POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
rozbicie dzielnicowe, dynastia Piastów:
KONRAD I MAZOWIECKI KONRAD I MAZOWIECKI
 urodzony 1187 (1188)
  zmarł 31-08-1247
  tytuł książe mazowiecki, krakowski
   żył 60 lat
  ojciec Kazimierz II Sprawiedliwy
  matka Helena
Konrad I Mazowiecki: książę mazowiecki, kujawski, sieradzki i łęczycki 1202, książę krakowski 1229, 1241-1243.


• BIOGRAFIA: KONRAD I MAZOWIECKI
[Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968 s.258-259:]
Konrad I Mazowiecki (1187 lub 1188 -1247), książę mazowiecki od 1202, krakowski w latach 1229, 1241-1243. Syn Kazimierza II Sprawiedliwego, objął w 1202 na mocy układu ze starszym bratem Leszkiem Białym jako swoją dzielnicę Mazowsze i Kujawy. W 1222 i 1223 brał udział w wyprawach książąt polskich przeciw Prusom. W 1225-26 powołał Krzyżaków do walki z Prusami, zachowując dla siebie prawa zwierzchnie wobec zdobytych w przyszłości ziem. W ten sposób próbował zapewne przeciwdziałać tworzeniu w Prusach państwa biskupiego przez Chrystiana. Krzyżacy, korzystając z otwierających się możliwości, uzyskali bez wiedzy Konrada od cesarza Fryderyka II przywilej przyznający im pełną własność i prawa zwierzchnie do nadanej im jako baza operacyjna ziemi chełmińskiej i do wszystkich zdobyczy, jakie poczynią na Prusach. Gdy po śmierci Leszka Białego możnowładztwo Małopolski przeprowadziło w porozumieniu z księżną Grzymisławą, wdową po Leszku, oddanie tronu krakowskiego Władysławowi III Laskonogiemu, jako opiekunowi niespełna 2-letniego syna Leszka Bolesława V Wstydliwego, Konrad przy pomocy posiłków ruskich przedsięwziął w 1228 wyprawę na Wielkopolskę, dzielnicę Laskonogiego, gdzie równolcześnie wystąpił przeciw Laskonogiemu jego bratanek Władysław Odonic. Laskonogi musiał ustąpić z Wielkopolski, a w Krakowie rządy objął w jego zastępstwie książę śląski Henryk I Brodaty. Konrad podjął walkę z Henrykiem; w 1229 udało mu się wziąć go do niewoli i objąć tron krakowski. Wyparty z Krakowa, utrzymał jednak północną część dzielnicy sandomierskiej, którą oddał swemu synowi Bolesławowi. Po śmierci Laskonogiego (1231) w myśl jego testamentu tron książęcy dzielnicy krakowskiej uzyskał Henryk Brodaty; w 1232 został zawarty układ między Henrykiem a Konradem, w którym Konrad uznał zapewne Henryka księciem krakowskim, a w zamian za to otrzymał ziemie łęczycką i sieradzką oraz faktycznie zajął kasztelanie nadpilickie, które dotąd pozostawały w związku państwowym z ziemią krakowską. Po śmierci Henryka II Pobożnego (1241) Konrad sprawował przejściowo rządy w Krakowskiem, ale w 1243 został pobity w bitwie pod Suchodołem przez możnowładztwo krakowskie, które wprowadziło na tron Bolesława Wstydliwego. Koncentrując swe wysiłki na walce o Kraków, zapewne z myślą o dalszym jednoczeniu ziem polskich, przekazał Konrad w latach 1233 - 34 swemu synowi Bolesławowi Mazowsze płockie, Kazimierzowi zaś Kujawy, zachowując jednak nad nimi pełnię władzy zwierzchniej. Dla siebie, jako podstawę operacyjną, zatrzymał Sieradzkie i Łęczyckie wraz z kasztelaniami nadpilickimi. Nie potrafił dostrzec niebezpieczeństwa krzyżackiego, choć od momentu ujawnienia się celów Krzyżaków przestał udzielać im poparcia. Nie obronił w 1235 posiadłości braci dobrzyńskich przed zajęciem ich przez Krzyżaków, poparł jednak przeciwstawiającą się likwidacji zakonu grupę braci, przekazując im w 1237 Drohiczyn. Nie rozporządzając możliwościami materialnymi Henryka Brodatego, z trudem ściągał kolonistów, rozbudowywał miasta (m.in. Płock, Łęczycę, Sieradz). Gwałtowność postępowania zraziła do Konrada możnowładców, rozkaz zabicia scholastyka płockiego Jana Czapli (1239) naraził go na klątwę, konieczność ustępstw wobec kościoła w zakresie immunitetu, znaczną utratę popularności i osłabienie pozycji także wobec Krzyżaków, którzy wymusili na nim w 1242 uznanie swych praw zwierzchnich w Prusach, ogarniętych właśnie powstaniem antykrzyżackim.


[literatura:]
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.


• GRUPA RODZINNA: KONRAD I MAZOWIECKI
   mąż Konrad I Mazowiecki

   żona Agafia
   ślub 1207
  zmarła 31-08-1247 po 31.08.1247
  ojciec Światosław
  matka Jarosława

 m dz. 1 Bolesław I
 k dz. 2 Ziemowit
 m dz. 3 Kazimierz I
 k dz. 4 Eudoksja
 k dz. 5 Ludmiła
 k dz. 6 Salomea
 m dz. 7 Ziemowit I
 m dz. 8 Ziemomysł
 k dz. 9 Judyta
 m dz. 10 Mieszko Chościsko

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: KONRAD I MAZOWIECKI
1 Konrad I Mazowiecki ur. 1187 zm. 31-08-1247 ks. mazowiecki, krakowski


2 Kazimierz II Sprawiedliwy ur. 1138 zm. 5-05-1194 książę krakowski
3 Helena zm. 1202/1206


4 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
5 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
6 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski


8 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
9 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
10 Henryk hrabia Bergu
11 Adelajda hrabina Möchental
12 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
13 Krystyna zm. 18-01-1120


16 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
17 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
18 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
19 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
24 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
25 Gyda
26 Inge I zm. 1112 król Szwecji
27 Helena


32 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
33 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
34 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
35 N.N. zm. 14-08-1018
36 Brzetysław I książę czeski
38 Andrzej I zm. 6-12-1060 król Węgier
39 Anastazja zm. po 1070
48 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
49 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
50 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
52 Stenkil zm. 1066 król Szwecji


64 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski
65 Eminilda zm. 1017
66 Herenfried Ezzon zm. 1034 palatyn lotaryński
67 Matylda zm. 1025
68 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski
76 Vaszoly; Wasyl zm. 1038
78 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
79 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
96 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
97 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
98 Konstantyn cesarz bizantyński
100 Godwin hrabia Wessexu
104 Ragnwald jarl z Westgotlandii
106 Edmund zm. ok. 1056 król Szwecji
107 Astryda


128 Mieszko I ur. ok. 922 zm. 25.05. 992 książę polski
129 Dubrawka; Dobrawa zm. 977 księżniczka czeska
130 Dobromir ks. zachodniosłowiański
134 Otto II ur. 955 zm. 983 cesarz rzymski
135 Teofano zm. 991 księżniczka bizantyjska
136 Igor Rurykowicz zm. 945 wielki książę kijowski
137 Olga; Helena zm. 969 księżna kijowska
152 Michał
156 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
157 Rogenda
158 Olaf III Skötkonung zm. 1021/1022 król Szwecji
159 Astryda
192 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
193 Rogenda
194 Olaf III Skötkonung zm. 1021/1022 król Szwecji
195 Astryda
212 Olaf III Skötkonung zm. 1021/1022 król Szwecji


256 Ziemiomysł zm. p. 963 książę polski
257 N.N., kilka żon, poganek
258 Bolesław I Srogi; Okrutny ur. po 905 zm. 967/ 972 książę czeski
268 Otto I Wielki ur. 912 zm. 973 cesarz rzymski
269 Adelajda zm. 999 księżniczka burgundzka
272 Ruryk zm. 879 książę Nowogrodu
304 Toksys; Taksony ur. ok. 931 zm. 970 książę węgierski
305 N.N., Kumanka
312 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski
314 Rogwołod książę połocki
316 Eryk Zwycięski; Segersäll zm. ok. 995 król Szwecji, Danii
317 Świętosława ur. 967 zm. 2-02-1014
384 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski
386 Rogwołod książę połocki
388 Eryk Zwycięski; Segersäll zm. ok. 995 król Szwecji, Danii
389 Świętosława ur. 967 zm. 2-02-1014
424 Eryk Zwycięski; Segersäll zm. ok. 995 król Szwecji, Danii
425 Świętosława ur. 967 zm. 2-02-1014

• LITERATURA: KONRAD I MAZOWIECKI

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz