POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
król elekcyjny :
JAN III SOBIESKI JAN III SOBIESKI
 urodzony 17-08-1629, Olesko, województwo ruskie
  zmarł 17-06-1696, Wilanów
pochowany    1733, Kraków, na Wawelu
koronacja 2-02-1676, Kraków, na Wawelu
  tytuł król Polski
   żył 67 lat
  ojciec Jakub Sobieski
  matka Zofia Teofila Daniłowiczówna
Jan III Sobieski: chorąży wielki koronny 1656, hetman polny koronny 1665, marszałek wielki koronny 1665 (1668), hetman wielki koronny 05.02.1668 (1667), starosta jaworowski, król polski 1674-1696 (elekcja 21.05.1674).


• BIOGRAFIA: JAN III SOBIESKI
Jan III Sobieski (1629-96), król polski od 1674, wcześniej marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668. Znakomity wódz, stoczył zwycięskie bitwy z Kozakami i Tatarami pod Podhajcami (6 X 1667) oraz z Turkami pod Chocimiem (1673), był naczelnym wodzem wiedeńskiej odsieczy (1683), skutecznie się też bronił w obozie pod Żórawnem (24 IX-17 X 1676). Początkowo związany z Francją i stronnictwem francuskim w Polsce w planach przyłączenia do Polski Prus Książęcych i umocnienia roli kraju nad Bałtykiem oraz powiększenia władzy król. i ukrócenia samowoli magnatów. Po załamaniu się tych projektów na skutek opozycji wewnętrznej w kraju i zmiany polityki Francji powrócił do polityki współdziałania Polski z Habsburgami przeciwko Turcji. W 1686 zawarł niekorzystny pokój z Rosją (tzw. traktat Grzymułtowskiego). Znawca i mecenas sztuki (pałac w Wilanowie), autor pięknych listów do żony Marii Kazimiery d'Arquien, zwanej Marysieńką (wyd. 1823 i 1860, obszerny wybór pt. "Listy do Marysieńki", 1962).

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: JAN III SOBIESKI
   mąż Jan III Sobieski

   żona Maria Kazimiera d'Arquien
   ślub 5-07-1665 Warszawa
 urodzona 28-06-1641 Nevers
  zmarła 30-01-1716 zamek w Blois
pochowany 1733 Kraków, na Wawelu
koronacja 2-02-1676 Kraków, na Wawelu
  tytuł królowa polska
  ojciec Henryk de la Grange d'Arquien
  matka Franciszka de la Chartre de Brillebaut

 m dz. 1 Jakub Ludwik Sobieski
 k dz. 2 Teresa Kunegunda
 m dz. 3 Aleksander Benedykt
 m dz. 4 Konstanty Władysław Sobieski

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: JAN III SOBIESKI
1 Jan III Sobieski ur. 17-08-1629 zm. 17-06-1696 król Polski


2 Jakub Sobieski ur. 1580 zm. 1646 kasztlan krakowski
3 Zofia Teofila Daniłowiczówna zm. 1661 wojewodzianka ruska


4 Marek Sobieski ur. 1549/1550 zm. 1605 wojewoda lubelski
5 Jadwiga Snopkowska ur. 1556/1559 zm. 1588/1589
6 Jan Daniłowicz zm. 1628 wojewoda ruski
7 Zofia zm. 1634


8 Jan ur. 1518/1520 zm. 1564
9 Katarzyna Gdeszyńska ur. 1531 zm. ok. 1600
14 Stanisław Żółkiewski zm. 1620 hetman wielki koronny


16 Sebastian Sobieski h. Janina ur. ok. 1486 zm. 1557
17 Barbara Giełczewska ur. 1497/1499 zm. po 1536

• LITERATURA: JAN III SOBIESKI

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz