POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
okres zaborów, dynastia Romanow-Holstein-Gottorp:
MIKOŁAJ I
 urodzony 06-07-1796
  zmarł 02-03-1855
koronacja  -08-1826, Sobór Uspieński, Moskwa, koronacja cesarska
  tytuł imperator Rosji
   żył 58 lat
  ojciec Paweł I
  matka Zofia; Maria Teodorówna
Mikołaj I: cesarz (imperator) rosyjski 1825-1855, król Polski, akt koronacji 24.05.1829 sala senatorska Zamku Królewskiego, Warszawa, zdetronizowany 25.01.1831.


• BIOGRAFIA: MIKOŁAJ I
Mikołaj I, urodzony 1796, zmarł 1855, cesarz rosyjski od 1825, król Polski 1825-31, z dynastii Romanowów. Wstąpił na tron po nagłej śmierci starszego brata, Aleksandra I, i po zrzeczeniu się prze wielkiego księcia Konstantego praw do sukcesji. W dniu objęcia przez niego władzy w Petersburgu wybuchło powstanie dekabrystów. Panowanie Mikołaja charakteryzowało się wzrostem biurokracji i wzmożeniem represji policyjnych. Aby podporządkować działalność policji politycznej osobistemu kierownictwu utworzył w 1826 Trzeci Oddział Własnej Jego Cesarskiej Mości Kancelarii, którego celem było zwalczanie tendencji rewolucyjnych i wszelkich objawów myśli postępowej w imperium rosyjskim; za pomocą rozgałęzionej sieci szpiegowskiej wykrywał konspiracyjne organizacje. Za panowania Mikołaja prześladowano postępowych pisarzy, poetów i uczonych; wprowadzono podwójną cenzurę: prewencyjną i represyjną. Ograniczano rozwój oświaty. Studentów poddawano różnego rodzaju nadzorom, aż do policyjnego włącznie, tłumiono ruchy narodowe i bunty chłopskie. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim postępowych działaczy zsyłano na katorgę. Zniesiono konstytucję, zamknięto uniwersytety, zaczęto prześladować unitów. Dążąc do utrzymania polityki reakcyjnej w Europie, Mikołaj, zawarł w 1833 sojusz z Prusami i Austrią; w 1849 doprowadził do interwencji zbrojnej Rosji przeciw rewolucji węgierskiej; rozpoczął podporządkowywanie państw środkowej Azji caratowi.

[literatura:]
• Encyklopedia szkolna. Historia. Warszawa 1993.


• GRUPA RODZINNA: MIKOŁAJ I
   mąż Mikołaj I

   żona Karolina; Aleksandra Teodorówna
   ślub 13-07-1817
 urodzona 13-07-1798
  zmarła 1-11-1860
  tytuł księżniczka pruska
  ojciec Fryderyk Wilhelm III
  matka Ludwika

 m dz. 1 Aleksander II
 k dz. 2 Maria
 k dz. 3 N.N.
 k dz. 4 Olga
 k dz. 5 N.N.
 k dz. 6 Aleksandra
 k dz. 7 Elżbieta
 m dz. 8 Konstanty
 m dz. 9 Mikołaj Mikołajewicz; Starszy
 m dz. 10 Michał

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: MIKOŁAJ I
1 Mikołaj I 6-07-1796 zm. 2-03-1855 imperator Rosji 


2 Paweł I 1-10-1754 zm. 24-03-1801 imperator Rosji
3 Zofia; Maria Teodorówna 25-10-1795 zm. 5-11-1828 


4 Piotr III; Karol Piotr Ulryk 21-02-1728 zm. 5-07-1762 imperator Rosji
5 Katarzyna II Wielka 2-05-1729 zm. 17-11-1796 cesarzowa Rosji
6 Fryderyk II Eugeniusz 1732 zm. 23-12-1797 książę wirtemberski
7 Dorota; Friederike 18-12-1736 zm. 9-03-1798 ks-ka Brandenburg-Schwedt 


8 Karol Fryderyk 1700 zm. 1739 książę Holstein-Gottorp
9 Anna Pietrowna 27-01-1708 zm. 1728
10 Chrystian August 1690 zm. 1747 książę Anhalt-Zerbst
11 Joanna Elżbieta 1712 zm. 1760
14 Fryderyk Wilhelm 27-12-1700 zm. 4-03-1771 margrabia na Schwedt
15 Zofia 25-01-1719 zm. 13-11-1765 


16 Fryderyk IV 1671 zm. 19-07-1702 książę Holstein-Gottorp
17 Jadwiga Zofia 26-06-1681 zm. 22-12-1708
18 Piotr I Wielki ur.30-05-1672stst zm.28-01-1725stst car, cesarz rosyjski
19 Katarzyna I; Marta Skawrońska 5-04-1684 zm. 6-05-1727 Rosji 1721-1725
22 Krystian August; Chrystian August zm. 24-04-1726 biskup Lubeki
23 Albertyna Fryderyka 3-07-1682 zm. 22-12-1755
28 Filip 19-05-1669 zm. 19-12-1711 margrabia brandenburski
29 Joanna Karolina 16-04-1682 zm. 31-03-1750
30 Fryderyk Wilhelm I 14-08-1688 zm. 31-05-1740 król Prus
31 Zofia Dorota 26-03-1687 zm. 28-06-1757 


32 Chrystian Albrecht 1641 zm. 6-01-1695 książę Holstein-Gottorp
33 Fryderyka Amalia 11-04-1649 zm. 30-10-1704
34 Karol XI 4-12-1655 zm. 15-04-1697 król Szwecji
35 Ulryka Eleonora 11-09-1656 zm. 5-08-1693
36 Aleksy Michajłowicz Romanow 19-03-1629 stst zm. 29-01-1676 stst car Rosji
37 Natalia Kiryłowna Naryszkina 26-08-1651 zm. 25-01-1694
44 Chrystian Albrecht 1641 zm. 6-01-1695 książę Holstein-Gottorp
45 Fryderyka Amalia 11-04-1649 zm. 30-10-1704
46 Fryderyk VII 23-09-1647 zm. 25-06-1709 mrgr. badeński na Durlach
47 Augusta Maria 6-02-1649 zm. 25-04-1728
56 Fryderyk Wilhelm, Wielki 6-02-1620 zm. 29-04-1688 książę pruski
57 Dorota 29-09-1636 zm. 6-08-1689
58 Jan Jerzy II 1627 zm. 1693 książę Anhalt-Dessau
59 Henriette Katharine of Nassau-Orange 1637 zm. 1708
60 Fryderyk I; Fryderyk III 11-07-1657 zm. 25-02-1713 król Prus
61 Zofia Karolina 30-10-1668 zm. 1-02-1705
62 Jerzy I 1660 zm. 1727 król Anglii
63 Zofia Dorota 1666 zm. 1726 księżniczka Brunszwiku 


64 Fryderyk III 1597 zm. 1659 książę Holstein-Gottorp
65 Maria Elżbieta 22-11-1610 zm. 24-06-1684
66 Fryderyk III 18-03-1609 zm. 9-02-1670 król Danii, Norwegii
67 Zofia Amalia 24-03-1628 zm. 20-02-1685 ks.brunszwicko-luneburska
68 Karol X Gustaw 8-11-1622 zm. 23-02-1660 król Szwecji
69 Jadwiga Eleonora 23-10-1636 zm. 24-11-1715 ks.holsztyńsko-gottorpska
70 Fryderyk III 18-03-1609 zm. 9-02-1670 król Danii, Norwegii
71 Zofia Amalia 24-03-1628 zm. 20-02-1685 ks.brunszwicko-luneburska
72 Michał Fiodorowicz Romanow 12-07-1596 zm. 1645 car Rosji
88 Fryderyk III 1597 zm. 1659 książę Holstein-Gottorp
89 Maria Elżbieta 22-11-1610 zm. 24-06-1684
90 Fryderyk III 18-03-1609 zm. 9-02-1670 król Danii, Norwegii
91 Zofia Amalia 24-03-1628 zm. 20-02-1685 ks.brunszwicko-luneburska
92 Fryderyk VI 1617 zm. 31-01-1677 margrabia badeński
93 Krystyna Magdalena 17-05-1616 zm. 4-08-1662
94 Fryderyk III 1597 zm. 1659 książę Holstein-Gottorp
95 Maria Elżbieta 22-11-1610 zm. 24-06-1684
112 Jerzy Wilhelm 3-11-1595 zm. 1-12-1640 elektor brandenburski
113 Elżbieta Karolina 7-11-1597 zm. 16-04-1660
114 Filip 1584 zm. 1663 książę holsztyński
115 Zofia Jadwiga 1601 zm. 1660
116 Jan Kazimierz 1596 zm. 1660 książę Anhalt-Dessau
117 Agnes of Hesse-Cassel 1606 zm. 1650
118 Fryderyk Henryk; Frederik Willem 1584 zm. 1647 książę orański
119 Amalie von Solms-Braunfels 1602 zm. 1675
120 Fryderyk Wilhelm, Wielki 6-02-1620 zm. 29-04-1688 książę pruski
121 Ludwika Henryka 27-11-1627 zm. 8-06-1667
122 Ernest August 1629 zm. 1698 elektor Hanoweru
123 Zofia 13-10-1630 zm. 8-06-1714
124 Ernest August 1629 zm. 1698 elektor Hanoweru
125 Zofia 13-10-1630 zm. 8-06-1714
126 Georg-Wilhelm of Brunswick-Celle 1624 zm. 1705
127 Eleonore d'Olbreuse 1639 zm. 1722 


128 Jan Adolf 1575 zm. 31-03-1616 książę Holstein-Gottorp
129 Augusta 8-04-1580 zm. 5-02-1639
130 Jan Jerzy I 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
131 Magdalena Sybilla 9-01-1587 zm. 22-02-1659
132 Chrystian IV 12-04-1577 zm. 28-02-1648 król Danii, Norwegii
133 Anna Katarzyna 26-06-1575 zm. 29-03-1612
134 Jerzy 1582 zm. 1641 książę brunświcki
135 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt 1601 zm. 1659
136 Jan Kazimierz 1589 zm. 8-06-1652 palatyn Dwu Mostów
137 Katarzyna 19-11-1584 zm. 13-12-1638
138 Fryderyk III 1597 zm. 1659 książę Holstein-Gottorp
139 Maria Elżbieta 22-11-1610 zm. 24-06-1684
140 Chrystian IV 12-04-1577 zm. 28-02-1648 król Danii, Norwegii
141 Anna Katarzyna 26-06-1575 zm. 29-03-1612
142 Jerzy 1582 zm. 1641 książę brunświcki
143 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt 1601 zm. 1659
144 Fiodor N. Romanow; Filaret ok. 1555 zm. 1633 bojar, patriarcha Moskwy
145 Ksenia Szestowa; Marfa księżna potem mniszka
176 Jan Adolf 1575 zm. 31-03-1616 książę Holstein-Gottorp
177 Augusta 8-04-1580 zm. 5-02-1639
178 Jan Jerzy I 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
179 Magdalena Sybilla 9-01-1587 zm. 22-02-1659
180 Chrystian IV 12-04-1577 zm. 28-02-1648 król Danii, Norwegii
181 Anna Katarzyna 26-06-1575 zm. 29-03-1612
182 Jerzy 1582 zm. 1641 książę brunświcki
183 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt 1601 zm. 1659
186 Jan Kazimierz 1589 zm. 8-06-1652 palatyn Dwu Mostów
187 Katarzyna 19-11-1584 zm. 13-12-1638
188 Jan Adolf 1575 zm. 31-03-1616 książę Holstein-Gottorp
189 Augusta 8-04-1580 zm. 5-02-1639
190 Jan Jerzy I 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
191 Magdalena Sybilla 9-01-1587 zm. 22-02-1659
224 Jan Zygmunt 8-11-1572 zm. 23-12-1619 elektor brandenburski
225 Anna 3-07-1576 zm. 9-04-1625
226 Fryderyk IV 5-03-1574 zm. 19-09-1610 elektor Palatynatu
227 Luise Juliane of Oragne-Nassau 1576 zm. 1644
228 Jan I 25-03-1545 zm. 9-10-1622 ks.holszt. na Sonderburgu
229 Elżbieta 20-03-1550 zm. 12-02-1586
232 Jan Jerzy I 1567 zm. 1618 książę Anhaltu
233 Dorothea, Css Palatine of Simmern 1581 zm. 1631
236 Wilhelm I Orański 1533 zm. 1584 książę Oranii (Orange)
237 Louise de Coligny 1555 zm. 1620
240 Jerzy Wilhelm 3-11-1595 zm. 1-12-1640 elektor brandenburski
241 Elżbieta Karolina 7-11-1597 zm. 16-04-1660
242 Fryderyk Henryk; Frederik Willem 1584 zm. 1647 książę orański
243 Amalie von Solms-Braunfels 1602 zm. 1675
244 Jerzy 1582 zm. 1641 książę brunświcki
245 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt 1601 zm. 1659
246 Fryderyk V 16-08-1596 zm. 29-11-1632 król Czech
247 Elżbieta 19-08-1596 zm. 23-02-1662
248 Jerzy 1582 zm. 1641 książę brunświcki
249 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt 1601 zm. 1659
250 Fryderyk V 16-08-1596 zm. 29-11-1632 król Czech
251 Elżbieta 19-08-1596 zm. 23-02-1662
252 Jerzy 1582 zm. 1641 książę brunświcki
253 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt 1601 zm. 1659 


256 Adolf 25-01-1526 zm. 1-10-1586 książę Holstein-Gottrop
257 Krystyna 29-06-1543 zm. 13-05-1604
258 Fryderyk II 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
259 Zofia 4-09-1557 zm. 4-10-1631
260 Chrystian I 1560 zm. 25-09-1591 elektor saski
261 Zofia 6-06-1568 zm. 7-12-1622
262 Albrecht Fryderyk 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
263 Maria Eleonora 1550 zm. 1608
264 Fryderyk II 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
265 Zofia 4-09-1557 zm. 4-10-1631
266 Joachim Fryderyk 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
267 Katarzyna 10-08-1549 zm. 30-09-1602
268 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
269 Dorota 29-06-1546 zm. 6-01-1617
272 Jan I 1550 zm. 1604 palatyn Dwu Mostów
273 Magdalena of Cleves 1553 zm. 1633
274 Karol IX 4-10-1550 zm. 30-10-1611 król Szwecji
275 Anna Maria 24-07-1561 zm. 29-07-1589
276 Jan Adolf 1575 zm. 31-03-1616 książę Holstein-Gottorp
277 Augusta 8-04-1580 zm. 5-02-1639
278 Jan Jerzy I 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
279 Magdalena Sybilla 9-01-1587 zm. 22-02-1659
280 Fryderyk II 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
281 Zofia 4-09-1557 zm. 4-10-1631
282 Joachim Fryderyk 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
283 Katarzyna 10-08-1549 zm. 30-09-1602
284 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
285 Dorota 29-06-1546 zm. 6-01-1617
288 Nikita Romanowicz-Jurjew
291 Maria Szestowa
352 Adolf 25-01-1526 zm. 1-10-1586 książę Holstein-Gottrop
353 Krystyna 29-06-1543 zm. 13-05-1604
354 Fryderyk II 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
355 Zofia 4-09-1557 zm. 4-10-1631
356 Chrystian I 1560 zm. 25-09-1591 elektor saski
357 Zofia 6-06-1568 zm. 7-12-1622
358 Albrecht Fryderyk 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
359 Maria Eleonora 1550 zm. 1608
360 Fryderyk II 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
361 Zofia 4-09-1557 zm. 4-10-1631
362 Joachim Fryderyk 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
363 Katarzyna 10-08-1549 zm. 30-09-1602
364 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
365 Dorota 29-06-1546 zm. 6-01-1617
372 Jan I 1550 zm. 1604 palatyn Dwu Mostów
373 Magdalena of Cleves 1553 zm. 1633
374 Karol IX 4-10-1550 zm. 30-10-1611 król Szwecji
375 Anna Maria 24-07-1561 zm. 29-07-1589
376 Adolf 25-01-1526 zm. 1-10-1586 książę Holstein-Gottrop
377 Krystyna 29-06-1543 zm. 13-05-1604
378 Fryderyk II 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
379 Zofia 4-09-1557 zm. 4-10-1631
380 Chrystian I 1560 zm. 25-09-1591 elektor saski
381 Zofia 6-06-1568 zm. 7-12-1622
382 Albrecht Fryderyk 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
383 Maria Eleonora 1550 zm. 1608
448 Joachim Fryderyk 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
449 Katarzyna 10-08-1549 zm. 30-09-1602
450 Albrecht Fryderyk 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
451 Maria Eleonora 1550 zm. 1608
452 Ludwik VI 1539 zm. 22-10-1583 elektor Palatynatu
453 Elisabeth of Hesse 1539 zm. 1582
454 Wilhelm I Orański 1533 zm. 1584 książę Oranii (Orange)
455 Chrlotte de Bourbon-Montpensier zm. 1582
456 Chrystian III 12-08-1503 zm. 1-01-1559 król Danii, Norwegii
457 Dorota 9-07-1511 zm. 7-10-1571 ks-ka Sachsen-Lauenburg
458 Ernest zm. 2-04-1567 książę brunświcki
459 Małgorzata -05-1518 zm. 24-06-1569
466 Johann Kasimir 1543 zm. 1592
467 Elisabeth of Saxony 1552 zm. 1590
472 Wilhelm Orański Starszy 1487 zm. 1559 książę Nassau
473 Juliane von Stolberg-Wernigerode 1506 zm. 1580
480 Jan Zygmunt 8-11-1572 zm. 23-12-1619 elektor brandenburski
481 Anna 3-07-1576 zm. 9-04-1625
482 Fryderyk IV 5-03-1574 zm. 19-09-1610 elektor Palatynatu
483 Luise Juliane of Oragne-Nassau 1576 zm. 1644
484 Wilhelm I Orański 1533 zm. 1584 książę Oranii (Orange)
485 Louise de Coligny 1555 zm. 1620
488 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
489 Dorota 29-06-1546 zm. 6-01-1617
492 Fryderyk IV 5-03-1574 zm. 19-09-1610 elektor Palatynatu
493 Luise Juliane of Oragne-Nassau 1576 zm. 1644
494 Jakub VI; Jakub I 19-06-1566 zm. 27-03-1625 król Szkocji, Anglii
495 Anna Duńska 12-12-1574 zm. 2-03-1619 królewna duńska
496 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
497 Dorota 29-06-1546 zm. 6-01-1617
500 Fryderyk IV 5-03-1574 zm. 19-09-1610 elektor Palatynatu
501 Luise Juliane of Oragne-Nassau 1576 zm. 1644
502 Jakub VI; Jakub I 19-06-1566 zm. 27-03-1625 król Szkocji, Anglii
503 Anna Duńska 12-12-1574 zm. 2-03-1619 królewna duńska
504 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
505 Dorota 29-06-1546 zm. 6-01-1617

• LITERATURA: MIKOŁAJ I

• Encyklopedia szkolna. Historia. Warszawa 1993.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz