POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
PIERWSI PIASTOWIE
PIASTOWIE
Piastowie, dynastia panująca w Polsce, na tronie królewskim do 1370 (Kazimierz Wielki), na Mazowszu do 1526 (Janusz III); ostatnim jej przedstawicielem był zmarły 1675 książę legnicko - brzesko - oławski Jerzy Wilhelm. Według Kroniki Galla Anonima założycielem dynastii miał być legendarny kmieć Piast, a następcami kolejno: Siemowit, Lestek, Siemiomysł i Mieszko I; historyczne istnienie trzech poprzedników Mieszka jest prawdopodobne. Po Mieszku I na polskim tronie zasiadali: Bolesław I Chrobry, Mieszko II (1031/32 Bezprym), Kazimierz Odnowiciel, Bolesław II Śmiały, Władysław I Herman, Bolesław Krzywousty; 1138 nastąpiło rozbicie dzielnicowe państwa, trwające do początku XIV w., gdy główne dzielnice kraju znalazły się w ręku Władysława Łokietka; jego następcą był Kazimierz Wielki. Nazwa Piastowie jako określenie dynastii pojawiła się w XVIII w, a spopularyzował ją Adam Naruszewicz.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz