POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
król elekcyjny, dynastia Wettinów (Saska):
AUGUST II MOCNY AUGUST II MOCNY
 urodzony 12-05-1670
  zmarł 1-02-1733, Warszawa
koronacja    1697
  tytuł król Polski
   żył 62 lata
  ojciec Jan Jerzy III
  matka Anna Zofia
August II Mocny, Sas; Fryderyk August I: elektor saski 1694-1733 jako Fryderyk August I, król Polski 1697-1706 (elekcja 27.06.1697) jako August II zrzeczenie się korony 24.09.1706, ponownie 1709-1733. Przeszedł na katolicyzm 02.06.1696 w Baden k. Wiednia.


• BIOGRAFIA: AUGUST II MOCNY
August II Mocny (1670-1733), elektor saski (jako Fryderyk August I) od 1694 i król pol. 1697-1706 i od 1709, syn Jana Jerzego, z dynastii Wettynów. Przedkładał własne cele dynastyczne i saskie nad polskie; wbrew interesom Rzeczypospolitej wciągnął ją do wojny północnej (1700-21), co spowodowało ograniczenie suwerenności i ruinę gosp. kraju. Zmuszony pod naciskiem szwedzkim do abdykacji 24 IX 1706 (pokój w Altranstädt) i uznania za króla Stanisława Leszczyńskiego, 1709 przy pomocy ros. ponownie objął władzę w Polsce. W 1717 zawarł ze szlachtą, sprzeciwiającą się w konfederacji tarnogrodzkiej jego dążeniom absolutystyczno-dynastycznym, ugodę (tzw. Sejm Niemy), której gwarantką była Rosja. Mecenas, głównie architektury, zrealizował w Warszawie m.in. założenie Osi Saskiej; słynął z siły fizycznej, biesiad, polowań i bujnego życia erotycznego.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: AUGUST II MOCNY
   mąż August II Mocny; Fryderyk August I

   żona Krystyna Eberhardyna
   ślub 20-01-1693 Bayreuth
 urodzona 29-12-1671
  zmarła 5-10-1727 Pretsch (Pretzsch)
pochowany Pretsch (Pretzsch)
  tytuł królowa polska
  ojciec Krystian Ernest
  matka Zofia Luiza

 m dz. 1 August III Sas; Fryderyk August II

 2 (żona) Maria Aurora von K”nigsmarck
   ślub (bez ślubu)
 urodzona 1662
  zmarła 1728
  tytuł metresa Augusta II

 m dz. 1 Maurycy Saski

 3 (żona) Urszula Lubomirska
   ślub (bez ślubu)

 m dz. 1 Jan Jerzy Chevalier de Saxe

 4 (żona) Fatyma
   ślub (bez ślubu)
     Turczynka

 m dz. 1 Fryderyk August Rutowski
 k dz. 2 Aurora Maria Rutowska

  5 żona Henryka Renard
    ślub (bez ślubu)

 k dz. 1 Anna Orzelska

 6 (żona) Anna Konstancja von Brockdorf
   ślub (bez ślubu)
 urodzona 1680 Brockdorf
  zmarła 1765
  tytuł hrabina Cosel

 k dz. 1 Augusta Konstancja
 k dz. 2 Fryderyka Aleksandra
 m dz. 3 August Fryderyk von Cosel

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: AUGUST II MOCNY
1 August II Mocny; Fryderyk August I ur.12-05-1670 zm.1-02-1733 król Polski


2 Jan Jerzy III ur. 30-06-1647 zm. 22-09-1691 elektor saski
3 Anna Zofia ur. 11-09-1647 zm. 1-07-1717


4 Jan Jerzy II ur. 10-06-1613 zm. 1-09-1680 elektor saski
5 Magdalena Sybilla ur. 7-11-1612 zm. 30-03-1687
6 Fryderyk III ur. 18-03-1609 zm. 9-02-1670 król Danii, Norwegii
7 Zofia Amalia ur. 24-03-1628 zm. 20-02-1685 ks.brunszwicko-luneburska


8 Jan Jerzy I ur. 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
9 Magdalena Sybilla ur. 9-01-1587 zm. 22-02-1659
10 Krystian ur. 30-01-1581 zm. 30-05-1655 margrabia brandenburski
11 Maria ur. 23-01-1579 zm. 11-02-1649
12 Chrystian IV ur. 12-04-1577 zm. 28-02-1648 król Danii, Norwegii
13 Anna Katarzyna ur. 26-06-1575 zm. 29-03-1612
14 Jerzy ur. 1582 zm. 1641 książę brunświcki
15 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt ur. 1601 zm. 1659


16 Chrystian I ur. 1560 zm. 25-09-1591 elektor saski
17 Zofia ur. 6-06-1568 zm. 7-12-1622
18 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
19 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
20 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
21 Elżbieta ur. 25-09-1563 zm. 28-09-1607
22 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
23 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
24 Fryderyk II ur. 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
25 Zofia ur. 4-09-1557 zm. 4-10-1631
26 Joachim Fryderyk ur. 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
27 Katarzyna ur. 10-08-1549 30-09-1602
28 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
29 Dorota ur. 29-06-1546 zm. 6-01-1617


32 August ur. 1526 zm. 11-02-1586 elektor saski
33 Anna ur. 22-11-1532 zm. 1-10-1585
34 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
35 Sabina ur. 12-05-1529 zm. 2-11-1575
36 Albrecht I Hohenzollern ur. 17-05-1490 zm. 20-03-1568 książę pruski
37 Anna Maria ur. 1532 zm. 20-03-1568
38 Wilhelm III de la Marck ur. 1516 zm. 5-01-1592 książę kliwijski
39 Maria Habsburżanka ur. 15-05-1531 zm. 11-12-1581 arcyks-ka austriacka
40 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
41 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
42 Joachim Ernest ur. 1536 zm. 1586 książę Anhalt Zerbst
44 Albrecht I Hohenzollern ur. 17-05-1490 zm. 20-03-1568 książę pruski
45 Anna Maria ur. 1532 zm. 20-03-1568
46 Wilhelm III de la Marck ur. 1516 zm. 5-01-1592 książę kliwijski
47 Maria Habsburżanka ur. 15-05-1531 zm. 11-12-1581 arcyks-ka austriacka
48 Chrystian III ur. 12-08-1503 zm. 1-01-1559 król Danii, Norwegii
49 Dorota ur. 9-07-1511 zm. 7-10-1571 ks-ka Sachsen-Lauenburg
50 Ulryk III ur. 21-04-1528 zm. 14-03-1603 książę meklemburski
51 Elżbieta ur. 4-10-1524 zm. 15-10-1586
52 Jan Jerzy ur. 11-09-1525 zm. 8-01-1598 elektor brandenburski
53 Zofia ur. 1525/1526 zm. 6-02-1546
54 Jan I ur. 3-08-1513 zm. 13-01-1571 margrabia brandenb.
55 Katarzyna ur. 1518 zm. 16-05-1574
58 Chrystian III ur. 12-08-1503 zm. 1-01-1559 król Danii, Norwegii
59 Dorota ur. 9-07-1511 zm. 7-10-1571 ks-ka Sachsen-Lauenburg


64 Henryk V Pobożny ur. 1473 zm. 18-08-1541 książę saski
65 Katarzyna ur. 1487 zm. 6-06-1561
66 Chrystian III ur. 12-08-1503 zm. 1-01-1559 król Danii, Norwegii
67 Dorota ur. 9-07-1511 zm. 7-10-1571 ks-ka Sachsen-Lauenburg
68 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
69 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
70 Jerzy ur. 4-03-1484 zm. 27-12-1543 margrabia na Ansbach
71 Jadwiga ur. 12-06-1508 zm. 28-11-1531
72 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
73 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
74 Eryk I Starszy ur. 1470 zm. 26-07-1540 książę brunświcki
75 Elżbieta ur. 24-08-1510 zm. 25-05-1558
76 John III of Juelich, Cleves and Berg ur. 1490 zm. 1539
77 Marie of Juelich and Berg ur. 1491 zm. 1543
78 Ferdynand I ur. 10-03-1503 zm. 25-07-1564 cesarz rzymski
79 Anna Jagiellonka ur. 23-07-1503 zm. 27-01-1547 królowa Czech, Węgier
80 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
81 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
82 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
83 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
88 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
89 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
90 Eryk I Starszy ur. 1470 zm. 26-07-1540 książę brunświcki
91 Elżbieta ur. 24-08-1510 zm. 25-05-1558
92 John III of Juelich, Cleves and Berg ur. 1490 zm. 1539
93 Marie of Juelich and Berg ur. 1491 zm. 1543
94 Ferdynand I ur. 10-03-1503 zm. 25-07-1564 cesarz rzymski
95 Anna Jagiellonka ur. 23-07-1503 zm. 27-01-1547 królowa Czech, Węgier
96 Fryderyk I ur. 7-10-1471 zm. 10-04-1533 król Danii
97 Anna ur. 27-08-1487 zm. 3-05-1514
98 Magnus I zm. 1543 ks. saski na Lauenburgu
99 Katharina of Brunswick-Wolfenbuettel ur. 1488 zm. 1563
100 Albrecht VI ur. 28-07-1488 zm. 5-01-1547 książę meklemburski
101 Anna ur. 1507 zm. 19-06-1567
102 Fryderyk I ur. 7-10-1471 zm. 10-04-1533 król Danii
103 Zofia ur. 1498 zm. 13-05-1568 księżniczka pomorska
104 Joachim II ur. 9-01-1505 zm. 3-01-1571 elektor brandenburski
105 Magdalena ur. 7-03-1507 zm. 28-01-1534
106 Fryderyk II ur. 12-02-1480 zm. 17-09-1547 książę legnicki i brzeski
107 Zofia ur. 10-03-1485 zm. 21-05-1537
108 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
109 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
110 Henryk II Młodszy ur. 1489 zm. 11-06-1568 książę brunśw.
111 Maria ur. 1496 zm. 1541
116 Fryderyk I ur. 7-10-1471 zm. 10-04-1533 król Danii
117 Anna ur. 27-08-1487 zm. 3-05-1514
118 Magnus I zm. 1543 ks. saski na Lauenburgu
119 Katharina of Brunswick-Wolfenbuettel ur. 1488 zm. 1563


128 Albrecht Odważny ur. 1443 zm. 12-09-1500 elektor saski
129 Zdena; Sydonia ur. 11-11-1449 zm. 1-02-1510
130 Magnus II ur. 1441 zm. 20-11-1503 ks. meklemb. na Szwerynie
131 Zofia zm. 26-04-1504
132 Fryderyk I ur. 7-10-1471 zm. 10-04-1533 król Danii
133 Anna ur. 27-08-1487 zm. 3-05-1514
134 Magnus I zm. 1543 ks. saski na Lauenburgu
135 Katharina of Brunswick-Wolfenbuettel ur. 1488 zm. 1563
136 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
137 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
138 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
139 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
140 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
141 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
142 Karol I ur. 4-05-1476 zm. 21-05-1536 ks. ziembicko-oleśnicki
143 Anna zm. 27-10-1541
144 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
145 Anna ur. 7-03-1437 zm. 31-10-1512
146 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
147 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
150 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
151 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
156 Filip I Piękny; Habsburg ur. 22-06-1478 zm. 25-09-1506 król Kastylii
157 Joanna Szalona ur. 6-11-1479 zm. 13-04-1555 królowa Hiszpanii
158 Władysław II Jagiellończyk ur. 1-03-1456 zm. 13-03-1516 kr. czeski, węg.
159 Anna de la Foix et Candalle ur. ok. 1484 zm. 26-07-1506
160 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
161 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
162 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
163 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
164 Albrecht Odważny ur. 1443 zm. 12-09-1500 elektor saski
165 Zdena; Sydonia ur. 11-11-1449 zm. 1-02-1510
166 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
167 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
176 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
177 Anna ur. 7-03-1437 zm. 31-10-1512
178 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
179 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
182 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
183 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
188 Filip I Piękny; Habsburg ur. 22-06-1478 zm. 25-09-1506 król Kastylii
189 Joanna Szalona ur. 6-11-1479 zm. 13-04-1555 królowa Hiszpanii
190 Władysław II Jagiellończyk ur. 1-03-1456 zm. 13-03-1516 kr. czeski, węg.
191 Anna de la Foix et Candalle ur. ok. 1484 zm. 26-07-1506
192 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
193 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
194 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
195 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
198 Henryk I ur. 1489 zm. 23-06-1514 książę brunświcki
199 Katarzyna zm. 1526
200 Magnus II ur. 1441 zm. 20-11-1503 ks. meklemb. na Szwerynie
201 Zofia zm. 26-04-1504
202 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
203 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
204 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
205 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
206 Bogusław X Wielki ur. 3-06-1454 zm. 5-10-1523 książę pomorski
207 Anna ur. 12-03-1476 zm. 12-08-1503
208 Joachim I ur. 21-02-1484 zm. 11-07-1535 elektor brandenburski
209 Elżbieta ur. 1485 zm. 10-06-1555
210 Jerzy Brodaty ur. 1471 zm. 17-04-1539 książę saski
211 Barbara ur. 15-07-1478 zm. 15-02-1534
212 Fryderyk I ur. 1446 zm. 9-05-1488 ks. oławski legn., brzes.
213 Ludmiła ur. 16-10-1456 zm. 20-01-1503
214 Fryderyk V Starszy ur. 8-05-1460 zm. 4-04-1536 margrabia na Ansbach
215 Zofia ur. 6-05-1464 zm. 5-10-1512
216 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
217 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
218 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
219 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
220 Henryk I ur. 1489 zm. 23-06-1514 książę brunświcki
221 Katarzyna zm. 1526
232 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
233 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
234 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
235 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
238 Henryk I ur. 1489 zm. 23-06-1514 książę brunświcki
239 Katarzyna zm. 1526


256 Fryderyk II Łagodny ur. 1412 zm. 7-09-1464 elektor saski
257 Małgorzata ur. 1416/1417 zm. 12-02-1486
258 Jerzy z Podiebradu ur. 23-04-1420 zm. 22-03-1471 król Czech
259 Kunegunda ur. 18-11-1422 zm. 19-11-1449
260 Henryk II Gruby ur. 1417 zm. 9-03-1477 książę meklemburski
261 Dorota ur. 9-02-1420 zm. 19-01-1491
262 Eryk II ur. ok. 1425 zm. 5-07-1474 ks. wołgosko-pomorski
263 Zofia ur. ok. 1435/1437 zm. 24-08-1497 książniczka stargardzka
264 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
265 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
266 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
267 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
270 Henryk I ur. 1489 zm. 23-06-1514 książę brunświcki
271 Katarzyna zm. 1526
272 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
273 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
274 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
275 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
276 Albrecht Odważny ur. 1443 zm. 12-09-1500 elektor saski
277 Zdena; Sydonia ur. 11-11-1449 zm. 1-02-1510
278 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
279 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
280 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
281 Anna ur. 7-03-1437 zm. 31-10-1512
282 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
283 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
284 Henryk I Starszy ur. 15-05-1448 zm. 24-06-1498 książę ziembicki
285 Urszula ur. 26-09-1450 zm. 25-11-1508
286 Jan II ur. 16-06-1435 zm. 22-09-1504 ks. żagański, głogowski
287 Katarzyna ur. ok. 1443 zm. 14-04-1505
288 Fryderyk I; VI ur. 6-08-1371 zm. 21-09-1440 elektor brandenburski
289 Elżbieta ur. 1393 zm. 13-11-1442
290 Fryderyk II Łagodny ur. 1412 zm. 7-09-1464 elektor saski
291 Małgorzata ur. 1416/1417 zm. 12-02-1486
292 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski
293 Zofia; Sonka Holszańska ur. ok. 1405 zm. 21-09-1461 królowa Polski
294 Albrecht II; Albrecht V ur. 10-08-1397 zm. 27-10-1439 król Niemiec
295 Elżbieta Luksemburska ur. 1409 zm. 14-07-1442 królowa Czech, Węgier
300 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
301 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
302 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
303 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
312 Maksymilian I Habsburg ur. 22-03-1459 zm. 12-01-1519 cesarz rzymski
313 Maria Burgundzka ur. 13-02-1457 zm. 27-03-1482 księżniczka Burgundii
314 Ferdynand V; Ferdynand II Katolicki ur. 1452 zm. 1516 król Kastylii
315 Izabela I Kastylijska; Katolicka ur. 1451 zm. 1504 królowa Kastylii
316 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
317 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
318 Gaston II de Foix-Grailly zm. 1500 hr. de Candale
319 Catherine de Foix ur. po 1460
320 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
321 Małgorzata ur. 1431 zm. 24-10-1457
322 Wilhelm III Mężny ur. 1425 zm. 17-09-1482 landgraf Turyngii
323 Anna ur. 12-04-1432 zm. 14-11-1462
324 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
325 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
326 Ernest ur. 1441 zm. 1486 elektor saski
327 Elisabeth ur. 1443 zm. 1484
328 Fryderyk II Łagodny ur. 1412 zm. 7-09-1464 elektor saski
329 Małgorzata ur. 1416/1417 zm. 12-02-1486
330 Jerzy z Podiebradu ur. 23-04-1420 zm. 22-03-1471 król Czech
331 Kunegunda ur. 18-11-1422 zm. 19-11-1449
332 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski
333 Zofia; Sonka Holszańska ur. ok. 1405 zm. 21-09-1461 królowa Polski
334 Albrecht II; Albrecht V ur. 10-08-1397 zm. 27-10-1439 król Niemiec
335 Elżbieta Luksemburska ur. 1409 zm. 14-07-1442 królowa Czech, Węgier
352 Fryderyk I; VI ur. 6-08-1371 zm. 21-09-1440 elektor brandenburski
353 Elżbieta ur. 1393 zm. 13-11-1442
354 Fryderyk II Łagodny ur. 1412 zm. 7-09-1464 elektor saski
355 Małgorzata ur. 1416/1417 zm. 12-02-1486
356 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski
357 Zofia; Sonka Holszańska ur. ok. 1405 zm. 21-09-1461 królowa Polski
358 Albrecht II; Albrecht V ur. 10-08-1397 zm. 27-10-1439 król Niemiec
359 Elżbieta Luksemburska ur. 1409 zm. 14-07-1442 królowa Czech, Węgier
364 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
365 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
366 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
367 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
376 Maksymilian I Habsburg ur. 22-03-1459 zm. 12-01-1519 cesarz rzymski
377 Maria Burgundzka ur. 13-02-1457 zm. 27-03-1482 księżniczka Burgundii
378 Ferdynand V; Ferdynand II Katolicki ur. 1452 zm. 1516 król Kastylii
379 Izabela I Kastylijska; Katolicka ur. 1451 zm. 1504 królowa Kastylii
380 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
381 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
382 Gaston II de Foix-Grailly zm. 1500 hr. de Candale
383 Catherine de Foix ur. po 1460
384 Dytrych; Dytryk Szczęśliwy zm. 22-01-1444 hrabia Oldenburga
385 Jadwiga zm. ok. 1436
386 Jan Alchemik ur. 27-03-1406 zm. 16-11-1464 rządca Marchii Brandenb.
387 Barbara ur. ok. 1405 zm. 10-10-1465
388 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
389 Małgorzata ur. 1431 zm. 24-10-1457
390 Wilhelm III Mężny ur. 1425 zm. 17-09-1482 landgraf Turyngii
391 Anna ur. 12-04-1432 zm. 14-11-1462
398 Eryk II ur. ok. 1425 zm. 5-07-1474 ks. wołgosko-pomorski
399 Zofia ur. ok. 1435/1437 zm. 24-08-1497 książniczka stargardzka
400 Henryk II Gruby ur. 1417 zm. 9-03-1477 książę meklemburski
401 Dorota ur. 9-02-1420 zm. 19-01-1491
402 Eryk II ur. ok. 1425 zm. 5-07-1474 ks. wołgosko-pomorski
403 Zofia ur. ok. 1435/1437 zm. 24-08-1497 książniczka stargardzka
404 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
405 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
406 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
407 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
408 Dytrych; Dytryk Szczęśliwy zm. 22-01-1444 hrabia Oldenburga
409 Jadwiga zm. ok. 1436
410 Jan Alchemik ur. 27-03-1406 zm. 16-11-1464 rządca Marchii Brandenb.
411 Barbara ur. ok. 1405 zm. 10-10-1465
412 Eryk II ur. ok. 1425 zm. 5-07-1474 ks. wołgosko-pomorski
413 Zofia ur. ok. 1435/1437 zm. 24-08-1497 książniczka stargardzka
414 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
415 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
416 Jan Cicero ur. 2-08-1455 zm. 9-01-1499 elektor brandenburski
417 Małgorzata ur. 1449 zm. 13-07-1501
418 Jan (II); Hans ur. 2-02-1455 zm. 20-02-1513 król Danii, Szwecji
419 Krystyna Saska ur. 24-12-1461 zm. 8-12-1521
420 Albrecht Odważny ur. 1443 zm. 12-09-1500 elektor saski
421 Zdena; Sydonia ur. 11-11-1449 zm. 1-02-1510
422 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
423 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
424 Jan I zm. 21-11-1453 książę lubiński, legnicki
425 Jadwiga zm. 21-10-1471
426 Jerzy z Podiebradu ur. 23-04-1420 zm. 22-03-1471 król Czech
427 Joanna zm. 12-11-1475
428 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
429 Anna ur. 7-03-1437 zm. 31-10-1512
430 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
431 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
432 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
433 Małgorzata ur. 1431 zm. 24-10-1457
434 Wilhelm III Mężny ur. 1425 zm. 17-09-1482 landgraf Turyngii
435 Anna ur. 12-04-1432 zm. 14-11-1462
436 Chrystian I (VIII) ur. 1425 zm. 21-05-1481 kr. Danii, Norwegii
437 Dorota ur. 1430 zm. 10-11-1495
438 Ernest ur. 1441 zm. 1486 elektor saski
439 Elisabeth ur. 1443 zm. 1484
442 Eryk II ur. ok. 1425 zm. 5-07-1474 ks. wołgosko-pomorski
443 Zofia ur. ok. 1435/1437 zm. 24-08-1497 księżniczka stargardzka
464 Dytrych; Dytryk Szczęśliwy zm. 22-01-1444 hrabia Oldenburga
465 Jadwiga zm. ok. 1436
466 Jan Alchemik ur. 27-03-1406 zm. 16-11-1464 rządca Marchii Brandenb.
467 Barbara ur. ok. 1405 zm. 10-10-1465
468 Albrecht Achilles ur. 24-11-1414 zm. 11-03-1486 elektor brandenburski
469 Małgorzata ur. 1431 zm. 24-10-1457
470 Wilhelm III Mężny ur. 1425 zm. 17-09-1482 landgraf Turyngii
471 Anna ur. 12-04-1432 zm. 14-11-1462
478 Eryk II ur. ok. 1425 zm. 5-07-1474 ks. wołgosko-pomorski
479 Zofia ur. ok. 1435/1437 zm. 24-08-1497 księżniczka stargardzka

• LITERATURA: AUGUST II MOCNY

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2024 Jurek wstecz