POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Piastów:
BOLESŁAW I CHROBRY BOLESŁAW I CHROBRY
 urodzony 966/ 967,
     prawdopodobnie na wyspie na J.Lednickim
 chrzest 966
  zmarł 17-06-1025
pochowany 1025
koronacja 1025, Gniezno
  tytuł król polski
   żył ok. 58 lat
  ojciec Mieszko I
  matka Dubrawka; Dobrawa
Bolesław I Chrobry, Wielki: książę polski 992, król polski 1025, władca (król) Czech 1003-1004.


• BIOGRAFIA: BOLESŁAW I CHROBRY
Bolesław I Chrobry, Wielki (966 lub 967-1025), książę pol. od 992, król 1025, syn Mieszka I i Dobrawy, z dynastii Piastów. Wypędziwszy swą macochę Odę wraz z jej dziećmi, objął samodzielne rządy w kraju; 1000 w Gnieźnie uzyskał od cesarza Ottona III zwolnienie z płacenia trybutu i pełną władzę nad nowo utworzoną polską prowincją kościelną z ośrodkiem w Gnieźnie; 1002 zajął i uzyskał (1013) w lenno Milsko i Łużyce; 1003 zasiadł na tronie czeskim, lecz już 1004 musiał uchodzić do kraju. Prowadził długoletnie wojny z Niemcami, zakończone 1018 korzystnym dla Polski pokojem w Budziszynie; 1018 pokonał księcia kijowskiego Jarosława, przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie i opanował na krótko Kijów, osadzając na tronie swego zięcia Świętopełka. W 1025 koronował się na króla, stawiając Polskę w rzędzie głównych państw Europy. Wielkie koszty nieprzerwanych wojen oraz bezwzględne narzucanie chrześcijaństwa spowodowały niezadowolenie poddanych i pojawienie się symptomów kryzysu monarchii. Swym następcą wyznaczył młodszego syna, Mieszka II.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: BOLESŁAW I CHROBRY
   mąż Bolesław I Chrobry

  1 żona Henilda
   ślub 984
  rozwód 985/ 986
  ojciec Rygdag

 k dz. 1 N.N.
 m dz. 2 N.N.

  2 żona NN
   ślub 986
  rozwód 986/ 987
  ojciec Gejza
  matka Sarolta

 m dz. 1 Bezprym

  3 żona Eminilda
   ślub 987
  zmarła 1017
  ojciec Dobromir

 k dz. 1 N.N.
 k dz. 2 Regelinda
 m dz. 3 Mieszko II Lambert
 k dz. 4 N.N.
 m dz. 5 Otto

  4 żona Oda
   ślub 3-02-1018
  zmarła po 1018
  ojciec Ekkehard I 
  matka Uta 

 k dz. 1 Matylda 

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: BOLESŁAW I CHROBRY
1 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski 


2 Mieszko I ur. ok. 922 zm. 25.05. 992 książę polski 
3 Dubrawka; Dobrawa zm. 977 księżniczka czeska 


4 Ziemiomysł zm. p. 963 książę polski 
5 N.N., jedna z kilku żon, poganek 
6 Bolesław I Srogi; Okrutny ur. po 905 zm. 967/ 972 książę czeski 


8 Leszek; Lestek 
12 Wratysław I książę Czech 


16 Siemowit
17 N.N., jedna z kilku żon, poganek

• LITERATURA: BOLESŁAW I CHROBRY

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz