POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Piastów:
KAZIMIERZ I ODNOWICIEL KAZIMIERZ I ODNOWICIEL
 urodzony 25-07-1016
  zmarł 28-11-1058
  tytuł książę polski
   żył 42 lata
  ojciec Mieszko II Lambert
  matka Rycheza; Ryksa
Kazimierz I Karol Mnich Odnowiciel: zakonnik w klasztorze polskim 1026-1034, książę polski 1039.


• BIOGRAFIA: KAZIMIERZ I ODNOWICIEL
Kazimierz Odnowiciel (1016-58), książę polski od 1034(?), syn Mieszka II, z dynastii Piastów. Od 1036 na skutek buntu możnowładców przebywał na wygnaniu, ok. 1039 przy pomocy cesarza powrócił do kraju i przystąpił do odbudowy państwa, zniszczonego w wyniku powstania ludności i najazdu ks. czeskiego Brzetysława. W przymierzu z księciem kijowskim Jarosławem pokonał Miecława, zbuntowanego na Mazowszu przeciw prawowitemu władcy, i 1047 przyłączył je do swego państwa. W 1050 odzyskał zagarnięty przez Czechy Śląsk. Dokonał konsolidacji aparatu państwowego, swoją główną rezydencją uczynił Kraków.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: KAZIMIERZ I ODNOWICIEL
   mąż Kazimierz I Karol Mnich, Odnowiciel

   żona Dobronega Maria
   ślub ok. 1041/1042 in:
 urodzona p. 1012
  zmarła 1087
  ojciec Włodzimierz I Wielki

 k dz. 1 Świętosława; Swatawa
 m dz. 2 Bolesław II Szczodry, Śmiały
 m dz. 3 Władysław I Herman
 m dz. 4 Mieszko
 m dz. 5 Otto

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: KAZIMIERZ I ODNOWICIEL
1 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski


2 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
3 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska


4 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski
5 Eminilda zm. 1017
6 Herenfried Ezzon zm. 1034 palatyn lotaryński
7 Matylda zm. 1025


8 Mieszko I ur. ok. 922 zm. 25.05. 992 książę polski
9 Dubrawka; Dobrawa zm. 977 księżniczka czeska
10 Dobromir ks. zachodniosłowiański
14 Otto II ur. 955 zm. 983 cesarz rzymski
15 Teofano zm. 991 księżniczka bizantyjska


16 Ziemiomysł zm. p. 963 książę polski
17 N.N., kilka żon, poganek
18 Bolesław I Srogi; Okrutny ur. po 905 zm. 967/ 972 książę czeski
28 Otto I Wielki ur. 912 zm. 973 cesarz rzymski
29 Adelajda zm. 999 księżniczka burgundzka


32 Leszek; Lestek
36 Wratysław I książę Czech
56 Henryk I Ptasznik ur. 876 zm. 2-07- 936 król niemiecki


64 Siemowit
65 N.N., kilka żon, poganek
112 Otto zm. 912 książę saski


224 Liudolf zm. 866 książę saski

• LITERATURA: KAZIMIERZ I ODNOWICIEL

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz