POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Piastów:
WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK
 urodzony m. 03.03.1260 i 19.01.1261
  zmarł 02-03-1333
koronacja 20-01-1320, Kraków
  tytuł król Polski
   żył 72 lata
  ojciec Kazimierz I
  matka Eufrozyna
Władysław I Łokietek: książę łęczycki i kujawski 1275, książę sieradzki 1288, książę Królestwa Polskiego 1296-1300, książę krakowski i sandomierski 1305, książę pomorski i kujawski 1306, książę wielkopolski 1314, król polski 1320-1333.


• BIOGRAFIA: WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK
Władysław I Łokietek (ok. 1260-1333), książę brzesko - kujawski od 1267, sieradzki od 1288, łęczycki od 1294, król polski od 1320; ojciec Kazimierza Wielkiego. W rezultacie polityki jednoczenia w swym ręku księstw piastowskich 1296 stał się głównym kandydatem do władzy królewskiej, jednak na skutek nieumiejętnej polityki wewnętrznej oraz interwencji króla czeskiego Wacława II musiał 1300 uchodzić na wygnanie. W 1304 przy pomocy węgierskiej oraz możnowładców małopolskich powrócił do kraju i stopniowo skupił w swym ręku Małopolskę, ziemię sieradzką i łęczycką, Kujawy, a także Pomorze Gdańskie, które jednak 1308-09 utracił na rzecz Krzyżaków. W 1311-12 stłumił bunt niemieckiego patrycjatu Krakowa (tzw. bunt wójta Alberta); 1314 objął rządy w Wielkopo1sce. W 1320 koronował się w Krakowie, co oznaczało zakończenie okresu rozbicia kraju na dzielnice. Walczył z królem czeskim Janem Luksernburskim 1329, zgłaszającym pretensje do tronu po1skiego, oraz od 1330 z Krzyżakami, nad którymi odniósł połowiczny sukces 1331 pod Płowcami, 1332 utracił na ich rzecz Kujawy.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK
   mąż Władysław I Łokietek

   żona Jadwiga
   ślub ok. -01-1293
 urodzona ok. 1266
  zmarła 10-12-1339 jako klaryska w Sączu
pochowana Stary Sącz
koronacja 20-01-1320 Kraków
  ojciec Bolesław Pobożny
  matka Jolenta Helena

 m dz. 1 Stefan
 m dz. 2 Władysław
 k dz. 3 Kunegunda
 k dz. 4 Elľbieta Łokietkówna
 k dz. 5 Jadwiga
 m dz. 6 Kazimierz III Wielki

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK
1 Władysław I Łokietek ur. 3-03-1260 zm. 2-03-1333 król Polski


2 Kazimierz I ur. ok. 1211 zm. 14-12-1267 książę kujawski
3 Eufrozyna ur. p. 1229 zm. 4-11-1292/1293


4 Konrad I Mazowiecki ur. 1187 zm. 31-08-1247 ks. mazowiecki, krakowski
5 Agafia zm. 31-08-1247
6 Kazimierz I ur. 1178/1179 zm. 13-05-1229/1230 ks. opolski, raciborski
7 Viola z Bułgarii zm. 7-09-1251


8 Kazimierz II Sprawiedliwy ur. 1138 zm. 5-05-1194 książę krakowski
9 Helena zm. 1202/1206
10 Światosław zm. -09-1212 książę włodz.-wołyński
11 Jarosława
12 Mieszko I Plątonogi ur. ok. 1138 zm. 16-05-1211 książę opolski, krakowski
13 Ludmiła zm. 20-10-1210 księżniczka czeska


16 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
17 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
18 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
22 Ruryk II Wasyl zm. 1215 wielki książę kijowski
23 Anna zm. 1205
24 Władysław II Wygnaniec ur. 1105 zm. 30-05-1159 książę krakowski, śląski
25 Agnieszka ur. po 1110 zm. 24-01-1157


32 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
33 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
34 Henryk hrabia Bergu
35 Adelajda hrabina Möchental
36 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
37 Krystyna zm. 18-01-1120
44 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
46 Jerzy książę turowski
48 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
49 Zbysława zm. 1108
50 Leopold III Babenberg zm. 15-11-1136 margrabia Austrii
51 Agnieszka ur. 1074/1075 zm. 24-09-1143


64 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
65 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
66 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
67 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
72 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
73 Gyda
74 Inge I zm. 1112 król Szwecji
75 Helena
88 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
89 Krystyna zm. 18-01-1120
96 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
97 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
98 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
102 Henryk IV ur. 1050 zm. 7-08-1106 cesarz rzymski
103 Berta księżna sabaudzka


128 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
129 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
130 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
131 N.N. zm. 14-08-1018
132 Brzetysław I książę czeski
134 Andrzej I zm. 6-12-1060 król Węgier
135 Anastazja zm. po 1070
144 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
145 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
146 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
148 Stenkil zm. 1066 król Szwecji
176 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
177 Gyda
178 Inge I zm. 1112 król Szwecji
179 Helena
192 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
193 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
194 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
195 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
196 Izjasław I ur. ok. 1024/1025 zm. 3-10-1078 wielki książę kijowski
197 Gertruda ur. ok. 1025 zm. 4-01-1108
204 Henryk III ur. 1017 zm. 5-10-1056 cesarz rzymski
205 Agnieszka Akwitańska ur. ok. 1020 zm. 1070 księżniczka akwitańska


256 Bolesław I Chrobry ur. 966/ 967 zm. 17-06-1025 król Polski
257 Eminilda zm. 1017
258 Herenfried Ezzon zm. 1034 palatyn lotaryński
259 Matylda zm. 1025
260 Światosław I zm. 972 wielki książę kijowski
268 Vaszoly; Wasyl zm. 1038
270 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
271 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
288 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
289 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
290 Konstantyn ces. bizantyński
292 Godwin hrabia Wessexu
296 Ragnwald jarl z Westgotlandii
298 Edmund zm. ok. 1056 król Szwecji
299 Astryda
352 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
353 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
354 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
356 Stenkil zm. 1066 król Szwecji
384 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
385 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
386 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
387 N.N. zm. 14-08-1018
388 Brzetysław I książę czeski
390 Andrzej I zm. 6-12-1060 król Węgier
391 Anastazja zm. po 1070
392 Jarosław I Mądry ur. ok. 980 zm. 20-02-1054 wielki książę kijowski
393 Ingegerda; Anna zm. 10-02-1050 księżniczka szwedzka
394 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
395 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
408 Konrad II zm. 1039 cesarz rzymski

• LITERATURA: WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz