POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Przemyślidów:
WACŁAW II CZESKI WACŁAW II CZESKI
 urodzony 1271
  zmarł 21-06-1305
koronacja 1300, na króla polskiego
  tytuł król Czech, Polski, Węgier
   żył 34 lata
  ojciec Przemysł Ottokar II
  matka Agnieszka
Wacław II: król Czech od 1278, książę krakowski od 1291, król Polski od 1300, król Węgier od 1301.


• BIOGRAFIA: WACŁAW II CZESKI
Wacław II (1271-1305), król czeski od 1278, książę krakowski i sandomierski od 1291, król polski od 1300, syn króla czeskiego Przemysła Ottokara II. W 1289 zhołdował księstwo bytomskie, następnie opolskie, cieszyńskie i raciborskie; 1292 przy pomocy możnowładztwa małopolskiego pokonał Władysława Łokietka, który musiał na rzecz Wacława zrzec się Małopolski i uznać za lennika z księstwa brzeskiego (na Kujawach) i ziemi sieradzkiej. W 1300 opanował Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie i koronował się w Gnieźnie; 1301 rozszerzył swoje wpływy na księstwa wrocławskie, legnickie i brzeskie. Rządy sprawował przy pomocy czeskich starostów, czyli namiestników królewskich będących lokalnymi urzędnikami z pełnią władzy na podległym sobie terenie; doprowadził do przerwania walk wewnętrznych w Polsce; 1301 przyjął dla swego syna Wacława koronę węgierską; 1304-05 utracił Małopolskę nie mogąc się przeciwstawić antyczeskiej opozycji i popieranej przez Węgry akcji zbrojnej Władysława Łokietka.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: WACŁAW II CZESKI
   mąż Wacław II

  1 żona Jutta; Gutta
   ślub 24-01-1285 Igława (Ihlava) (24.01.1285, 1287?)
 urodzona 13-03-1271
  zmarła 18-04-1297
  ojciec Rudolf I
  matka Gertruda von Hohenberg

 m dz. 1 Wacław III
 k dz. 2 Elżbieta
 k dz. 3 Małgorzata

  2 żona Ryksa Elżbieta; Reiczka
   ślub 26-05-1303
 urodzona 1-09-1288
  zmarła 19-10-1335
pochowana Stare Brno
koronacja 1303
  tytuł królowa czeska, polska
  ojciec Przemysł II
  matka Ryksa

 k dz. 1 Agnieszka

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: WACŁAW II CZESKI
1 Wacław II ur. 1271 zm. 21-06-1305 kr. Czech, Polski, Węgier 


2 Przemysł Ottokar II ur. ok. 1230 zm. 26-08-1278 król czeski
3 Agnieszka 


4 Wacław I ur. 1205 zm. 22-09-1253 król czeski
5 Kunegunda ur. ok. 1200 zm. 13-09-1248 


10 Filip Szwabski ur. ok. 1176 zm. 21-06-1208 król niemiecki
11 Irena zm. 27-08-1208 


20 Fryderyk I; III Barbarossa; Rudobrody ur. 1122 zm. 1190 cesarz rzymski
21 Beatrycza ur. 1143/1147 zm. 15-11-1184
22 Izaak II Angelos zm. -01-1204 cesarz Bizancjum
23 Małgorzata ur. 1175 


40 Fryderyk II ur. 1090 zm. 4-04-1147 książę szwabski
41 Judyta ur. ok. 1100 zm. 22-02-1130
42 Rajnold III zm. 1148/1149 hrabia Burgundii
46 Bela III ur. ok. 1148/1150 zm. 23-04-1196 król Węgier
47 Małgorzata z Francji ur. 1158 zm. 1197 


80 Fryderyk I Hohenstauf ur. 1050 zm. 21-07-1105 książę szwabski
81 Agnieszka ur. 1074/1075 zm. 24-09-1143
82 Henryk IX Czarny ur. ok. 1074 zm. 1126 książę Bawarii
83 Wulfhilda z rodu Billungów zm. 1126
92 Gejza II ur. ok. 1130 zm. 3-05-1162 król Węgier
93 Eufrozyna ur. ok. 1130 zm. p. 1186
94 Ludwik VII ur. 1120 zm. 18-09-1180 król Francji
95 Konstancja ur. 1140 zm. 1160 księżniczka kastylijska 


160 Fryderyk z Büren zm. 1094
161 Hildegarda
162 Henryk IV ur. 1050 zm. 7-08-1106 cesarz rzymski
163 Berta księżna sabaudzka
164 Welf I książę Bawarii
166 Magnus Billung książę saski
184 Bela II ¦lepy ur. ok. 1109 zm. 13-02-1141 król Węgier
185 Helena zm. po 1146
186 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
187 N.N. zm. po 1168
188 Ludwik VI Gruby ur. 1081 zm. 1-08-1137 król Francji
189 Adlaide of Savoy ur. 1092 zm. 1154
190 Alfons VII ur. 1105 zm. 21-08-1157 cesarz Hiszpanii
191 Berenguela zm. 1149 


322 Otton II książę Szwabii
324 Henryk III ur. 1017 zm. 5-10-1056 cesarz rzymski
325 Agnieszka Akwitańska ur. ok. 1020 zm. 1070 księżniczka akwitańska
328 Azzo margrabia Este
368 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
369 Przedsława
370 Stefan Urosz książę serbski
372 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
373 Gyda
374 Dymitr Zawidicz posadnik W. Nowogrodu
376 Filip I ur. 1053 zm. 1108 król Francji
377 Bertha of Holland ur. ok. 1055 zm. 1094
378 Humbert II ur. 1136 zm. 1103 hrabia Sabaudii
379 Gisela zm. po 1133

• LITERATURA: WACŁAW II CZESKI

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2024 Jurek wstecz