna Szalona ur. 6-11-1479 zm. 13-04-1555 królowa Hiszpanii
286 Władysław II Jagiellończyk ur. 1-03-1456 zm. 13-03-1516 kr. czeski, węg.
287 Anna de la Foix et Candalle ur. ok. 1484 zm. 26-07-1506
288 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
289 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
290 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
291 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
292 Albrecht Odważny ur. 1443 zm. 12-09-1500 elektor saski
293 Zdena; Sydonia ur. 11-11-1449 zm. 1-02-1510
294 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
295 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
304 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
305 Anna ur. 7-03-1437 zm. 31-10-1512
306 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
307 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
310 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
311 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
316 Filip I Piękny; Habsburg ur. 22-06-1478 zm. 25-09-1506 król Kastylii
317 Joanna Szalona ur. 6-11-1479 zm. 13-04-1555 królowa Hiszpanii
318 Władysław II Jagiellończyk ur. 1-03-1456 zm. 13-03-1516 kr. czeski, węg.
319 Anna de la Foix et Candalle ur. ok. 1484 zm. 26-07-1506
320 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
321 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
322 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
323 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
326 Henryk I ur. 1489 zm. 23-06-1514 książę brunświcki
327 Katarzyna zm. 1526
328 Magnus II ur. 1441 zm. 20-11-1503 ks. meklemb. na Szwerynie
329 Zofia zm. 26-04-1504
330 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
331 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
332 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
333 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
334 Bogusław X Wielki ur. 3-06-1454 zm. 5-10-1523 książę pomorski
335 Anna ur. 12-03-1476 zm. 12-08-1503
336 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
337 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
338 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
339 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
340 Fryderyk I ur. 1446 zm. 9-05-1488 ks. oławski legn., brzes.
341 Ludmiła ur. 16-10-1456 zm. 20-01-1503
342 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
343 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
344 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
345 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
346 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
347 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
348 Henryk I ur. 1489 zm. 23-06-1514 książę brunświcki
349 Katarzyna zm. 1526
360 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
361 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
362 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
363 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
366 Henryk I ur. 1489 zm. 23-06-1514 książę brunświcki
367 Katarzyna zm. 1526
384 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
385 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
386 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
387 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
388 Albrecht Odważny ur. 1443 zm. 12-09-1500 elektor saski
389 Zdena; Sydonia ur. 11-11-1449 zm. 1-02-1510
390 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
391 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
400 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
401 Anna ur. 7-03-1437 zm. 31-10-1512
402 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
403 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
406 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
407 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
412 Filip I Piękny; Habsburg ur. 22-06-1478 zm. 25-09-1506 król Kastylii
413 Joanna Szalona ur. 6-11-1479 zm. 13-04-1555 królowa Hiszpanii
414 Władysław II Jagiellończyk ur. 1-03-1456 zm. 13-03-1516 kr. czeski, węg.
415 Anna de la Foix et Candalle ur. ok. 1484 zm. 26-07-1506
416 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
417 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
418 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
419 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
420 Albrecht Odważny ur. 1443 zm. 12-09-1500 elektor saski
421 Zdena; Sydonia ur. 11-11-1449 zm. 1-02-1510
422 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
423 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
464 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
465 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
466 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
467 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
468 Fryderyk I ur. 1446 zm. 9-05-1488 ks. oławski legn., brzes.
469 Ludmiła ur. 16-10-1456 zm. 20-01-1503
470 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
471 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
472 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
473 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
474 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
475 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
476 Henryk I ur. 1489 zm. 23-06-1514 książę brunświcki
477 Katarzyna zm. 1526

• LITERATURA: AUGUST III SAS

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz