POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
okres zaborów, dynastia Romanow-Holstein-Gottorp:
ALEKSANDER I ALEKSANDER I
 urodzony 23-12-1777, St. Petersburg
  zmarł 1-12-1825, Taganróg, zmarł nagle
  tytuł cesarz Rosji
   żył 47 lat
  ojciec Paweł I
  matka Zofia; Maria Teodorówna
Aleksander I: cesarz rosyjski 1801-1825.


• BIOGRAFIA: ALEKSANDER I
Aleksander I, urodzony 1777, zmarł 1825, cesarz rosyjski od 1801, król polski od 1815, z dynastii Romanowów. Początkowo prowadził politykę liberalną, złagodził ucisk policyjno - wojskowy i przeprowadził wiele reform: utworzył ministerstwa, zreorganizował szkolnictwo, zakładał uniwersytety, reformował sądownictwo; zaprzyjaźniony z księciem A. J. Czartoryskim, powierzył mu kierownictwo polityki zagranicznej Rosji (1804 - 06). Podczas wojen napoleońskich usiłował lawirować między Wielką Brytanią a Francją, w 1805-07 brał udział w koalicji antyfrancuskiej; po przegranych bitwach pod Austerlitz i Frydlandem zawarł z Napoleonem I pokój w Tylży (1807). Po klęsce wyprawy Napoleona na Rosję w 1812 i jego całkowitym upadku wzrosło znaczenie Rosji. Aleksander odegrał doniosłą rolę na kongresie wiedeńskim 1815, na którym doprowadził do utworzenia Królestwa Polskiego; był współtwórcą ¦więtego Przymierza. Pod koniec panowania Aleksander popadł w mistycyzm, w Rosji zaś doszły do głosu elementy reakcyjne. Jako władca Królestwa Polskiego Aleksander starał się początkowo zjednać sobie Polaków, nadając Królestwu liberalną konstytucję, czyniąc nadzieje na rozszerzenie jego granic na wschodzie. Obietnic nie dotrzymał, a łamaniem konstytucji wywołał niezadowolenie i opozycję wśród Polaków.

[literatura:]
• Encyklopedia szkolna. Historia. Warszawa 1993.


• GRUPA RODZINNA: ALEKSANDER I
   mąż Aleksander I

   żona Ludwika; Elżbieta Aleksjejewna
   ślub 9-10-1793 St. Petersburg
 urodzona 24-01-1779 Karlsruhe
 chrzest 20-05-1793 prawosławny
  zmarła 16-05-1826 Bieleff
  ojciec Karol Ludwik
  matka Amalie of Hesse-Darmstadt

 k dz. 1 Maria
 k dz. 2 Elżbieta

  2 żona Sophia Sergievna Vsevolojsky
   ślub (bez ślubu)
 urodzona 1775
  zmarła 1848

 m dz. 1 Nicolas Loukache

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: ALEKSANDER I
1 Aleksander I ur. 23-12-1777 zm. 1-12-1825 cesarz Rosji 


2 Paweł I ur. 1-10-1754 zm. 24-03-1801 imperator Rosji
3 Zofia; Maria Teodorówna ur. 25-10-1795 zm. 5-11-1828 


4 Piotr III; Karol Piotr Ulryk ur. 21-02-1728 zm. 5-07-1762 imperator Rosji
5 Katarzyna II Wielka ur. 2-05-1729 zm. 17-11-1796 cesarzowa Rosji
6 Fryderyk II Eugeniusz ur. 1732 zm. 23-12-1797 książę wirtemberski
7 Dorota; Friederike ur. 18-12-1736 zm. 9-03-1798 ks-ka Brandenburg-Schwedt 


8 Karol Fryderyk ur. 1700 zm. 1739 książę Holstein-Gottorp
9 Anna Pietrowna ur. 27-01-1708 zm. 1728
10 Chrystian August ur. 1690 zm. 1747 książę Anhalt-Zerbst
11 Joanna Elżbieta ur. 1712 zm. 1760
14 Fryderyk Wilhelm ur. 27-12-1700 zm. 4-03-1771 margrabia na Schwedt
15 Zofia ur. 25-01-1719 zm. 13-11-1765 


16 Fryderyk IV ur. 1671 zm. 19-07-1702 książę Holstein-Gottorp
17 Jadwiga Zofia ur. 26-06-1681 zm. 22-12-1708
18 Piotr I Wielki ur.30-05-1672stst zm.28-01-1725stst car, cesarz rosyjski
19 Katarzyna I; Marta Skawrońska ur.05-04-1684 zm.06-05-1727 cesarzowa Rosji
22 Krystian August; Chrystian August zm. 24-04-1726 biskup Lubeki
23 Albertyna Fryderyka ur. 3-07-1682 zm. 22-12-1755
28 Filip ur. 19-05-1669 zm. 19-12-1711 margrabia brandenburski
29 Joanna Karolina ur. 16-04-1682 zm. 31-03-1750
30 Fryderyk Wilhelm I ur. 14-08-1688 zm. 31-05-1740 król Prus
31 Zofia Dorota ur. 26-03-1687 zm. 28-06-1757 


32 Chrystian Albrecht ur. 1641 zm. 6-01-1695 książę Holstein-Gottorp
33 Fryderyka Amalia ur. 11-04-1649 zm. 30-10-1704
34 Karol XI ur. 4-12-1655 zm. 15-04-1697 król Szwecji
35 Ulryka Eleonora ur. 11-09-1656 zm. 5-08-1693
36 Aleksy M. Romanow ur. 19-03-1629 stst zm. 29-01-1676 stst car Rosji
37 Natalia Kiryłowna Naryszkina ur. 26-08-1651 zm. 25-01-1694
44 Chrystian Albrecht ur. 1641 zm. 6-01-1695 książę Holstein-Gottorp
45 Fryderyka Amalia ur. 11-04-1649 zm. 30-10-1704
46 Fryderyk VII ur. 23-09-1647 zm. 25-06-1709 mrgr. badeński na Durlach
47 Augusta Maria ur. 6-02-1649 zm. 25-04-1728
56 Fryderyk Wilhelm, Wielki ur. 6-02-1620 zm. 29-04-1688 książę pruski
57 Dorota ur. 29-09-1636 zm. 6-08-1689
58 Jan Jerzy II ur. 1627 zm. 1693 książę Anhalt-Dessau
59 Henriette Katharine of Nassau-Orange ur. 1637 zm. 1708
60 Fryderyk I; Fryderyk III ur. 11-07-1657 zm. 25-02-1713 król Prus
61 Zofia Karolina ur. 30-10-1668 zm. 1-02-1705
62 Jerzy I ur. 1660 zm. 1727 król Anglii
63 Zofia Dorota ur. 1666 zm. 1726 księżniczka Brunszwiku 


64 Fryderyk III ur. 1597 zm. 1659 książę Holstein-Gottorp
65 Maria Elżbieta ur. 22-11-1610 zm. 24-06-1684
66 Fryderyk III ur. 18-03-1609 zm. 9-02-1670 król Danii, Norwegii
67 Zofia Amalia ur. 24-03-1628 zm. 20-02-1685 ks.brunszwicko-luneburska
68 Karol X Gustaw ur. 8-11-1622 zm. 23-02-1660 król Szwecji
69 Jadwiga Eleonora ur. 23-10-1636 zm. 24-11-1715 ks.holsztyńsko-gottorpska
70 Fryderyk III ur. 18-03-1609 zm. 9-02-1670 król Danii, Norwegii
71 Zofia Amalia ur. 24-03-1628 zm. 20-02-1685 ks.brunszwicko-luneburska
72 Michał Fiodorowicz Romanow ur. 12-07-1596 zm. 1645 car Rosji
88 Fryderyk III ur. 1597 zm. 1659 książę Holstein-Gottorp
89 Maria Elżbieta ur. 22-11-1610 zm. 24-06-1684
90 Fryderyk III ur. 18-03-1609 zm. 9-02-1670 król Danii, Norwegii
91 Zofia Amalia ur. 24-03-1628 zm. 20-02-1685 ks.brunszwicko-luneburska
92 Fryderyk VI ur. 1617 zm. 31-01-1677 margrabia badeński
93 Krystyna Magdalena ur. 17-05-1616 zm. 4-08-1662
94 Fryderyk III ur. 1597 zm. 1659 książę Holstein-Gottorp
95 Maria Elżbieta ur. 22-11-1610 zm. 24-06-1684
112 Jerzy Wilhelm ur. 3-11-1595 zm. 1-12-1640 elektor brandenburski
113 Elżbieta Karolina ur. 7-11-1597 zm. 16-04-1660
114 Filip ur. 1584 zm. 1663 książę holsztyński
115 Zofia Jadwiga ur. 1601 zm. 1660
116 Jan Kazimierz ur. 1596 zm. 1660 książę Anhalt-Dessau
117 Agnes of Hesse-Cassel ur. 1606 zm. 1650
118 Fryderyk Henryk; Frederik Willem ur. 1584 zm. 1647 książę orański
119 Amalie von Solms-Braunfels ur. 1602 zm. 1675
120 Fryderyk Wilhelm, Wielki ur. 6-02-1620 zm. 29-04-1688 książę pruski
121 Ludwika Henryka ur. 27-11-1627 zm. 8-06-1667
122 Ernest August ur. 1629 zm. 1698 elektor Hanoweru
123 Zofia ur. 13-10-1630 zm. 8-06-1714
124 Ernest August ur. 1629 zm. 1698 elektor Hanoweru
125 Zofia ur. 13-10-1630 zm. 8-06-1714
126 Georg-Wilhelm of Brunswick-Celle ur. 1624 zm. 1705
127 Eleonore d'Olbreuse ur. 1639 zm. 1722 


128 Jan Adolf ur. 1575 zm. 31-03-1616 książę Holstein-Gottorp
129 Augusta ur. 8-04-1580 zm. 5-02-1639
130 Jan Jerzy I ur. 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
131 Magdalena Sybilla ur. 9-01-1587 zm. 22-02-1659
132 Chrystian IV ur. 12-04-1577 zm. 28-02-1648 król Danii, Norwegii
133 Anna Katarzyna ur. 26-06-1575 zm. 29-03-1612
134 Jerzy ur. 1582 zm. 1641 książę brunświcki
135 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt ur. 1601 zm. 1659
136 Jan Kazimierz ur. 1589 zm. 8-06-1652 palatyn Dwu Mostów
137 Katarzyna ur. 19-11-1584 zm. 13-12-1638
138 Fryderyk III ur. 1597 zm. 1659 książę Holstein-Gottorp
139 Maria Elżbieta ur. 22-11-1610 zm. 24-06-1684
140 Chrystian IV ur. 12-04-1577 zm. 28-02-1648 król Danii, Norwegii
141 Anna Katarzyna ur. 26-06-1575 zm. 29-03-1612
142 Jerzy ur. 1582 zm. 1641 książę brunświcki
143 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt ur. 1601 zm. 1659
144 Fiodor N. Romanow; Filaret ur. ok.1555 zm. 1633 bojar, patriarcha Moskwy
145 Ksenia Szestowa; Marfa księżna potem mniszka
176 Jan Adolf ur. 1575 zm. 31-03-1616 książę Holstein-Gottorp
177 Augusta ur. 8-04-1580 zm. 5-02-1639
178 Jan Jerzy I ur. 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
179 Magdalena Sybilla ur. 9-01-1587 zm. 22-02-1659
180 Chrystian IV ur. 12-04-1577 zm. 28-02-1648 król Danii, Norwegii
181 Anna Katarzyna ur. 26-06-1575 zm. 29-03-1612
182 Jerzy ur. 1582 zm. 1641 książę brunświcki
183 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt ur. 1601 zm. 1659
186 Jan Kazimierz ur. 1589 zm. 8-06-1652 palatyn Dwu Mostów
187 Katarzyna ur. 19-11-1584 zm. 13-12-1638
188 Jan Adolf ur. 1575 zm. 31-03-1616 książę Holstein-Gottorp
189 Augusta ur. 8-04-1580 zm. 5-02-1639
190 Jan Jerzy I ur. 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
191 Magdalena Sybilla ur. 9-01-1587 zm. 22-02-1659
224 Jan Zygmunt ur. 8-11-1572 zm. 23-12-1619 elektor brandenburski
225 Anna ur. 3-07-1576 zm. 9-04-1625
226 Fryderyk IV ur. 5-03-1574 zm. 19-09-1610 elektor Palatynatu
227 Luise Juliane of Oragne-Nassau ur. 1576 zm. 1644
228 Jan I ur. 25-03-1545 zm. 9-10-1622 ks.holszt. na Sonderburgu
229 Elżbieta ur. 20-03-1550 zm. 12-02-1586
232 Jan Jerzy I ur. 1567 zm. 1618 książę Anhaltu
233 Dorothea, Css Palatine of Simmern ur. 1581 zm. 1631
236 Wilhelm I Orański ur. 1533 zm. 1584 książę Oranii (Orange)
237 Louise de Coligny ur. 1555 zm. 1620
240 Jerzy Wilhelm ur. 3-11-1595 zm. 1-12-1640 elektor brandenburski
241 Elżbieta Karolina ur. 7-11-1597 zm. 16-04-1660
242 Fryderyk Henryk; Frederik Willem ur. 1584 zm. 1647 książę orański
243 Amalie von Solms-Braunfels ur. 1602 zm. 1675
244 Jerzy ur. 1582 zm. 1641 książę brunświcki
245 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt ur. 1601 zm. 1659
246 Fryderyk V ur. 16-08-1596 zm. 29-11-1632 król Czech
247 Elżbieta ur. 19-08-1596 zm. 23-02-1662
248 Jerzy ur. 1582 zm. 1641 książę brunświcki
249 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt ur. 1601 zm. 1659
250 Fryderyk V ur. 16-08-1596 zm. 29-11-1632 król Czech
251 Elżbieta ur. 19-08-1596 zm. 23-02-1662
252 Jerzy ur. 1582 zm. 1641 książę brunświcki
253 Anna Eleonore of Hesse-Darmstadt ur. 1601 zm. 1659 


256 Adolf ur. 25-01-1526 zm. 1-10-1586 książę Holstein-Gottrop
257 Krystyna ur. 29-06-1543 zm. 13-05-1604
258 Fryderyk II ur. 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
259 Zofia ur. 4-09-1557 zm. 4-10-1631
260 Chrystian I ur. 1560 zm. 25-09-1591 elektor saski
261 Zofia ur. 6-06-1568 zm. 7-12-1622
262 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
263 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
264 Fryderyk II ur. 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
265 Zofia ur. 4-09-1557 zm. 4-10-1631
266 Joachim Fryderyk ur. 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
267 Katarzyna ur. 10-08-1549 zm. 30-09-1602
268 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
269 Dorota ur. 29-06-1546 zm. 6-01-1617
272 Jan I ur. 1550 zm. 1604 palatyn Dwu Mostów
273 Magdalena of Cleves ur. 1553 zm. 1633
274 Karol IX ur. 4-10-1550 zm. 30-10-1611 król Szwecji
275 Anna Maria ur. 24-07-1561 zm. 29-07-1589
276 Jan Adolf ur. 1575 zm. 31-03-1616 książę Holstein-Gottorp
277 Augusta ur. 8-04-1580 zm. 5-02-1639
278 Jan Jerzy I ur. 15-03-1585 zm. 18-10-1656 elektor saski
279 Magdalena Sybilla ur. 9-01-1587 zm. 22-02-1659
280 Fryderyk II ur. 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
281 Zofia ur. 4-09-1557 zm. 4-10-1631
282 Joachim Fryderyk ur. 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
283 Katarzyna ur. 10-08-1549 zm. 30-09-1602
284 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
285 Dorota ur. 29-06-1546 zm. 6-01-1617
288 Nikita Romanowicz-Jurjew
291 Maria Szestowa
352 Adolf ur. 25-01-1526 zm. 1-10-1586 książę Holstein-Gottrop
353 Krystyna ur. 29-06-1543 zm. 13-05-1604
354 Fryderyk II ur. 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
355 Zofia ur. 4-09-1557 zm. 4-10-1631
356 Chrystian I ur. 1560 zm. 25-09-1591 elektor saski
357 Zofia ur. 6-06-1568 zm. 7-12-1622
358 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
359 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
360 Fryderyk II ur. 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
361 Zofia ur. 4-09-1557 zm. 4-10-1631
362 Joachim Fryderyk ur. 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
363 Katarzyna ur. 10-08-1549 zm. 30-09-1602
364 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
365 Dorota ur. 29-06-1546 zm. 6-01-1617
372 Jan I ur. 1550 zm. 1604 palatyn Dwu Mostów
373 Magdalena of Cleves ur. 1553 zm. 1633
374 Karol IX ur. 4-10-1550 zm. 30-10-1611 król Szwecji
375 Anna Maria ur. 24-07-1561 zm. 29-07-1589
376 Adolf ur. 25-01-1526 zm. 1-10-1586 książę Holstein-Gottrop
377 Krystyna ur. 29-06-1543 zm. 13-05-1604
378 Fryderyk II ur. 1-07-1534 zm. 4-04-1588 król Danii
379 Zofia ur. 4-09-1557 zm. 4-10-1631
380 Chrystian I ur. 1560 zm. 25-09-1591 elektor saski
381 Zofia ur. 6-06-1568 zm. 7-12-1622
382 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
383 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
448 Joachim Fryderyk ur. 27-01-1546 zm. 18-07-1608 elektor brandenburski
449 Katarzyna ur. 10-08-1549 zm. 30-09-1602
450 Albrecht Fryderyk ur. 29-04-1553 zm. 28-08-1618 książę pruski
451 Maria Eleonora ur. 1550 zm. 1608
452 Ludwik VI ur. 1539 zm. 22-10-1583 elektor Palatynatu
453 Elisabeth of Hesse ur. 1539 zm. 1582
454 Wilhelm I Orański ur. 1533 zm. 1584 książę Oranii (Orange)
455 Chrlotte de Bourbon-Montpensier zm. 1582
456 Chrystian III ur. 12-08-1503 zm. 1-01-1559 król Danii, Norwegii
457 Dorota ur. 9-07-1511 zm. 7-10-1571 ks-ka Sachsen-Lauenburg
458 Ernest zm. 2-04-1567 książę brunświcki
459 Małgorzata ur. -05-1518 zm. 24-06-1569
466 Johann Kasimir ur. 1543 zm. 1592
467 Elisabeth of Saxony ur. 1552 zm. 1590
472 Wilhelm Orański Starszy ur. 1487 zm. 1559 książę Nassau
473 Juliane von Stolberg-Wernigerode ur. 1506 zm. 1580
480 Jan Zygmunt ur. 8-11-1572 zm. 23-12-1619 elektor brandenburski
481 Anna ur. 3-07-1576 zm. 9-04-1625
482 Fryderyk IV ur. 5-03-1574 zm. 19-09-1610 elektor Palatynatu
483 Luise Juliane of Oragne-Nassau ur. 1576 zm. 1644
484 Wilhelm I Orański ur. 1533 zm. 1584 książę Oranii (Orange)
485 Louise de Coligny ur. 1555 zm. 1620
488 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
489 Dorota ur. 29-06-1546 zm. 6-01-1617
492 Fryderyk IV ur. 5-03-1574 zm. 19-09-1610 elektor Palatynatu
493 Luise Juliane of Oragne-Nassau ur. 1576 zm. 1644
494 Jakub VI; Jakub I ur. 19-06-1566 zm. 27-03-1625 król Szkocji, Anglii
495 Anna Duńska ur. 12-12-1574 zm. 2-03-1619 królewna duńska
496 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
497 Dorota ur. 29-06-1546 zm. 6-01-1617
500 Fryderyk IV ur. 5-03-1574 zm. 19-09-1610 elektor Palatynatu
501 Luise Juliane of Oragne-Nassau ur. 1576 zm. 1644
502 Jakub VI; Jakub I ur. 19-06-1566 zm. 27-03-1625 król Szkocji, Anglii
503 Anna Duńska ur. 12-12-1574 zm. 2-03-1619 królewna duńska
504 Wilhelm zm. 20-08-1592 książę brunświcki
505 Dorota ur. 29-06-1546 zm. 6-01-1617

• LITERATURA: ALEKSANDER I

• Encyklopedia szkolna. Historia. Warszawa 1993.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz