POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Jagiellonów:
ZYGMUNT II AUGUST ZYGMUNT II AUGUST
 urodzony 01-08-1520, Kraków, na Wawelu
  zmarł 07-07-1572, Knyszyna
koronacja 20-02-1530, Kraków
  tytuł król Polski
   żył 52 lata
  ojciec Zygmunt I Stary
  matka Bona Maria Sforza d'Aragona
Zygmunt II August: wielki książę litewski 1522, król Polski 1529-1572 (panował 1548).


• BIOGRAFIA: ZYGMUNT II AUGUST
Zygmunt II August (1520- 72), król polski i wielki książę litewski od 1548, syn Zygmunta I Starego. Za sprawą swej matki Bony 1530 koronowany za życia ojca, co wobec zasady elekcyjności tronu (elekcja), wywołało ostry sprzeciw szlachty. Biorąc potajemnie ślub z Barbarą Radziwiłłówną panowanie swe rozpoczął w konflikcie ze szlachtą, przeciwną temu związkowi. Początkowo kontynuował politykę ojca rządząc przy pomocy możnowładztwa, stopniowo jednak oparł się na średniej szlachcie opowiadając się za programem egzekucji dóbr i egzekucji praw. Przyjął uchwały soboru trydenckiego 1545-63, ale utrzymał tolerancję religijną. W 1561 objął zwierzchnictwo nad Inflantami; 1563 przeniósł lenno pruskie we władanie elektorów brandenburskich. Dążąc do wzmocnienia roli Polski na Morzu Bałtyckim podjął budowę floty wojennej i 1568 zorganizował Komisję Morską. Doprowadził do ścisłego związku Polski i Litwy unią lubelską 1569. Okres jego panowania charakteryzuje się rozkwitem kultury i nauki oraz pomyślnym rozwojem gospodarczym. Był ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Jagiellonów na polskim tronie.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: ZYGMUNT II AUGUST
   mąż Zygmunt II August

  1 żona Elżbieta Habsburżanka
   ślub 5-05-1543 Kraków, na Wawelu
 urodzona 9-07-1526
  zmarła 15-07-1545 Wilno
pochowana Wilno
koronacja 6-05-1543 Kraków
  tytuł królowa polska
  ojciec Ferdynand I
  matka Anna Jagiellonka

  2 żona Barbara Radziwiłłówna
   ślub 28-07-1547 m. 28.07. i 06.08.1547
 urodzona 6-12-1520
  zmarła 8-05-1551 Kraków
pochowana 23-06-1551 katedra w Wilnie
koronacja 7-12-1550 Kraków, na Wawelu
  tytuł królowa polska
  ojciec Jerzy Radziwiłł
  matka Barbara z Kołów

 k dz. 1 N.N.

  3 żona Katarzyna
   ślub 1553 krótko po 23.07., Kraków
 urodzona 15-09-1533
  zmarła 28-02-1572 Linz
koronacja Kraków
  tytuł królowa polska
  ojciec Ferdynand I
  matka Anna Jagiellonka

  4 żona Barbara Giżanka
   ślub (bez ślubu)
 k dz. 1 Barbara

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: ZYGMUNT II AUGUST
1 Zygmunt II August ur. 1-08-1520 zm. 7-07-1572 król Polski 


2 Zygmunt I Stary ur. 1-01-1467 zm. 1-04-1548 król Polski
3 Bona Maria Sforza d'Aragona ur. 2-02-1494 zm. 19-11-1557 królowa polska 


4 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski
5 Elżbieta Rakuszanka; Rakuska ur. 1436/1437 zm. 30-08-1505 królowa polska
6 Jan Galeazzo Sforza ur. 20-06-1469 zm. 21-10-1494 książę Mediolanu
7 Izabela Arragońska ur. 4-10-1470 zm. 11-02-1524 


8 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski
9 Zofia; Sonka Holszańska ur. ok. 1405 zm. 21-09-1461 królowa Polski
10 Albrecht II; Albrecht V ur. 10-08-1397 zm. 27-10-1439 król Niemiec
11 Elżbieta Luksemburska ur. 1409 zm. 14-07-1442 królowa Czech, Węgier
12 Galeazzo Maria Sforza ur. 24-01-1444 zm. 26-12-1476 książę Mediolanu
13 Bona di Savoia ur. ok. 1449 zm. -11-1503 księżniczka sabaudzka
14 Alfons II Aragoński ur. 1448 zm. 18-12-1495 król Neapolu
15 Hipolita Maria ur. 1445 zm. 10-08-1488 


16 Olgierd ur. 1296 zm. -05-1377 wielki książę litewski
17 Julianna zm. wiosną 1392 księżniczka twerska
18 Andrzej Holszański książę Holszański
19 Aleksandra Dymitrówna Drucka
20 Albrecht IV Habsburg ur. 21-09-1377 zm. 14-09-1404 książę Austrii
21 Joanna; Zofia Bawarska ur. 1373 zm. 15-11-1410
22 Zygmunt Luksemburski ur. 1368 zm. 9-12-1437 cesarz rzymski
23 Barbara zm. 1451 hrabina Cylei
24 Franciszek I Sforza ur. 25-07-1401 zm. 8-03-1466 książę Mediolanu
25 Blanka Maria Visconti ur. ok. 1424 zm. 27-10-1468
26 Ludwik I ur. 1413 zm. 1465 książę Sabaudii
27 Anne de Lusignan ur. 1419 zm. 1462
28 Ferdynand I ur. 1423 zm. 1494 król Neapolu
29 Isabel zm. 1465
30 Franciszek I Sforza ur. 25-07-1401 zm. 8-03-1466 książę Mediolanu
31 Blanka Maria Visconti ur. ok. 1424 zm. 27-10-1468 


32 Gedymin; Giedymin ur. ok. 1275 zm. 1341 wielki książę litewski
33 Jewna (Ewa?) zm. 1344
34 Aleksander I ur. 1301 zm. 22-10-1339 wielki książę twerski
35 Anastazja
40 Albrecht III ur. 9-09-1348 zm. 29-08-1395 książę Austrii
41 Beatrycza zm. 10-06-1414
42 Albrecht I ur. 1336 zm. 12-12-1404 książę dolno-bawarski
43 Małgorzata ur. 1346 zm. 18-02-1386
44 Karol IV; Wacław Luksemburczyk ur. 1316 zm. 29-11-1378 cesarz rzymski
45 Elżbieta ur. po 1345/1347 zm. 14-02-1393
46 Herman II hrabia Cilly
50 Filip Maria Visconti książę Mediolanu
52 Amadeusz VIII; Feliks V zm. 1451 książę sabaudzki, papież
53 Marie ur. 1380 zm. 1422
56 Alfons V Wspaniały ur. 1396 zm. 1458 król Aragonii, Sycylii
57 Giraldona Carlino
58 Tristan de Clermont, Cte de Capertino
62 Filip Maria Visconti książę Mediolanu


64 Pukuwer książę litewski
68 Michał I Młodszy ur. 1271 zm. 22-11-1318 w.ks. Tweru; Włodzimierza
69 Anna
80 Albrecht II Mądry, Chromy ur. 12-12-1298 zm. 20-07-1358 książę Austrii
81 Joanna von Pfirt ur. 1300 zm. 15-11-1351 hrabianka
82 Fryderyk V ur. 3-03-1333 zm. 21-01-1398 burgrabia norymberski
83 Elżbieta ur. 22-11-1329 zm. 21-04-1375
84 Ludwik IV ur. 1287 zm. 11-10-1347 cesarz rzymski
85 Małgorzata ur. 1311 zm. 1356 hrabina Holandii
86 Ludwik I ur. ok. 1311 zm. 06.12.1398 książę brzesko-legnicki
87 Agnieszka zm. 7-07-1362
88 Jan Luksembuski ur. 1296 zm. 26-08-1346 król Czech
89 Elżbieta ur. 1292 zm. 1330
90 Bogusław V ur. ok. 1318/1319 zm. 7-12-1373 książę wołgoski, słupski
91 Elżbieta ur. 13-05-1335 zm. 1361
106 Filip II ¦miały ur. 1342 zm. 27-04-1404 książę Burgundii
107 Małgorzata II ur. 1350 zm. 1405 hrabina Flandrii
112 Fernando I "el de Antequera" ur. 1380 zm. 1416 król Aragonu, Sycylii
113 Leonor Urraca de Castilla ur. 1374 zm. 1435 


136 Jarosław zm. 16-09-1271 w.ks. włodzimierski
137 Ksenia zm. 1312
138 Dymitr ur. 11-09-1253 zm. 1293/1294 książę rostowski
160 Albrecht I ur. -07-1248 zm. 1-05-1308 król niemiecki
161 Elżbieta Tyrolska ur. p. 1262 zm. 28-10-1313
162 Ulryk II hrabia z Pfirtu
168 Ludwik II ur. 1229 zm. 2-02-1294 książę Bawarii
169 Matylda ur. ok. 1251 zm. 22-12-1304
170 Wilhelm III d'Avesnes; Dobry ur. 1280 zm. 1337 hrabia de Hainaut
171 Joanna de Valois ur. 1294 zm. 1342 hrabina de Hainaut
172 Bolesław III ur. 23-09-1291 zm. 20-04-1352 książę brzesko-legnicki
173 Małgorzata ur. 21-02-1296 zm. 8-04-1322
174 Henryk II; IV ur. po 1291 zm. 22-01-1342 książę żagański
175 Matylda ur. 1296 zm. 31-03-1321
176 Henryk VII (IV) Luksemburski ur. ok. 1274 zm. 1313 cesarz rzymski
177 Małgorzata ur. 1276 zm. 1311
178 Wacław II ur. 1271 zm. 21-06-1305 kr. Czech, Polski, Węgier
179 Jutta; Gutta ur. 13-03-1271 zm. 18-04-1297
180 Warcisław IV ur. ok. 1290 zm. 1-08-1326 ks. wołgoski i na Rugii
181 Elżbieta zm. 1350
182 Kazimierz III Wielki ur. 30-04-1310 zm. 5-11-1370 król Polski
183 Anna; Aldona ur. 1309/1310 zm. 26-05-1339 królowa polska
212 Jan II Dobry ur. 1319 zm. 8-04-1364 król Francji
213 Jutta; Bona ur. 1315 zm. 1349
214 Ludwik II z Mƒle zm. 1384 hrabia Flandrii
224 Jan I ur. 1358 zm. 1390 król Kastylii
225 Leonor ur. 1358 zm. 1382 


272 Jarosław ur. 8-02-1191 zm. 30-09-1246 wielki książę kijowski
273 Fiedosja zm. 5-05-1244
274 Jerzy Michajłowicz bojar nowogrodzki
276 Borys ur. 24-07-1231 zm. 16-09-1277 książę rostowski
277 Maria
320 Rudolf I ur. 1-05-1218 zm. 15-07-1291 król niemiecki
321 Gertruda von Hohenberg ur. 1225 zm. 16-02-1281
322 Meinhard IV of Tyrol, Duke of Carinthia zm. 1295
323 Elżbieta ur. 1227 zm. 9-10-1273 księżniczka bawarska
336 Otto II ur. 1206 zm. 1253 książę Bawarii
337 Agnes of the Rhine ur. ok. 1201 zm. 1267
338 Rudolf I ur. 1-05-1218 zm. 15-07-1291 król niemiecki
339 Gertruda von Hohenberg ur. 1225 zm. 16-02-1281
340 Jan II d'Avesnes ur. 1247 zm. 1304 hrabia de Hainaut
341 Filipina Luksemburska ur. 1252 zm. 1311
342 Karol de Valois ur. 12-03-1270 zm. -12-1325 hrabia de Valois
343 Małgorzata Andegaweńska ur. ok. 1273 zm. 31-12-1299
344 Henryk V Gruby ur. 1248/1249 zm. 22-02-1296 ks. jawor., legn., wrocł.
345 Elżbieta ur. 1263 zm. 28-09-1304
346 Wacław II ur. 1271 zm. 21-06-1305 kr. Czech, Polski, Węgier
347 Jutta; Gutta ur. 13-03-1271 zm. 18-04-1297
348 Henryk I; Henryk III zm. 1309 książę głogowski
349 Mechtylda zm. 26-04-1318
352 Henryk III zm. 1288 hrabia Luksemburga
353 Beatrycza zm. 1320
354 Jan I Zwycięski ur. 1252/1253 zm. 1294 książę Brabantu
355 Margaret zm. 1285
356 Przemysł Ottokar II ur. ok. 1230 zm. 26-08-1278 król czeski
357 Agnieszka
358 Rudolf I ur. 1-05-1218 zm. 15-07-1291 król niemiecki
359 Gertruda von Hohenberg ur. 1225 zm. 16-02-1281
360 Bogusław IV ur. 1255 zm. 19-02-1309 ks. Pomorza Zachodniego
361 Małgorzata ur. 1265 zm. 4-12-1315
362 Bolesław I zm. 9-11-1301 książę jaworski,świdnicki
363 Beatrycza zm. 26-04-1316
364 Władysław I Łokietek ur. 3-03-1260 zm. 2-03-1333 król Polski
365 Jadwiga ur. ok. 1266 zm. 10-12-1339 królowa polska
366 Gedymin; Giedymin ur. ok. 1275 zm. 1341 wielki książę litewski
367 Jewna (Ewa?) zm. 1344
424 Filip VI ur. 1293 zm. 23-08-1350 król Francji
425 Joanna Burgundzka ur. 1293 zm. 1348
426 Jan Luksembuski ur. 1296 zm. 26-08-1346 król Czech
427 Elżbieta ur. 1292 zm. 1330
428 Ludwik I; III de Nevers ur. ok. 1304 zm. 26-08-1346 hrabia Flandrii
429 Małgorzata ur. 1310 zm. 1382
448 Henryk II ur. 1333 zm. 1379 król Kastylii i Leónu
449 Juana, sna de Lara y Vizcaya zm. 1381
450 Pedro IV of Aragon ur. 1319 zm. 1387
451 Leonor ur. 1328 zm. 1348

• LITERATURA: ZYGMUNT II AUGUST

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz