POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Piastów:
BOLESŁAW II SZCZODRY, ŚMIAŁY BOLESŁAW II SZCZODRY, ŚMIAŁY
 urodzony ok. 1042
  zmarł 1081
koronacja 1076
  tytuł król Polski
   żył 39 lat
  ojciec Kazimierz I Karol Mnich, Odnowiciel
  matka Dobronega Maria
Bolesław II Szczodry; Śmiały: książę polski 1058, król polski 1076, wygnany po 11.04.1079.


• BIOGRAFIA: BOLESŁAW II SZCZODRY, ŚMIAŁY
Bolesław II Szczodry, Śmiały (ok. 1040-81), książę polski od 1058, król od 1076, syn Kazimierza Odnowiciela, z dynastii Piastów. Utracił zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim; interweniował w spory dynastyczne na Węgrzech i Rusi (1062-1063, 1069, 1077-1078); popierał papieża Grzegorza VII w jego sporze z cesarzem Henrykiem IV, co umożliwiło Bolesławowi koronację. Na skutek opozycji możnych i stracenia 1079 jej rzecznika biskupa krakowskiego Stanisława, a następnie buntu, został zmuszony do ucieczki na Węgry, gdzie wkrótce zmarł.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: BOLESŁAW II SZCZODRY, ŚMIAŁY
   mąż Bolesław II Szczodry, Śmiały

   żona Wyszesława
   ¶lub p. 1069
  zmarła po 1088

 m dz. 1 Mieszko

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: BOLESŁAW II SZCZODRY, ŚMIAŁY
1 Bolesław II Szczodry, Śmiały ur. ok. 1042 zm. 1081 król Polski

2 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
3 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087 

4 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
5 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
6 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
7 N.N. zm. 14-08-1018 

8 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski
9 Eminilda zm. 1017 
10 Herenfried Ezzon zm. 1034 palatyn lotaryński
11 Matylda zm. 1025 
12 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski

16 Mieszko I ur. ok. 922 zm. 25.05. 992 książę polski
17 Dubrawka; Dobrawa zm. 977 księżniczka czeska
18 Dobromir ks. zachodniosłowiański
22 Otto II ur. 955 zm. 983 cesarz rzymski
23 Teofano zm. 991 księżniczka bizantyjska
24 Igor Rurykowicz zm. 945 wielki książę kijowski
25 Olga; Helena zm. 969 księżna kijowska

32 Ziemiomysł zm. p. 963 książę polski
33 N.N., kilka żon, poganek 
34 Bolesław I Srogi; Okrutny ur. po 905 zm. 967/ 972 książę czeski
44 Otto I Wielki ur. 912 zm. 973 cesarz rzymski
45 Adelajda zm. 999 księżniczka burgundzka
48 Ruryk zm. 879 książę Nowogrodu

64 Leszek; Lestek 
68 Wratysław I książę Czech
88 Henryk I Ptasznik ur. 876 zm. 2-07- 936 król niemiecki

128 Siemowit 
129 N.N., kilka żon, poganek 
176 Otto zm. 912 książę saski

352 Liudolf zm. 866 książę saski

• LITERATURA: BOLESŁAW II SZCZODRY, ŚMIAŁY

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz