POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
rozbicie dzielnicowe, dynastia Piastów:
PRZEMYSŁ II PRZEMYSŁ II
 urodzony 14-10-1257
  zmarł 08-02-1296, Rogoźno, zamordowany
koronacja 26-06-1295, Gniezno
  tytuł król Polski
   żył 38 lat
  ojciec Przemysł I
  matka Elżbieta
Przemysł II: książę poznański przed 1273, książę wielkopolski 1279, książę krakowski 1290-1291, książę pomorski 1294, król Polski 1295.


• BIOGRAFIA: PRZEMYSŁ II
[Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968 s.372-373:]
Przemysł II (1257-1296), książę poznański od ok. 1276, wielkopolski od 12179, krakowski w l. 1290-1291, pomorski od 1294, król Polski od 1295. Syn księcia wielkopolskiego Przemysła I (pogrobowiec), wychował się pod opieką stryja Bolesława Pobożnego. Po osiągnięciu lat sprawnych wymógł na stryju oddanie mu w zarząd dzielnicy poznańskiej. Po śmierci stryja odziedziczył w 1279 jego dzielnicę kalisko - gnieźnieńską. W 1281 i 1284 stracił w wojnie na rzecz księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa ziemię wieluńską i okolicę Ołoboku, odzyskaną z własnej inicjatywy przez rycerstwo wielkopolskie w 1287. W 1290 wyprawił się do Krakowa w celu objęcia rządów w księstwach krakowskim i sandomierskim, zapisanych mu testamentem przez Henryka Probusa, w myśl zawartego ok. 1287 układu o wzajemnym dziedziczeniu między nimi oraz księciem krakowskim Leszkiem Czarnym i księciem głogowskim Henrykiem I. Zdołał opanować tylko Kraków i ziemię krakowską, gdyż Sandomierskie zajął Władysław Łokietek. Po paromiesięcznym pobycie w Krakowie, gdzie przyjęty został przychylnie przez społeczeństwo, Przemysł powrócił do Wielkopolski, uwożąc ze sobą insygnia koronacyjne. W 1291 zawarł z królem czeskim Wacławem II umowę, w której zrzekł się na jego rzecz praw do ziemi krakowskiej, by mieć wolne ręce do obrony przed margrabiami brandenburskimi Pomorza, zapisanego mu w 1282 przez Mściwoja II. Jeszcze za życia Mściwoja złożyli możni i szlalchta Pomorza hołd Przemysłowi, tak że po jego śmierci, w 1294, Przemysł objął Pomorze we władanie bez walk. Po powrocie Wacława II z Małopolski do Czech w 1293 Przemysł uznał swą rezygnację z Krakowa za nieważną i przyjął tytuł dziedzica Krakowa. Zawarł przy udziale arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki porozumienie z księciem łęczyckim Kazimierzem i Łokietkiem, wówczas księciem kujawsko - sieradzkim, mające na celu odebranie Małopolski Wacławowi i przekazywanie sobie wzajemnie w dziedzictwie. 26 VI 1295 został Przemysł koronowany w Gnieźnie przez arcybiskupa Jakuba Świnkę. 8 II 1296 zginął w Rogoźnie, zamordowany przez członków rodów Nałęczów i Zarembów, przywódców stronnictwa opozycyjnego, działających prawdopodobnie w porozumieniu z margrabiami brandenburskimi.


[literatura:]
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.


• GRUPA RODZINNA: PRZEMYSŁ II
   mąż Przemysł II

  1 żona Ludgarda
   ślub ok. poł. 1273
 urodzony ok. 1261
  zmarła ok. poł. .12.1283, zamordowana
  tytuł księżniczka meklemburska
  ojciec Henryk I Pielgrzym
  matka Anastazja

  2 żona Ryksa
   ślub 1285
  zmarła m. 01.09.1288 i 19.04.1293

 k dz. 1 Ryksa Elżbieta; Reiczka

  3 żona Małgorzata
   ślub p. 13.04.1293
 urodzona po 1270
  zmarła m. 10.04. i 01.05.1315
  ojciec Albrecht III
  matka Mechtild

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: PRZEMYSŁ II
1 Przemysł II ur. 14-10-1257 zm. 8-02-1296 król Polski


2 Przemysł I ur. 1220/1221 zm. 4-06-1257 książę wielkopolski
3 Elżbieta zm. 16-01-1265


4 Władysław Odonic ur. ok. 1190 zm. 5-06-1239 książę wielkopolski
5 Jadwiga zm. 29-12-1249
6 Henryk II Pobożny ur. ok. 1191 zm. 9-04-1241 książę śląski, krakowski
7 Anna ur. 1204 zm. 23-06-1265 księżna śląska


8 Odon ur. 1141 zm. 20-04-1194 książę poznański, kaliski
9 Wyszesława ur. 1167/1170 zm. po 1194
10 Mściwoj (Mszczuj) I zm. 1-05-1220 książę Pomorza Gdańskiego
11 Zwinisława ur. p. 1168 zm. 4-09-1240
12 Henryk I Brodaty ur. 1167/1174 zm. 19-03-1238 książę śląski, krakowski
13 Jadwiga ur. 1178/1180 zm. 15-10-1243
14 Przemyśl; Przemysł Ottokar I zm. 15-12-1230 król Czech
15 Konstancja ur. 1180 zm. 6-12-1240


16 Mieszko III Stary ur. 1126/1127 zm. 13-03-1202 ks. wielkopol. i krak.
17 Elżbieta ur. ok. 1128 zm. 3-10-1155
18 Włodzimierz książę halicki
20 Sobiesław I zm. 13-01-1178
24 Bolesław I Wysoki ur. po 1129 zm. 7-12-1201 książę śląski
25 Adelajda ur. 11-01-1126 zm. 25.08.
26 Bertold III ur. 1159 zm. 1204 książę Meranu, Dalmacji
27 Agnieszka ur. 1163 zm. 1195
30 Bela III ur. ok. 1148/1150 zm. 23-04-1196 król Węgier
31 Małgorzata z Francji ur. 1158 zm. 1197


32 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
33 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
34 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
35 Przedsława
40 Świętopełk książę Pomorza Gdańskiego
48 Władysław II Wygnaniec ur. 1105 zm. 30-05-1159 książę krakowski, śląski
49 Agnieszka ur. po 1110 zm. 24-01-1157
50 Berengar palatyn Sulzbach
54 Konrad zm. 6-05-1210 margrabia Łużyc Dolnych
55 Elżbieta ur. ok. 1152 zm. 2-04-1209
60 Gejza II ur. ok. 1130 zm. 3-05-1162 król Węgier
61 Eufrozyna ur. ok. 1130 zm. p. 1186
62 Ludwik VII ur. 1120 zm. 18-09-1180 król Francji
63 Konstancja ur. 1140 zm. 1160 księżniczka kastylijska


64 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
65 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
66 Henryk hrabia Bergu
67 Adelajda hrabina Möchental
68 Gejza I ur. 1044/1045 zm. 25-04-1077 król Węgier
69 Synadena
70 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
80 Świętobór książę Pomorza Gdańskiego
96 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
97 Zbysława zm. 1108
98 Leopold III Babenberg zm. 15-11-1136 margrabia Austrii
99 Agnieszka ur. 1074/1075 zm. 24-09-1143
108 Dedon z Rychlic zm. 1190 margrabia Miśni, Łużyc
110 Mieszko III Stary ur. 1126/1127 zm. 13-03-1202 ks. wielkopol. i krak.
111 Elżbieta ur. ok. 1128 zm. 3-10-1155
120 Bela II Ślepy ur. ok. 1109 zm. 13-02-1141 król Węgier
121 Helena zm. po 1146
122 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
123 N.N. zm. po 1168
124 Ludwik VI Gruby ur. 1081 zm. 1-08-1137 król Francji
125 Adlaide of Savoy ur. 1092 zm. 1154
126 Alfons VII ur. 1105 zm. 21-08-1157 cesarz Hiszpanii
127 Berenguela zm. 1149


128 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
129 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
130 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
131 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
136 Bela I Wojciech zm. 12-12-1063 król Węgier
137 Rycheza ur. 1022 zm. po 1052
138 Teodul Synadene Grek z Bizancjum
140 Izjasław I ur. ok. 1024/1025 zm. 3-10-1078 wielki książę kijowski
141 Gertruda ur. ok. 1025 zm. 4-01-1108
192 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
193 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
194 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
198 Henryk IV ur. 1050 zm. 7-08-1106 cesarz rzymski
199 Berta księżna sabaudzka
220 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
221 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
222 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
223 Przedsława
240 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
241 Przedsława
242 Stefan Urosz książę serbski
244 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
245 Gyda
246 Dymitr Zawidicz posadnik W. Nowogrodu
248 Filip I ur. 1053 zm. 1108 król Francji
249 Bertha of Holland ur. ok. 1055 zm. 1094
250 Humbert II ur. 1136 zm. 1103 hrabia Sabaudii
251 Gisela zm. po 1133


256 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
257 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
258 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
259 N.N. zm. 14-08-1018
260 Brzetysław I książę czeski
262 Andrzej I zm. 6-12-1060 król Węgier
263 Anastazja zm. po 1070
272 Vaszoly; Wasyl zm. 1038
274 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
275 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
280 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
281 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
282 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
283 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
384 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
385 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
386 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
387 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
388 Izjasław I ur. ok. 1024/1025 zm. 3-10-1078 wielki książę kijowski
389 Gertruda ur. ok. 1025 zm. 4-01-1108
396 Henryk III ur. 1017 zm. 5-10-1056 cesarz rzymski
397 Agnieszka Akwitańska ur. ok. 1020 zm. 1070 księżniczka akwitańska
440 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
441 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
442 Henryk hrabia Bergu
443 Adelajda hrabina Möchental
444 Gejza I ur. 1044/1045 zm. 25-04-1077 król Węgier
445 Synadena
446 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
480 Gejza I ur. 1044/1045 zm. 25-04-1077 król Węgier
481 Synadena
482 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
488 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
489 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
490 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
496 Henryk I ur. 1008 zm. 4-08-1060 król Francji
497 Anna ur. 1036 zm. 1076/1089 księżniczka ruska
498 Floris I; Florent I zm. 1061 hrabia Holandii
500 Amadeusz II zm. 1080 hrabia Sabaudii
501 Joanna

• LITERATURA: PRZEMYSŁ II

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.

reklamy


© 1998-2024 Jurek wstecz