POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
król elekcyjny, dynastia Batorych:
STEFAN BATORY STEFAN BATORY
 urodzony 27-09-1533
  zmarł 12-12-1586, Grodno,
	   na uremię lub miażdżycę tętnic
pochowany Kraków, na Wawelu
koronacja 01-05-1576, Kraków
  tytuł król Polski
   żył 52 lata
  ojciec Stefan Batory
Stefan I Batory: książę siedmiogrodzki 1571, król polski 1576-1586 (ogłoszenie wyboru 15.12.1575).


• BIOGRAFIA: STEFAN BATORY
Stefan Batory (1533-86), książę siedmiogrodzki od 1571, król polski od 1576. Wybrany głosami szlachty jako mąż Anny Jagiellonki, kontrkandydat arcyksięcia Maksymiliana, którego elekcji dokonała znaczna część magnaterii, zwłaszcza litewskiej. W 1577 zmusił przeciwny mu Gdańsk do uznania jego wyboru, jednak za cenę rezygnacji ze ścisłego podporządkowania miasta Polsce. Za głównego przeciwnika uważał Turcję; w celu jej pokonania dążył do umocnienia swej władzy wewnątrz kraju, a także opanowania państwa moskiewskiego, przeciwko któremu prowadził wojnę 1579-82 (wojny o Inflanty), zakończoną rozejmem w Jamie Zapolskim (l582), dającym mu zamki inflanckie i ziemię połocką. W celu uzyskania poparcia szlachty dla swej militarnej polityki 1578 powołał trybunał koronny (na Litwie 1581), uszczuplający władzę królewską. Poprzez odwoływanie się do sejmików osłabił pozycję centralnych instytucji państwa. Zreformował wojsko rozbudowując piechotę (tzw. piechota wybraniecka) i artylerię oraz pełniej wykorzystując wojsko kozackie.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: STEFAN BATORY
   mąż Stefan I Batory

   żona Anna Jagiellonka
   ślub 1-05-1576
 urodzona 18-10-1523 Kraków
  zmarła 9-09-1596 zamek w Warszawie
pochowany 12-11-1596 Kraków, w K. Zygmuntowskiej na Wawelu
koronacja 1-05-1576 Kraków
  tytuł królowa Polski
  ojciec Zygmunt I Stary
  matka Bona Maria Sforza d'Aragona

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: STEFAN BATORY
1 Stefan I Batory ur. 27-09-1533 zm. 12-12-1586 król Polski


2 Stefan Batory zm. 1534 wojewoda siedmiogrodzki

• LITERATURA: STEFAN BATORY

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz