POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
rozbicie dzielnicowe, dynastia Piastów:
WŁADYSŁAW III LASKONOGI WŁADYSŁAW III LASKONOGI
 urodzony 1161/1167
  zmarł 03-11-1231, Racibórz
  tytuł książę krakowski
   żył 64 lata
  ojciec Mieszko III Stary
  matka Eudoksja
Władysław III Laskonogi: książę gnieźnieński i poznański 1202, książę krakowski 1202, 1228-1231.


• BIOGRAFIA: WŁADYSŁAW III LASKONOGI
[Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968 s.461:]
Władysław III Laskonogi (m. 1161-1167 -1231), książę gnieźnieński i poznański od 1202, krakowski w 1202 i 1228 -1231. Syn Mieszka III Starego i księżniczki węgierskiej Elżbiety, dzielnicę gnieźnieńską otrzymał po śmierci ojca. Jako opiekun Władysława Odonica objął rządy w dzielnicy poznańsko - kaliskiej. Z tronu krakowskiego, który Mieszko Stary opanował tuż przed swą śmiercią, Władysław ustąpił na rzecz powołanego przez możnowładców Leszka Białego. W 1205 bronił książąt zachodnio - pomorskich przed agresją króla duńskiego Waldemara II. Dążąc do utrzymania inwestytury biskupów i wpływu na kościół Władysław popadł w konflikt z arcybiskupem gnieźnieńskim Henrykiem Kietliczem i został przez niego obłożony klątwą. Do walki przeciw Władysławowi wystąpił sprzymierzony z arcybiskupem Władysław Odonic, żądając wydzielenia mu osobnej dzielnicy. Przy poparciu księcia śląskiego Henryka I Brodatego opanował on Kalisz. W 1217 Władysław, zrzekając się Kalisza na rzecz Brodatego, uzyskał od niego w dożywocie ziemię lubuską. W 1223 stracił na rzecz Odonica, popieranego przez księcia pomorskiego Świętopełka, pas ziem nadnoteckich z Ujściem i Nakłem. Po śmierci Leszka Białego (1227) na zjeździe w Cieni pod Kaliszem (1228) panowie krakowscy powołali na tron krakowski Władysława, który w myśl dawniej już zawartego z Leszkiem Białym porozumienia zaadoptował nieletniego syna Leszka Bolesława V Wstydliwego, czyniąc go spadkobiercą połączonych dzielnic Małopolski i Wielkopolski. Ponadto przyrzekł uszanowanie praw możnowładztwa. Ponieważ sam był zajęty walką z Odonicem i nie mógł obronić dzielnicy krakowskiej przed księciem Konradem I Mazowieckim, sprzymierzonym z książętami halickimi, naznaczył swoim zastępcą w Krakowie księcia Henryka Brodatego, choć sam do końca życia był formalnie władcą ziemi krakowskiej. W 1229 Władysław przegrał wojnę z Odonicem i zmuszony był schronić się w ziemi opolsko - raciborskiej. Zmarł w Raciborzu, przekazując na łożu śmierci swe prawa do Wielkopolski Henrykowi Brodatemu.


[literatura:]
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.


• GRUPA RODZINNA: WŁADYSŁAW III LASKONOGI
   mąż Władysław III Laskonogi

   żona Łucja
   ślub p. 1195
  zmarła 25-12-1208 po 25.12.1208
  ojciec Jaromar I
  matka Hildegarda

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: WŁADYSŁAW III LASKONOGI
1 Władysław III Laskonogi ur. 1161/1167 zm. 3-11-1231 książę krakowski


2 Mieszko III Stary ur. 1126/1127 zm. 13-03-1202 ks. wielkopol. i krak.
3 Eudoksja


4 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
5 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
6 Izjasław II; Izasław II Mścisławowicz ur.1096 zm.13-11-1154 w.ks. kijowski
7 N.N. zm. 1151


8 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
9 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
10 Henryk hrabia Bergu
11 Adelajda hrabina Möchental
12 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
13 Krystyna zm. 18-01-1120


16 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
17 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
18 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
19 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
24 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
25 Gyda
26 Inge I zm. 1112 król Szwecji
27 Helena


32 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
33 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
34 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
35 N.N. zm. 14-08-1018
36 Brzetysław I książę czeski
38 Andrzej I zm. 6-12-1060 król Węgier
39 Anastazja zm. po 1070
48 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
49 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
50 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
52 Stenkil zm. 1066 król Szwecji


64 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski
65 Eminilda zm. 1017
66 Herenfried Ezzon zm. 1034 palatyn lotaryäski
67 Matylda zm. 1025
68 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski
76 Vaszoly; Wasyl zm. 1038
78 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
79 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
96 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
97 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
98 Konstantyn ces. bizantyński
100 Godwin hrabia Wessexu
104 Ragnwald jarl z Westgotlandii
106 Edmund zm. ok. 1056 król Szwecji
107 Astryda


128 Mieszko I ur. ok. 922 zm. 25.05. 992 książę polski
129 Dubrawka; Dobrawa zm. 977 księżniczka czeska
130 Dobromir ks. zachodniosłowiański
134 Otto II ur. 955 zm. 983 cesarz rzymski
135 Teofano zm. 991 księżniczka bizantyjska
136 Igor Rurykowicz zm. 945 wielki książę kijowski
137 Olga; Helena zm. 969 księżna kijowska
152 Michał
156 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
157 Rogenda
158 Olaf III Skötkonung zm. 1021/1022 król Szwecji
159 Astryda
192 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
193 Rogenda
194 Olaf III Skötkonung zm. 1021/1022 król Szwecji
195 Astryda
212 Olaf III Skötkonung zm. 1021/1022 król Szwecji


256 Ziemiomysł zm. p. 963 książę polski
257 N.N., kilka żon, poganek
258 Bolesław I Srogi; Okrutny ur. po 905 zm. 967/ 972 książę czeski
268 Otto I Wielki ur. 912 zm. 973 cesarz rzymski
269 Adelajda zm. 999 księżniczka burgundzka
272 Ruryk zm. 879 książę Nowogrodu
304 Toksys; Taksony ur. ok. 931 zm. 970 książę węgierski
305 N.N., Kumanka
312 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski
314 Rogwołod książę połocki
316 Eryk Zwycięski; Segersäll zm. ok. 995 król Szwecji, Danii
317 Świętosława ur. 967 zm. 2-02-1014
384 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski
386 Rogwołod książę połocki
388 Eryk Zwycięski; Segersäll zm. ok. 995 król Szwecji, Danii
389 Świętosława ur. 967 zm. 2-02-1014
424 Eryk Zwycięski; Segersäll zm. ok. 995 król Szwecji, Danii
425 Świętosława ur. 967 zm. 2-02-1014

• LITERATURA: WŁADYSŁAW III LASKONOGI

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz