POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
król elekcyjny :
MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI
 urodzony 31-07-1640, na Podolu
  zmarł 10-11-1673, Lwów
koronacja    1669
  tytuł król Polski
   żył 32 lata
  ojciec Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki
  matka Gryzelda Konstancja Zamoyska
Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki: król polski 1669-1693.


• BIOGRAFIA: MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI
Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-73), król polski od 1669 roku. Objął tron z wyboru szlachty, przeciwstawiającej się kandydaturze francuskiej; jego panowanie cechował chaos w państwie, powodowany wa1ką dążącego do detronizacji króla stronnictwa francuskiego z posługującym się jako narzędziem masami szlacheckimi stronnictwem habsburskim; w obronie króla szlachta utworzyła 14 X 1672 konfederację pod Gołębiem, przeciwnicy zaś zawiązali 23 XI 1672 konfederację wojska w Szczebrzeszynie. GroĽbę wojny domowej zażegnał 1672 najazd turecki; po utracie Kamieńca Podolskiego zawarto 16 X 1672 traktat pokojowy w Buczaczu, oddający Turcji większość Ukrainy; odmowa przez sejm jego ratyfikacji spowodowała 1673 wznowienie wojny.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI
   mąż Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki

   żona Eleonora Maria Józefa
   ślub 27-02-1670 Jasna Góra, Częstochowa
 urodzona 31-05-1653 Wiedeń
  zmarła 17-12-1697
koronacja 19-10-1670 Warszawa
  tytuł królowa polska
  ojciec Ferdynand III
  matka Eleonora

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI
1 Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki ur.31-07-1640 zm.10-11-1673 król Polski


2 Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki ur. 1612 zm. 20-08-1651 wojewoda ruski
3 Gryzelda Konstancja Zamoyska


4 Michał Wiśniowiecki zm. ok. 1616 starosta owrucki
5 Raina Wiśniowiecka; Mohylanka zm. 1619
6 Tomasz Zamoyski ur. 1594 zm. 1638 kanclerz wielki koronny
7 Katarzyna Ostrogska zm. 1642


8 Michał Wiśniowiecki ur. 1529 zm. 1584 kasztelan bracławski
9 Halszka Zenowiczówna zm. 1594
10 Jeremi Mohyła hospodar mołdawski
12 Jan Zamoyski ur. 1545 zm. 1605 hetman wielki koronny
13 Barbara Tarnowska ur. ok. 1566 zm. 1610


16 Aleksander Wiśniowiecki zm. 1555 starosta rzeczycki
17 Katarzyna Skorucianka zm. po 1568


32 Michał Zbaraski-Wiśniowiecki zm. po 1516 namiestnik bracławski

• LITERATURA: MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz