POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
rozbicie dzielnicowe, dynastia Piastów:
LESZEK II CZARNY LESZEK II CZARNY
 urodzony 1240/1242
  zmarł 30-09-1288
  tytuł książę krakowski
   żył ok. 48 lat
  ojciec Kazimierz I
  matka Konstancja
Leszek Czarny: książę łęczycki 1276, książę sieradzki 1276, książę krakowski i sandomierski 1279-1288.


• BIOGRAFIA: LESZEK II CZARNY
[Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968 s.279:]
Leszek Czarny (1240/1242-1288), książę łęczycki od 1260, sieradzki od 1267 oraz krakowski i sandomierski od 1279. Syn księcia kujawsko - łęczyckiego Kazimierza I i Konstancji, córki księcia śląskiego Henryka II Pobożnego, już za życia ojca panował w wydzielonej mu w 1260 dzielnicy łęczyckiej. Ożenił się z Gryfiną, wnuczką króla Węgier Beli IV (1265), wiążąc się w ten sposób z księciem Bolesławem V Wstydliwym i Bolesławem Pobożnym, których żony były ciotkami Gryfiny. Przez Wstydliwego wyznaczony na dziedzica i następcę na tronie krakowskim, popierał czynnie jego politykę zagraniczną. W 1273 dopomógł mu w zgnieceniu buntu możnych krakowskich. W 1279, po śmierci Wstydliwego, obrany księciem krakowsko - sandomierskim, bronić musiał Małopolski przed księciem halickim Lwem (synem króla Daniela), który korzystając z posiłków tatarskich zamierzał podbić Małopolskę (1280). Za namową Lwa napad1i w 1282 posiadłości Leszka Jaćwingowie. Leszek rozgromił ich w bitwie nad Bugiem. Jednocześnie wybuchł bunt wielmożów przeciw Leszkowi pod wodzą wojewody sandomierskiego Janusza Starży i biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa, prawdopodobnie inspirowany przez Lwa. Leszek pokonał buntowników, a biskupa uwięził (1283). Zmuszony był go jednak uwolnić i wypłacić znaczne odszkodowanie na skutek interwencji arcybiskupa i papieża Marcina IV. Zagrożenie rusko - tatarskie, odczuwane też przez Węgry, skłoniło Leszka do odnowienia sojuszu z Węgrami, poniechanego przez Wstydliwego po 1273. Ponowny, groźniejszy bunt, zorganizowany przez tych samych możnowładców małopolskich, zamierzających osadzić na tronie krakowskim tym razem księcia czerskiego Konrada, sojusznika kniaziów ruskich, wybuchł w 1285. Leszek pokonał ich w bitwie pod Bogucicami przy pomocy posiłków węgierskich. W 1287 uciekł na Węgry przed najazdem tatarskim, któremu po raz pierwszy stawiły opór większe miasta dzięki wzniesionym w poprzednim trzydziestoleciu murom. Leszek opierał się w swoich rządach przede wszystkim na mieszczaństwie, troszcząc się o rozwój miast oraz o kolonizację wiejską, organizowaną przez mieszczan. Wobec bezdzietności zawarł porozumienie z księciem wrocławskim Henrykiem IV Probusem, księciem wielkopolskim Przemysłem II i księciem głogowskim Henrykiem I, dotyczące kolejnego ich następstwa na tronie dzielnicy krakowskiej i sandomierskiej oraz wzajemnego dziedziczenia ich dzielnic. Porozumienie to miało na celu nie tyle może zjednoczenie ziem polskich w jedno państwo, ile raczej odbudowę jedności państwa przez restytucję prymatu Krakowa nad dzielnicowymi księstwami.


[literatura:]
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.


• GRUPA RODZINNA: LESZEK II CZARNY
   mąż Leszek Czarny

   żona Gryfina
   ślub 1265
  rozwód 1271/1274
 urodzona 1244/1246
  zmarła między 26.05.1303 i 1309
  ojciec Rościsław

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: LESZEK II CZARNY
1 Leszek Czarny ur. 1240/1242 zm. 30-09-1288 książę krakowski


2 Kazimierz I ur. ok. 1211 zm. 14-12-1267 książę kujawski
3 Konstancja zm. 21-02-1257


4 Konrad I Mazowiecki ur. 1187 zm. 31-08-1247 ks. mazowiecki, krakowski
5 Agafia zm. 31-08-1247
6 Henryk II Pobożny ur. ok. 1191 zm. 9-04-1241 książę śląski, krakowski
7 Anna ur. 1204 zm. 23-06-1265 księżna śląska


8 Kazimierz II Sprawiedliwy ur. 1138 zm. 5-05-1194 książę krakowski
9 Helena zm. 1202/1206
10 Światosław zm. -09-1212 książę włodz.-wołyński
11 Jarosława
12 Henryk I Brodaty ur. 1167/1174 zm. 19-03-1238 książę śląski, krakowski
13 Jadwiga ur. 1178/1180 zm. 15-10-1243
14 Przemyśl; Przemysł Ottokar I zm. 15-12-1230 król Czech
15 Konstancja ur. 1180 zm. 6-12-1240


16 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
17 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
18 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
22 Ruryk II Wasyl zm. 1215 wielki książę kijowski
23 Anna zm. 1205
24 Bolesław I Wysoki ur. po 1129 zm. 7-12-1201 książę śląski
25 Adelajda ur. 11-01-1126 zm. 25.08.
26 Bertold III ur. 1159 zm. 1204 książę Meranu, Dalmacji
27 Agnieszka ur. 1163 zm. 1195
30 Bela III ur. ok. 1148/1150 zm. 23-04-1196 król Węgier
31 Małgorzata z Francji ur. 1158 zm. 1197


32 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
33 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
34 Henryk hrabia Bergu
35 Adelajda hrabina Möchental
36 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
37 Krystyna zm. 18-01-1120
44 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
46 Jerzy książę turowski
48 Władysław II Wygnaniec ur. 1105 zm. 30-05-1159 książę krakowski, śląski
49 Agnieszka ur. po 1110 zm. 24-01-1157
50 Berengar palatyn Sulzbach
54 Konrad zm. 6-05-1210 margrabia Łużyc Dolnych
55 Elżbieta ur. ok. 1152 zm. 2-04-1209
60 Gejza II ur. ok. 1130 zm. 3-05-1162 król Węgier
61 Eufrozyna ur. ok. 1130 zm. p. 1186
62 Ludwik VII ur. 1120 zm. 18-09-1180 król Francji
63 Konstancja ur. 1140 zm. 1160 księżniczka kastylijska


64 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
65 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
66 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
67 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
72 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
73 Gyda
74 Inge I zm. 1112 król Szwecji
75 Helena
88 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
89 Krystyna zm. 18-01-1120
96 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
97 Zbysława zm. 1108
98 Leopold III Babenberg zm. 15-11-1136 margrabia Austrii
99 Agnieszka ur. 1074/1075 zm. 24-09-1143
108 Dedon z Rychlic zm. 1190 margrabia Miśni, Łużyc
110 Mieszko III Stary ur. 1126/1127 zm. 13-03-1202 ks. wielkopol. i krak.
111 Elżbieta ur. ok. 1128 zm. 3-10-1155
120 Bela II Ślepy ur. ok. 1109 zm. 13-02-1141 król Węgier
121 Helena zm. po 1146
122 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
123 N.N. zm. po 1168
124 Ludwik VI Gruby ur. 1081 zm. 1-08-1137 król Francji
125 Adlaide of Savoy ur. 1092 zm. 1154
126 Alfons VII ur. 1105 zm. 21-08-1157 cesarz Hiszpanii
127 Berenguela zm. 1149


128 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
129 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
130 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
131 N.N. zm. 14-08-1018
132 Brzetysław I książę czeski
134 Andrzej I zm. 6-12-1060 król Węgier
135 Anastazja zm. po 1070
144 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
145 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
146 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
148 Stenkil zm. 1066 król Szwecji
176 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
177 Gyda
178 Inge I zm. 1112 król Szwecji
179 Helena
192 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
193 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
194 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
198 Henryk IV ur. 1050 zm. 7-08-1106 cesarz rzymski
199 Berta księżna sabaudzka
220 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
221 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
222 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
223 Przedsława
240 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
241 Przedsława
242 Stefan Urosz książę serbski
244 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
245 Gyda
246 Dymitr Zawidicz posadnik W. Nowogrodu
248 Filip I ur. 1053 zm. 1108 król Francji
249 Bertha of Holland ur. ok. 1055 zm. 1094
250 Humbert II ur. 1136 zm. 1103 hrabia Sabaudii
251 Gisela zm. po 1133


256 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski
257 Eminilda zm. 1017
258 Herenfried Ezzon zm. 1034 palatyn lotaryński
259 Matylda zm. 1025
260 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski
268 Vaszoly; Wasyl zm. 1038
270 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
271 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
288 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
289 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
290 Konstantyn cesarz bizantyński
292 Godwin hrabia Wessexu
296 Ragnwald jarl z Westgotlandii
298 Edmund zm. ok. 1056 król Szwecji
299 Astryda
352 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
353 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
354 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
356 Stenkil zm. 1066 król Szwecji
384 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
385 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
386 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
387 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
388 Izjasław I ur. ok. 1024/1025 zm. 3-10-1078 wielki książę kijowski
389 Gertruda ur. ok. 1025 zm. 4-01-1108
396 Henryk III ur. 1017 zm. 5-10-1056 cesarz rzymski
397 Agnieszka Akwitańska ur. ok. 1020 zm. 1070 księżniczka akwitańska
440 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
441 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
442 Henryk hrabia Bergu
443 Adelajda hrabina Möchental
444 Gejza I ur. 1044/1045 zm. 25-04-1077 król Węgier
445 Synadena
446 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
480 Gejza I ur. 1044/1045 zm. 25-04-1077 król Węgier
481 Synadena
482 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
488 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
489 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
490 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
496 Henryk I ur. 1008 zm. 4-08-1060 król Francji
497 Anna ur. 1036 zm. 1076/1089 księżniczka ruska
498 Floris I; Florent I zm. 1061 hrabia Holandii
500 Amadeusz II zm. 1080 hrabia Sabaudii
501 Joanna

• LITERATURA: LESZEK II CZARNY

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz