POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Jagiellonów:
ZYGMUNT I STARY ZYGMUNT I STARY
 urodzony 01-01-1467
  zmarł 01-04-1548, Kraków
pochowany 26-07-1548, Kraków
koronacja 25-01-1507, Kraków
  tytuł król Polski
   żył 81 lat
  ojciec Kazimierz IV Jagiellończyk
  matka Elżbieta Rakuszanka; Rakuska
Zygmunt I Stary: książę głogowski 1498-1506, książę opawski 1501-1506, wielki książę litewski 1506, król Polski 1506.


• BIOGRAFIA: ZYGMUNT I STARY
Zygmunt I Stary (1467-1548), wielki książę litewski i król polski od 1506, syn Kazimierza Jagiellończyka. Oparł się na senacie, uznając szlachtę za niedojrzałą do uczestniczenia w rządach, co doprowadziło do wykształcenia się opozycji szlachckiej (tzw. wojna kokosza 1537, czyli rokosz szlachty przeciwko polityce dworu oraz magnaterii), dążącej do osłabienia roli magnatów (egzekucja praw, egzekucja dóbr). W polityce zagranicznej i wewnętrznej, którą starał się prowadzić z rozwagą i przezornością, a niekiedy nadmierną ostrożnością, kierował się przede wszystkim interesem państwa; starał się utrzymywać dobre stosunki z Habsburgami, co zapewnił mu układ podpisany 1515 na zjeĽdzie wiedeńskim, a jednocześnie unikał konfliktu z Turcją, zawierając z nią 1533 trwały pokój. W wojnie z Krzyżakami (1519-21) wybrał rozwiązanie kompromisowe, akceptując sekularyzację Prus Zakonnych (zwanych odtąd Prusami Książęcymi) i ich lenny związek z Polską (hołd pruski w Krakowie 10 IV 1525). W 1526 przyłączył Mazowsze do Polski. Dzięki umiejętnej polityce skarbowej utrzymywał stałe wojsko (tzw. obrona potoczna) do obrony południowo - wschodniej granic państwa. Znaczny wpływ na króla, szczególnie w ostatnich latach jego życia, wywierała królowa Bona. Wybitny mecenas sztuki, zwłaszcza architektury (przebudowa Wawelu); za jego panowania Polska przeżywała rozkwit kultury i nauki.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: ZYGMUNT I STARY
   mąż Zygmunt I Stary

  1 żona Katarzyna Telniczanka
   ślub (bez ślubu)

 m dz. 1 Jan z książąt litewskich
 k dz. 2 Regina
 k dz. 3 Katarzyna

  2 żona Barbara Zapolya
   ślub 8-02-1512
 urodzona 1495
  zmarła 2-10-1515
pochowana Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
  ojciec Stafan Zapolya
  matka Jadwiga

 k dz. 1 Jadwiga
 k dz. 2 Anna

  3 żona Bona Maria Sforza d'Aragona
   ślub 18-04-1518 Kraków (per procura 1517)
 urodzona 2-02-1494 Vigevano
  zmarła 19-11-1557 Bari, Włochy
pochowana Bari, Włochy
koronacja 18-04-1518 Kraków
  tytuł królowa polska
  ojciec Jan Galeazzo Sforza
  matka Izabela Arragońska

 k dz. 1 Izabela
 m dz. 2 Zygmunt II August
 k dz. 3 Zofia
 k dz. 4 Anna Jagiellonka
 k dz. 5 Katarzyna Jagiellonka
 m dz. 6 Olbracht; Wojciech

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: ZYGMUNT I STARY
1 Zygmunt I Stary ur. 1-01-1467 zm. 1-04-1548 król Polski 


2 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
3 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska 


4 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski
5 Zofia; Sonka Holszańska ur. ok. 1405 zm. 21-09-1461 królowa Polski
6 Albrecht II; Albrecht V ur. 10-08-1397 zm. 27-10-1439 król Niemiec
7 Elżbieta Luksemburska ur. 1409 zm. 14-07-1442 królowa Czech, Węgier 


8 Olgierd ur. 1296 zm. -05-1377 wielki książę litewski
9 Julianna zm. wiosną 1392 księżniczka twerska
10 Andrzej Holszański Holszański
11 Aleksandra Dymitrówna Drucka
12 Albrecht IV Habsburg ur. 21-09-1377 zm. 14-09-1404 książę Austrii
13 Joanna; Zofia Bawarska ur. 1373 zm. 15-11-1410
14 Zygmunt Luksemburski ur. 1368 zm. 9-12-1437 cesarz rzymski
15 Barbara zm. 1451 hrabina Cylei 


16 Gedymin; Giedymin ur. ok. 1275 zm. 1341 wielki książę litewski
17 Jewna (Ewa?) zm. 1344
18 Aleksander I ur. 1301 zm. 22-10-1339 wielki książę twerski
19 Anastazja
24 Albrecht III ur. 9-09-1348 zm. 29-08-1395 książę Austrii
25 Beatrycza zm. 10-06-1414
26 Albrecht I ur. 1336 zm. 12-12-1404 książę dolno-bawarski
27 Małgorzata ur. 1346 zm. 18-02-1386
28 Karol IV; Wacław Luksemburczyk ur. 1316 zm. 29-11-1378 cesarz rzymski
29 Elżbieta ur. po 1345/1347 zm. 14-02-1393
30 Herman II hrabia Cilly


32 Pukuwer książę litewski
36 Michał I Młodszy ur. 1271 zm. 22-11-1318 w.ks. Tweru; Włodzimierza
37 Anna
48 Albrecht II Mądry, Chromy ur. 12-12-1298 zm. 20-07-1358 książę Austrii
49 Joanna von Pfirt ur. 1300 zm. 15-11-1351 hrabianka
50 Fryderyk V ur. 3-03-1333 zm. 21-01-1398 burgrabia norymberski
51 Elżbieta ur. 22-11-1329 zm. 21-04-1375
52 Ludwik IV ur. 1287 zm. 11-10-1347 cesarz rzymski
53 Małgorzata ur. 1311 zm. 1356 hrabina Holandii
54 Ludwik I ur. ok. 1311 zm. 06.12.1398 książę brzesko-legnicki
55 Agnieszka zm. 7-07-1362
56 Jan Luksembuski ur. 1296 zm. 26-08-1346 król Czech
57 Elżbieta ur. 1292 zm. 1330
58 Bogusław V ur. ok. 1318/1319 zm. 7-12-1373 książę wołgoski, słupski
59 Elżbieta ur. 13-05-1335 zm. 1361 


72 Jarosław zm. 16-09-1271 w.ks. włodzimierski
73 Ksenia zm. 1312
74 Dymitr ur. 11-09-1253 zm. 1293/1294 książę rostowski
96 Albrecht I ur. -07-1248 zm. 1-05-1308 król niemiecki
97 Elżbieta Tyrolska ur. p. 1262 zm. 28-10-1313
98 Ulryk II hrabia z Pfirtu
104 Ludwik II ur. 1229 zm. 2-02-1294 książę Bawarii
105 Matylda ur. ok. 1251 zm. 22-12-1304
106 Wilhelm III dur.Avesnes; Dobry ur. 1280 zm. 1337 hrabia de Hainaut
107 Joanna de Valois ur. 1294 zm. 1342 hrabina de Hainaut
108 Bolesław III ur. 23-09-1291 zm. 20-04-1352 ks. brzesko-legnicki
109 Małgorzata ur. 21-02-1296 zm. 8-04-1322
110 Henryk II; IV ur. po 1291 zm. 22-01-1342 książę żagański
111 Matylda ur. 1296 zm. 31-03-1321
112 Henryk VII (IV) Luksemburski ur. ok. 1274 zm. 1313 cesarz rzymski
113 Małgorzata ur. 1276 zm. 1311
114 Wacław II ur. 1271 zm. 21-06-1305 kr. Czech, Polski, Węgier
115 Jutta; Gutta ur. 13-03-1271 zm. 18-04-1297
116 Warcisław IV ur. ok. 1290 zm. 1-08-1326 ks. wołgoski i na Rugii
117 Elżbieta zm. 1350
118 Kazimierz III Wielki ur. 30-04-1310 zm. 5-11-1370 król Polski
119 Anna; Aldona ur. 1309/1310 zm. 26-05-1339 królowa polska 


144 Jarosław ur. 8-02-1191 zm. 30-09-1246 wielki książę kijowski
145 Fiedosja zm. 5-05-1244
146 Jerzy Michajłowicz bojar nowogrodzki
148 Borys ur. 24-07-1231 zm. 16-09-1277 książę rostowski
149 Maria
192 Rudolf I ur. 1-05-1218 zm. 15-07-1291 król niemiecki
193 Gertruda von Hohenberg ur. 1225 zm. 16-02-1281
194 Meinhard IV of Tyrol, Duke of Carinthia zm. 1295
195 Elżbieta ur. 1227 zm. 9-10-1273 księżniczka bawarska
208 Otto II ur. 1206 zm. 1253 książę Bawarii
209 Agnes of the Rhine ur. ok. 1201 zm. 1267
210 Rudolf I ur. 1-05-1218 zm. 15-07-1291 król niemiecki
211 Gertruda von Hohenberg ur. 1225 zm. 16-02-1281
212 Jan II dur.Avesnes ur. 1247 zm. 1304 hrabia de Hainaut
213 Filipina Luksemburska ur. 1252 zm. 1311
214 Karol de Valois ur. 12-03-1270 zm. -12-1325 hrabia de Valois
215 Małgorzata Andegaweńska ur. ok. 1273 zm. 31-12-1299
216 Henryk V Gruby ur.1248/1249 zm.22-02-1296 ks. jaworski, legnicki, wrocł.
217 Elżbieta ur. 1263 zm. 28-09-1304
218 Wacław II ur. 1271 zm. 21-06-1305 kr. Czech, Polski, Węgier
219 Jutta; Gutta ur. 13-03-1271 zm. 18-04-1297
220 Henryk I; Henryk III zm. 1309 książę głogowski
221 Mechtylda zm. 26-04-1318
224 Henryk III zm. 1288 hrabia Luksemburga
225 Beatrycza zm. 1320
226 Jan I Zwycięski ur. 1252/1253 zm. 1294 książę Brabantu
227 Margaret zm. 1285
228 Przemysł Ottokar II ur. ok. 1230 zm. 26-08-1278 król czeski
229 Agnieszka
230 Rudolf I ur. 1-05-1218 zm. 15-07-1291 król niemiecki
231 Gertruda von Hohenberg ur. 1225 zm. 16-02-1281
232 Bogusław IV ur. 1255 zm. 19-02-1309 ks. Pomorza Zachodniego
233 Małgorzata ur. 1265 zm. 4-12-1315
234 Bolesław I zm. 9-11-1301 książę jaworski,świdnicki
235 Beatrycza zm. 26-04-1316
236 Władysław I ťokietek ur. 3-03-1260 zm. 2-03-1333 król Polski
237 Jadwiga ur. ok. 1266 zm. 10-12-1339 królowa polska
238 Gedymin; Giedymin ur. ok. 1275 zm. 1341 wielki książę litewski
239 Jewna (Ewa?) zm. 1344 


288 Wsiewołod III Wielkie Gniazdo ur.1154 zm.14-04-1212 w.ks.włodzimierski
289 Maria zm. 19-03-1206 Osetynka
290 Mścisław Udały zm. 1228 książę halicki
296 Wasylko ur. 7-12-1208 zm. 4-03-1238 książę rostowski
297 Maria zm. 9-12-1271
298 Jarosław książę muromski
384 Albrecht IV Habsburg zm. 1240 hrabia z Habsburga
385 Jadwiga; Heilwiga von Kyburg zm. 1260
386 Burchard III hrabia z Hohenbergu
390 Otto II ur. 1206 zm. 1253 książę Bawarii
391 Agnes of the Rhine ur. ok. 1201 zm. 1267
416 Ludwik I książę Bawarii
418 Henryk z Hanoweru ur. ok. 1173 zm. 28-04-1227 palatyn reński
419 Agnieszka ur. 1176 zm. 9-05-1204
420 Albrecht IV Habsburg zm. 1240 hrabia z Habsburga
421 Jadwiga; Heilwiga von Kyburg zm. 1260
422 Burchard III hrabia z Hohenbergu
424 Jan I z Avesnes ur. 1218 zm. 1257
425 Aleidis zm. 1284
428 Filip III —miały ur. 3-04-1245 zm. 5-10-1285 król Francji
429 Izabela Aragońska ur. 1247 zm. 1271
430 Karol II Kulawy ur. 1254 zm. 6-05-1309 król Neapolu
431 Maria ur. 1257/1258 zm. 25-03-1323 księżniczka węgierska
432 Bolesław II ťysy; Rogatka ur. 1224/1230 zm. 25-12-1278 książę śląski
433 Jadwiga zm. 21-12-1259
434 Bolesław Pobożny ur. po 1221 zm. 13-04-1279 książę kaliski
435 Jolenta Helena ur. ok. 1244 zm. 16-06-1297
436 Przemysł Ottokar II ur. ok. 1230 zm. 26-08-1278 król czeski
437 Agnieszka
438 Rudolf I ur. 1-05-1218 zm. 15-07-1291 król niemiecki
439 Gertruda von Hohenberg ur. 1225 zm. 16-02-1281
440 Konrad I zm. 6-08-1273/1274 książę głogowsko-bytomski
441 Salomea zm. -04-1265
442 Albrecht ur. 1236 zm. 1279 książę brunświcki
443 Alessina zm. 1285
450 Baldwin hrabia Beaumont, Avesnes
452 Henryk III zm. 1261 książę Brabancji
453 Adelaide de Bourgogne zm. 1273
454 Guy of Flanders
456 Wacław I ur. 1205 zm. 22-09-1253 król czeski
457 Kunegunda ur. ok. 1200 zm. 13-09-1248
460 Albrecht IV Habsburg zm. 1240 hrabia z Habsburga
461 Jadwiga; Heilwiga von Kyburg zm. 1260
462 Burchard III hrabia z Hohenbergu
464 Barnim I Dobry ur. 1217/1219 zm. 13-11-1278 książę Pomorza Zachodn.
465 Małgorzata zm. 25-05-1261
466 Wisław II zm. 29-12-1302 książę Rugii
467 Agnieszka zm. po 1302
468 Bolesław II ťysy; Rogatka ur. 1224/1230 zm. 25-12-1278 książę śląski
469 Jadwiga zm. 21-12-1259
470 Otto V Długi margrabia brandenburski
472 Kazimierz I ur. ok. 1211 zm. 14-12-1267 książę kujawski
473 Eufrozyna ur. p. 1229 zm. 4-11-1292/1293
474 Bolesław Pobożny ur. po 1221 zm. 13-04-1279 książę kaliski
475 Jolenta Helena ur. ok. 1244 zm. 16-06-1297
476 Pukuwer książę litewski

• LITERATURA: ZYGMUNT I STARY

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz