POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Piastów:
WŁADYSŁAW I HERMAN WŁADYSŁAW I HERMAN
 urodzony ok. 1043
  zmarł 04-06-1102, Płock
pochowany Płock
  tytuł książę polski
   żył ok. 59 lat
  ojciec Kazimierz I Karol Mnich, Odnowiciel
  matka Dobronega Maria
Władysław I Herman: książę Polski 1080.


• BIOGRAFIA: WŁADYSŁAW I HERMAN
Władysław I Herman (ok. 1043-1102)., książę polski od 1079, młodszy syn Kazimierza Odnowiciela, z dynastii Piastów. Przyjął władzę z rąk możnych, zbuntowanych przeciwko jego bratu Bolesławowi II Śmiałemu; nawiązał sojusz z królem Czech oraz zacieśnił stosunki z cesarzem, wzmacniając swoją pozycję międzynarodową dążył do odbudowy autorytetu władzy monarszej przez realizowaną wraz z wojewodą Sieciechem politykę centralizacyjną; wobec sprzeciwu możnowładztwa musiał zgodzić się na banicję wojewody (1097) i podział kraju między synów.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: WŁADYSŁAW I HERMAN
   mąż Władysław I Herman

 żona 1 N.N., z rodu Prawdziwców
  ślub wg prawa zwyczajowego

m dz. 1 Zbigniew

 żona 2 Judyta
  ślub ok. 1080
urodzona 1056/1058
 zmarła 25-12-1085
 ojciec Wratysław II
  matka Adelajda

m dz. 1 Bolesław III Krzywousty

 żona 3 Judyta Maria
  ślub ok. 1089
urodzona 1047, p. 09.04.
 zmarła 14.03., może ok. 1100
 ojciec Henryk III
  matka Agnieszka Akwitańska

k dz. 1 N.N.
k dz. 2 Agnieszka
k dz. 3 Adelajda

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: WŁADYSŁAW I HERMAN
1 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski


2 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
3 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087


4 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
5 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
6 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
7 N.N. zm. 14-08-1018


8 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski
9 Eminilda zm. 1017
10 Herenfried Ezzon zm. 1034 palatyn lotaryński
11 Matylda zm. 1025
12 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski


16 Mieszko I ur. ok. 922 zm. 25.05. 992 książę polski
17 Dubrawka; Dobrawa zm. 977 księżniczka czeska
18 Dobromir książę zachodniosłowiański
22 Otto II ur. 955 zm. 983 cesarz rzymski
23 Teofano zm. 991 księżniczka bizantyjska
24 Igor Rurykowicz zm. 945 wielki książę kijowski
25 Olga; Helena zm. 969 księżna kijowska


32 Ziemiomysł zm. p. 963 książę polski
33 N.N., kilka żon, poganek
34 Bolesław I Srogi; Okrutny ur. po 905 zm. 967/ 972 książę czeski
44 Otto I Wielki ur. 912 zm. 973 cesarz rzymski
45 Adelajda zm. 999 księżniczka burgundzka
48 Ruryk zm. 879 książę Nowogrodu


64 Leszek; Lestek
68 Wratysław I książę Czech
88 Henryk I Ptasznik ur. 876 zm. 2-07- 936 król niemiecki


128 Siemowit
129 N.N., kilka żon, poganek
176 Otto zm. 912 książę saski


352 Liudolf zm. 866 książę saski

• LITERATURA: WŁADYSŁAW I HERMAN

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2024 Jurek wstecz