POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Andegawenów:
LUDWIK WĘGIERSKI LUDWIK WĘGIERSKI
 urodzony 05-03-1326
  zmarł 10/11.09.1328, Tyrnau
pochowany Stuhlweissenburg
  tytuł król Węgier, Polski
   żył 56 lat
  ojciec Karol I Robert
  matka Elżbieta Łokietkówna
Ludwik I Wielki; Węgierski: król Węgier 1342-1382, król Polski od 1370.


• BIOGRAFIA: LUDWIK WĘGIERSKI
Ludwik Węgierski (1326-82), król węgierski (zwany Wielkim) od 1342 i polski od 1370, syn Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny. Należał do najwybitniejszych monarchów Węgier, które za jego panowania stały się jednym z potężniejszych państw w Europie. Tron w Polsce uzyskał na mocy układu Kazimierza Wielkiego i Karola Roberta w Wyszehradzie (1339), potwierdzonego przez króla pol. w Budzie (1355). Rządy w Polsce powierzył matce. Choć sprawy polskie ściśle łączył z polityką dynastyczną Andegawenów, utrwalał dokonane wcześniej zjednoczenie ziem polskich, przeciwstawiając się m.in. silnej opozycji możnowładztwa wielkopolskiego; sprzyjał rozwojowi miast i handlu. Dążąc do utrwalenia związku Węgier z Polską przez zapewnienie tronu polskiego swym córkom, 1374 wydał w Koszycach przywilej, w którym w zamian za wyrażenie zgody na objęcie sukcesji w Polsce przez jedną ze swych córek zwolnił szlachtę niemal ze wszystkich obciążeń na rzecz państwa; oznaczało to poważne osłabienie władzy monarszej i umocnienie prymatu szlachty.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: LUDWIK WĘGIERSKI
   mąż Ludwik I Wielki; Węgierski

  1 żona Małgorzata
   ślub ok. 1345
 urodzona 24-05-1335
  zmarła 7-09-1349
  ojciec Karol IV; Wacław Luksemburczyk
  matka Blanka de Valois; Małgorzata

  2 żona Elżbieta Bośniaczka
   ślub 1353 Kraków
 urodzona 1340 może ok. 1340
  zmarła 16-01-1387 .01. (przed 16?) 1387, uduszona
  ojciec Stefan Kontromanicz
  matka Elżbieta

 k dz. 1 Maria
 k dz. 2 Katarzyna
 k dz. 3 Maria
 k dz. 4 Jadwiga

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: LUDWIK WĘGIERSKI
1 Ludwik I Wielki ur. 5-03-1326 zm. 11-09-1382 król Węgier, Polski


2 Karol I Robert ur. 1288 zm. 16-07-1342 król Węgier
3 Elżbieta Łokietkówna ur. ok. 1305 zm. 29-12-1380 królowa Węgier 


4 Karol Martel ur. -09-1271 zm. 12-08-1295 król Węgier
5 Klemencja zm. 7-02-1293
6 Władysław I Łokietek ur. 3-03-1260 zm. 2-03-1333 król Polski
7 Jadwiga ur. ok. 1266 zm. 10-12-1339 królowa polska 


8 Karol II Kulawy ur. 1254 zm. 6-05-1309 król Neapolu
9 Maria ur. 1257/1258 zm. 25-03-1323 księżniczka węgierska
10 Rudolf I ur. 1-05-1218 zm. 15-07-1291 król niemiecki
11 Gertruda von Hohenberg ur. 1225 zm. 16-02-1281
12 Kazimierz I ur. ok. 1211 zm. 14-12-1267 książę kujawski
13 Eufrozyna ur. p. 1229 zm. 4-11-1292/1293
14 Bolesław Pobożny ur. po 1221 zm. 13-04-1279 książę kaliski
15 Jolenta Helena ur. ok. 1244 zm. 16-06-1297 


16 Karol I Andegaweński ur. 1226 zm. 1285 król Neapolu, Sycylii
17 Beartycze z Prowansji ur. 1234 zm. 1267
18 Stefan V ur. 1239 zm. 1-08-1272 król Węgier
19 Elżbieta, Kumanka ur. 1240 zm. 1290
20 Albrecht IV Habsburg zm. 1240 hrabia z Habsburga
21 Jadwiga; Heilwiga von Kyburg zm. 1260
22 Burchard III hrabia z Hohenbergu
24 Konrad I Mazowiecki ur. 1187 zm. 31-08-1247 ks. mazowiecki, krakowski
25 Agafia zm. 31-08-1247
26 Kazimierz I ur. 1178/1179 zm. 13-05-1229/1230 ks. opolski, raciborski
27 Viola z Bułgarii zm. 7-09-1251
28 Władysław Odonic ur. ok. 1190 zm. 5-06-1239 książę wielkopolski
29 Jadwiga zm. 29-12-1249
30 Bela IV ur. 1206 zm. 3-05-1270 król Węgier
31 Maria Laskaris ur. 1206 zm. 1270 


32 Ludwik VIII ur. 1187 zm. 1226 król Francji
33 Blanka Kastylijska ur. 4-03-1188 zm. 26-11-1252 księżniczka kastylijska
34 Rajmund Berengar V ur. 1198 zm. 1245 hrabia Prowansji
35 Beatrice, Countess of Savoy ur. 1201 zm. 1266
36 Bela IV ur. 1206 zm. 3-05-1270 król Węgier
37 Maria Laskaris ur. 1206 zm. 1270
38 Kuthen, Khan of Cumania ur. 1214
40 Rudolf II zm. 1232 hrabia Habsburga
41 Agnieszka von Staufen zm. ok. 1252
42 Ulryk I hrabia z Kyburga
48 Kazimierz II Sprawiedliwy ur. 1138 zm. 5-05-1194 książę krakowski
49 Helena zm. 1202/1206
50 Światosław zm. -09-1212 książę włodz.-wołyński
51 Jarosława
52 Mieszko I Plątonogi ur. ok. 1138 zm. 16-05-1211 książę opolski, krakowski
53 Ludmiła zm. 20-10-1210 księżniczka czeska
56 Odon ur. 1141 zm. 20-04-1194 książę poznański, kaliski
57 Wyszesława ur. 1167/1170 zm. po 1194
58 Mściwoj (Mszczuj) I zm. 1-05-1220 książę Pomorza Gdańskiego
59 Zwinisława ur. p. 1168 zm. 4-09-1240
60 Andrzej II ur. 1176 zm. 21-09-1235 król Węgier
61 Gertruda ur. 1185 zm. 1213
62 Teodor I Laskaris ur. 1176 zm. 1222 cesarz grecki w Nicei
63 Anna ur. 1156 zm. p. 1218 


64 Filip II August ur. 21-08-1165 zm. 1223 król Francji
65 Agnieszka=Maria zm. 1201
66 Alfons VIII ur. 1158 zm. 1214 król Kastylii
67 Eleonora; Alienor ur. 1161 zm. 1214
70 Tomasz ur. 1178 zm. 1233 hrabia Sabaudii
71 Beatrix
72 Andrzej II ur. 1176 zm. 21-09-1235 król Węgier
73 Gertruda ur. 1185 zm. 1213
74 Teodor I Laskaris ur. 1176 zm. 1222 cesarz grecki w Nicei
75 Anna ur. 1156 zm. p. 1218
80 Albrecht III zm. 1199
81 Ita von Pfullendorf
96 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
97 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
98 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
102 Ruryk II Wasyl zm. 1215 wielki książę kijowski
103 Anna zm. 1205
104 Władysław II Wygnaniec ur. 1105 zm. 30-05-1159 książę krakowski, śląski
105 Agnieszka ur. po 1110 zm. 24-01-1157
112 Mieszko III Stary ur. 1126/1127 zm. 13-03-1202 ks. wielkopol. i krak.
113 Elżbieta ur. ok. 1128 zm. 3-10-1155
114 Włodzimierz książę halicki
116 Sobiesław I zm. 13-01-1178
120 Bela III ur. ok. 1148/1150 zm. 23-04-1196 król Węgier
121 Małgorzata z Francji ur. 1158 zm. 1197
122 Bertold III ur. 1159 zm. 1204 książę Meranu, Dalmacji
123 Agnieszka ur. 1163 zm. 1195
124 Manolis Laskaris ur. 1140
125 Ioanna Karatzaina ur. 1148
126 Aleksy III Paleolog cesarz grecki
127 Euphrosyne Dukaina Kamaterina ur. 1163 zm. 1211 


128 Ludwik VII ur. 1120 zm. 18-09-1180 król Francji
129 Alicja ur. 1140 zm. 1206 hrabina szampańska
130 Bertold III ur. 1159 zm. 1204 książę Meranu, Dalmacji
131 Agnieszka ur. 1163 zm. 1195
134 Henryk II Plantagenet ur. 1133 zm. 6-07-1189 król Anglii
135 Eleonora; Alienor z Akwitanii ur. 1122 zm. 1204 księżniczka akwitańska
144 Bela III ur. ok. 1148/1150 zm. 23-04-1196 król Węgier
145 Małgorzata z Francji ur. 1158 zm. 1197
146 Bertold III ur. 1159 zm. 1204 książę Meranu, Dalmacji
147 Agnieszka ur. 1163 zm. 1195
148 Manolis Laskaris ur. 1140
149 Ioanna Karatzaina ur. 1148
150 Aleksy III Paleolog cesarz grecki
151 Euphrosyne Dukaina Kamaterina ur. 1163 zm. 1211
160 Werner III zm. 1167
192 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
193 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
194 Henryk hrabia Bergu
195 Adelajda hrabina Möchental
196 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
197 Krystyna zm. 18-01-1120
204 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
206 Jerzy książę turowski
208 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
209 Zbysława zm. 1108
210 Leopold III Babenberg zm. 15-11-1136 margrabia Austrii
211 Agnieszka ur. 1074/1075 zm. 24-09-1143
224 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
225 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
226 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
227 Przedsława
232 Świętopełk książę Pomorza Gdańskiego
240 Gejza II ur. ok. 1130 zm. 3-05-1162 król Węgier
241 Eufrozyna ur. ok. 1130 zm. p. 1186
242 Ludwik VII ur. 1120 zm. 18-09-1180 król Francji
243 Konstancja ur. 1140 zm. 1160 księżniczka kastylijska
246 Konrad zm. 6-05-1210 margrabia Łużyc Dolnych
247 Elżbieta ur. ok. 1152 zm. 2-04-1209
252 Andronikos Dukas Angelos ur. 1122 zm. 1185
253 Euphrosyne Kastamonitissa ur. 1125 zm. 1195
254 Andronikos Dukas Kamateros ur. 1108 zm. 1176


256 Ludwik VI Gruby ur. 1081 zm. 1-08-1137 król Francji
257 Adlaide of Savoy ur. 1092 zm. 1154
258 Tybald II; Thibaut IV hrabia Szampanii
262 Konrad zm. 6-05-1210 margrabia Łużyc Dolnych
263 Elżbieta ur. ok. 1152 zm. 2-04-1209
268 Gotfryd V Plantagenet zm. 1151 książę Andegawenii
269 Matylda; Maud ur. 1102 zm. 1167 księżniczka angielska
270 Wilhelm X z Tuluzy ur. 1099 zm. 1137 książę Akwitanii
271 Eleonore de Chatellerault zm. -03-1130
288 Gejza II ur. ok. 1130 zm. 3-05-1162 król Węgier
289 Eufrozyna ur. ok. 1130 zm. p. 1186
290 Ludwik VII ur. 1120 zm. 18-09-1180 król Francji
291 Konstancja ur. 1140 zm. 1160 księżniczka kastylijska
294 Konrad zm. 6-05-1210 margrabia Łużyc Dolnych
295 Elżbieta ur. ok. 1152 zm. 2-04-1209
300 Andronikos Dukas Angelos ur. 1122 zm. 1185
301 Euphrosyne Kastamonitissa ur. 1125 zm. 1195
302 Andronikos Dukas Kamateros ur. 1108 zm. 1176
320 Otto II zm. 1111
321 Hilla
384 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
385 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
386 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
387 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
392 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
393 Gyda
394 Inge I zm. 1112 król Szwecji
395 Helena
408 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
409 Krystyna zm. 18-01-1120
416 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
417 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
418 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
422 Henryk IV ur. 1050 zm. 7-08-1106 cesarz rzymski
423 Berta księżna sabaudzka
448 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
449 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
450 Henryk hrabia Bergu
451 Adelajda hrabina Möchental
452 Gejza I ur. 1044/1045 zm. 25-04-1077 król Węgier
453 Synadena
454 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
464 Świętobór książę Pomorza Gdańskiego
480 Bela II Ślepy ur. ok. 1109 zm. 13-02-1141 król Węgier
481 Helena zm. po 1146
482 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
483 N.N. zm. po 1168
484 Ludwik VI Gruby ur. 1081 zm. 1-08-1137 król Francji
485 Adlaide of Savoy ur. 1092 zm. 1154
486 Alfons VII ur. 1105 zm. 21-08-1157 cesarz Hiszpanii
487 Berenguela zm. 1149
492 Dedon z Rychlic zm. 1190 margrabia Miśni, Łużyc
494 Mieszko III Stary ur. 1126/1127 zm. 13-03-1202 ks. wielkopol. i krak.
495 Elżbieta ur. ok. 1128 zm. 3-10-1155
508 Gregorios Kamateros ur. 1078 zm. 1176
509 Irini Princess of Dukaina ur. 1083

• LITERATURA: LUDWIK WĘGIERSKI

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2024 Jurek wstecz