POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Piastów:
MIESZKO II MIESZKO II
 urodzony 990
  zmarł 10-05-1034
koronacja 1025
  tytuł król Polski
   żył 44 lata
  ojciec Bolesław I Chrobry
  matka Eminilda
Mieszko II Lambert: król Polski 1025.


• BIOGRAFIA: MIESZKO II
Mieszko II (ok. 990-1034), król polski od 1025, młodszy syn Bolesława Chrobrego, z dynastii Piastów. W 1013 poślubił siostrzenicę cesarską Rychezę, 1029 odparł najazd cesarza, jednak 1031 został pokonany przez wojska niemieckie i ruskie, prowadzone przez jego braci Bezpryma i Ottona, i schronił się w Czechach. Po śmierci Bezpryma (1032) ponownie objął władzę w kraju, musiał jednak 1032 na zjeździe w Merseburgu uznać zwierzchnictwo cesarza, zrezygnować z korony oraz dać braciom we władanie samodzielne dzielnice. Po śmierci Ottona (1033) wygnał z kraju swego stryjecznego brata Dytryka i samodzielnie władał całym państwem.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: MIESZKO II
   mąż Mieszko II Lambert  

   żona Rycheza; Ryksa
   ślub początek 1013
  zmarła 21-03-1063, Saalfeld                 
pochowana Kolonia                  
koronacja 1025
  tytuł królowa polska
  ojcec Herenfried Ezzon
  matka Matylda

 m dz. 1 Kazimierz I Karol Mnich, Odnowiciel
 k dz. 2 Rycheza
 k dz. 3 Gertruda 

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: MIESZKO II
1 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski


2 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski
3 Eminilda zm. 1017


4 Mieszko I ur. ok. 922 zm. 25.05. 992 książę polski
5 Dubrawka; Dobrawa zm. 977 księżniczka czeska
6 Dobromir ks. zachodniosłowiański


8 Ziemiomysł zm. p. 963 książę polski
9 N.N., kilka żon, poganek
10 Bolesław I Srogi; Okrutny ur. po 905 zm. 967/ 972 książę czeski


16 Leszek; Lestek


20 Wratysław I książę Czech


32 Siemowit
33 N.N., kilka żon, poganek

• LITERATURA: MIESZKO II

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2024 Jurek wstecz