POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Piastów:
KAZIMIERZ III WIELKI KAZIMIERZ III WIELKI
 urodzony 30-04-1310
  zmarł 5-11-1370, Kraków
pochowany Kraków
koronacja 25-04-1333, Kraków
  tytuł król Polski
   żył 59 lat
  ojciec Władysław I Łokietek
  matka Jadwiga
Kazimierz III Wielki: król Polski 1333-1370.


• BIOGRAFIA: KAZIMIERZ III WIELKI
Kazimierz Wielki (1310-70), król polski od 1333, syn Władysława Lokietka, ostatni król z dynastii Piastów. W 1335 roku (formalnie 1339) zrzekł się księstw śląskich na rzecz Czech oraz praw do księstwa płockiego w zamian za rezygnację króla czeskiego Jana Luksemburskiego z pretensji do korony polskiej; 1343 zawarł z Krzyżakami pokój w Kaliszu, odzyskując Kujawy i ziemię dobrzyńską; 1340-49 przyłączył do Polski Ruś halicko - włodzimierską; 1355 układem w Budzie potwierdził sukcesję po sobie króla węgierskiego Ludwika Wielkiego. W okresie panowania Kazimierza Wielkiego nastąpił szybki rozwój gospodarczy, polityczny i kulturalny kraju; przeprowadzono reformy skarbowe (reorganizacja podatków, systemu celnego, reforma monetarna), sądowe, kodyfikację prawa (statuty Kazimierza Wielkiego); popierał rozwój miast (nowe lokacje, przywileje), organizował osadnictwo wiejskie; rozbudował system obronny państwa, wznosząc 50 zamków warownych i otaczając 27 miast murami obronnymi, zreformował siły zbrojne; 1364 założył uniwersytet w Krakowie. Wydatnie umocnił wewnętrzną pozycję monarchy oraz międzynarodowe znaczenie państwa.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: KAZIMIERZ III WIELKI
   mąż Kazimierz III Wielki

  1 żona Anna; Aldona
   ślub 16-10-1325 Kraków
 urodzona 1309/1310
 chrzest 30-04-1325 Kraków
  zmarła 26-05-1339
koronacja 25-04-1333 Kraków
  tytuł królowa polska
  ojciec Gedymin; Giedymin
  matka Jewna (Ewa?)

 k dz. 1 Elżbieta
 k dz. 2 Kunegunda

  2 żona Adelajda
   ślub 29-09-1341 Poznań
  rozwód ok. 1356
 urodzona po 1323
  zmarła 25-05-1371 po 25.05.1371
koronacja Poznań
  ojciec Henryk II
  matka Elisabeth of Meisen

  3 żona Krystyna Rokiczana
   ślub -05-1356 Kraków
  zmarła 08-05-1364 p. 08.05.1364
     mieszczka praska

  4 żona Jadwiga
   ślub 25-02-1363
  zmarła 27-03-1390
  ojciec Henryk V Żelazny
  matka Anna

 k dz. 1 Anna
 k dz. 2 Kunegunda
 k dz. 3 Jadwiga

     N.N.
bez ślubu

 m dz. 1 Jan z Gołczy
 m dz. 2 Niemierza z Gołczy

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: KAZIMIERZ III WIELKI
1 Kazimierz III Wielki ur. 30-04-1310 zm. 5-11-1370 król Polski 


2 Władysław I Łokietek ur. 3-03-1260 zm. 2-03-1333 król Polski
3 Jadwiga ur. ok. 1266 zm. 10-12-1339 królowa polska 


4 Kazimierz I ur. ok. 1211 zm. 14-12-1267 książę kujawski
5 Eufrozyna ur. p. 1229 zm. 4-11-1292/1293
6 Bolesław Pobożny ur. po 1221 zm. 13-04-1279 książę kaliski
7 Jolenta Helena ur. ok. 1244 zm. 16-06-1297 


8 Konrad I Mazowiecki ur. 1187 zm. 31-08-1247 ks. mazowiecki, krakowski
9 Agafia zm. 31-08-1247
10 Kazimierz I ur. 1178/1179 zm. 13-05-1229/1230 ks. opolski, raciborski
11 Viola z Bułgarii zm. 7-09-1251
12 Władysław Odonic ur. ok. 1190 zm. 5-06-1239 książę wielkopolski
13 Jadwiga zm. 29-12-1249
14 Bela IV ur. 1206 zm. 3-05-1270 król Węgier
15 Maria Laskaris ur. 1206 zm. 1270 


16 Kazimierz II Sprawiedliwy ur. 1138 zm. 5-05-1194 książę krakowski
17 Helena zm. 1202/1206
18 Światosław zm. -09-1212 książę włodz.-wołyński
19 Jarosława
20 Mieszko I Plątonogi ur. ok. 1138 zm. 16-05-1211 książę opolski, krakowski
21 Ludmiła zm. 20-10-1210 księżniczka czeska
24 Odon ur. 1141 zm. 20-04-1194 książę poznański, kaliski
25 Wyszesława ur. 1167/1170 zm. po 1194
26 Mściwoj (Mszczuj) I zm. 1-05-1220 książę Pomorza Gdańskiego
27 Zwinisława ur. p. 1168 zm. 4-09-1240
28 Andrzej II ur. 1176 zm. 21-09-1235 król Węgier
29 Gertruda ur. 1185 zm. 1213
30 Teodor I Laskaris ur. 1176 zm. 1222 cesarz grecki w Nicei
31 Anna ur. 1156 zm. p. 1218 


32 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
33 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
34 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
38 Ruryk II Wasyl zm. 1215 wielki książę kijowski
39 Anna zm. 1205
40 Władysław II Wygnaniec ur. 1105 zm. 30-05-1159 książę krakowski, śląski
41 Agnieszka ur. po 1110 zm. 24-01-1157
48 Mieszko III Stary ur. 1126/1127 zm. 13-03-1202 ks. wielkopol. i krak.
49 Elżbieta ur. ok. 1128 zm. 3-10-1155
50 Włodzimierz książę halicki
52 Sobiesław I zm. 13-01-1178
56 Bela III ur. ok. 1148/1150 zm. 23-04-1196 król Węgier
57 Małgorzata z Francji ur. 1158 zm. 1197
58 Bertold III ur. 1159 zm. 1204 książę Meranu, Dalmacji
59 Agnieszka ur. 1163 zm. 1195
60 Manolis Laskaris ur. 1140
61 Ioanna Karatzaina ur. 1148
62 Aleksy III Paleolog cesarz grecki
63 Euphrosyne Dukaina Kamaterina ur. 1163 zm. 1211 


64 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
65 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
66 Henryk hrabia Bergu
67 Adelajda hrabina Möchental
68 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
69 Krystyna zm. 18-01-1120
76 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
78 Jerzy książę turowski
80 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
81 Zbysława zm. 1108
82 Leopold III Babenberg zm. 15-11-1136 margrabia Austrii
83 Agnieszka ur. 1074/1075 zm. 24-09-1143
96 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
97 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
98 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
99 Przedsława
104 Świętopełk książę Pomorza Gdańskiego
112 Gejza II ur. ok. 1130 zm. 3-05-1162 król Węgier
113 Eufrozyna ur. ok. 1130 zm. p. 1186
114 Ludwik VII ur. 1120 zm. 18-09-1180 król Francji
115 Konstancja ur. 1140 zm. 1160 księżniczka kastylijska
118 Konrad zm. 6-05-1210 margrabia Łużyc Dolnych
119 Elżbieta ur. ok. 1152 zm. 2-04-1209
124 Andronikos Dukas Angelos ur. 1122 zm. 1185
125 Euphrosyne Kastamonitissa ur. 1125 zm. 1195
126 Andronikos Dukas Kamateros ur. 1108 zm. 1176


128 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
129 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
130 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
131 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
136 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
137 Gyda
138 Inge I zm. 1112 król Szwecji
139 Helena
152 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
153 Krystyna zm. 18-01-1120
160 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
161 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
162 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
166 Henryk IV ur. 1050 zm. 7-08-1106 cesarz rzymski
167 Berta księżna sabaudzka
192 Władysław I Herman ur. ok. 1043 zm. 4-06-1102 książę polski
193 Judyta ur. 1056/1058 zm. 25-12-1085
194 Henryk hrabia Bergu
195 Adelajda hrabina Möchental
196 Gejza I ur. 1044/1045 zm. 25-04-1077 król Węgier
197 Synadena
198 Światopełk II; Świętopełk II zm. 1113 wielki książę kijowski
208 Świętobór książę Pomorza Gdańskiego
224 Bela II Ślepy ur. ok. 1109 zm. 13-02-1141 król Węgier
225 Helena zm. po 1146
226 Mścisław I ur. 1076 zm. 15-04-1132 wielki książę kijowski
227 N.N. zm. po 1168
228 Ludwik VI Gruby ur. 1081 zm. 1-08-1137 król Francji
229 Adlaide of Savoy ur. 1092 zm. 1154
230 Alfons VII ur. 1105 zm. 21-08-1157 cesarz Hiszpanii
231 Berenguela zm. 1149
236 Dedon z Rychlic zm. 1190 margrabia Miśni, Łużyc
238 Mieszko III Stary ur. 1126/1127 zm. 13-03-1202 ks. wielkopol. i krak.
239 Elżbieta ur. ok. 1128 zm. 3-10-1155
252 Gregorios Kamateros ur. 1078 zm. 1176
253 Irini Princess of Dukaina ur. 1083 


256 Mieszko II Lambert ur. 990 zm. 10-05-1034 król Polski
257 Rycheza; Ryksa zm. 21-03-1063 królowa polska
258 Włodzimierz I Wielki zm. 15-08-1015 wielki książę kijowski
259 N.N. zm. 14-08-1018
260 Brzetysław I książę czeski
262 Andrzej I zm. 6-12-1060 król Węgier
263 Anastazja zm. po 1070
272 Wsiewołod I ur. 1129/1130 zm. 13-04-1093 wielki książę kijowski
273 Irena zm. 1067 księżniczka bizantyjska
274 Harold II ur. 1022 zm. 1066 król Anglii
276 Stenkil zm. 1066 król Szwecji
304 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
305 Gyda
306 Inge I zm. 1112 król Szwecji
307 Helena
320 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
321 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
322 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
323 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
324 Izjasław I ur. ok. 1024/1025 zm. 3-10-1078 wielki książę kijowski
325 Gertruda ur. ok. 1025 zm. 4-01-1108
332 Henryk III ur. 1017 zm. 5-10-1056 cesarz rzymski
333 Agnieszka Akwitańska ur. ok. 1020 zm. 1070 księżniczka akwitańska
384 Kazimierz I Odnowiciel ur. 25-07-1016 zm. 28-11-1058 książę polski
385 Dobronega Maria ur. p. 1012 zm. 1087
386 Wratysław II zm. 14-01-1092 król Czech
387 Adelajda ur. 1040 zm. 27-01-1062
392 Bela I Wojciech zm. 12-12-1063 król Węgier
393 Rycheza ur. 1022 zm. po 1052
394 Teodul Synadene Grek z Bizancjum
396 Izjasław I ur. ok. 1024/1025 zm. 3-10-1078 wielki książę kijowski
397 Gertruda ur. ok. 1025 zm. 4-01-1108
448 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
449 Przedsława
450 Stefan Urosz książę serbski
452 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
453 Gyda
454 Dymitr Zawidicz posadnik W. Nowogrodu
456 Filip I ur. 1053 zm. 1108 król Francji
457 Bertha of Holland ur. ok. 1055 zm. 1094
458 Humbert II ur. 1136 zm. 1103 hrabia Sabaudii
459 Gisela zm. po 1133
476 Bolesław III Krzywousty ur. 20-08-1085 zm. 28-10-1138 książę polski
477 Salomea ur. p. 1101 zm. 27-07-1144
478 Almos ur. 1075 zm. 1127 ks. węgierski,kr. Kroacji
479 Przedsława
504 Basileios Kamateros ur. 1040 zm. 1088
506 Michael Dukas ur. 1061 zm. 1118

LITERATURA: KAZIMIERZ III WIELKI
• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.
reklamy


© 1998-2024 Jurek wstecz