POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Jagiellonów:
WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK
 urodzony 31-10-1424
  zmarł 10-11-1444, zginął w bitwie pod Warną
  tytuł król polski, węgierski
   żył 19 lat
  ojciec Władysław II Jagiełło
  matka Zofia; Sonka Holszańska
Władysław III Warneńczyk: król Polski 1434, król Węgier 1440.


• BIOGRAFIA: WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK
Władysław III Warneńczyk (1424-44), król polski od 1434 i król węgierski od 1440, syn Władysława Jagiełły. Wobec jego małoletniości (do 1438) rzeczywista władza w państwie należała do Zbigniewa Oleśnickiego i skupionych wokół niego możnowładców małopolskich. Przy poparciu możnowładców węgierskich wybrany 1440 królem Węgier. Za sprawą legata papieskiego Giuliano Cesariniego, łamiąc traktat pokojowy z Turcją, podjął przeciw niej nową wyprawę; poniósł klęskę i zginął 10 XI 1444 w bitwie pod Warną.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK
     Władysław III Warneńczyk

     brak żony i dzieci

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK
1 Władysław III Warneńczyk ur.31-10-1424 zm.10-11-1444 król pol., węgierski 


2 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski
3 Zofia; Sonka Holszańska ur. ok. 1405 zm. 21-09-1461 królowa Polski 


4 Olgierd ur. 1296 zm. -05-1377 wielki książę litewski
5 Julianna zm. wiosną 1392 księżniczka twerska
6 Andrzej Holszański książę Holszański
7 Aleksandra Dymitrówna Drucka 


8 Gedymin; Giedymin ur. ok. 1275 zm. 1341 wielki książę litewski
9 Jewna (Ewa?) zm. 1344
10 Aleksander I ur. 1301 zm. 22-10-1339 wielki książę twerski
11 Anastazja 


16 Pukuwer książę litewski
20 Michał I Młodszy ur. 1271 zm. 22-11-1318 w.ks. Tweru; Włodzimierza
21 Anna 


40 Jarosław zm. 16-09-1271 w.ks. włodzimierski
41 Ksenia zm. 1312
42 Dymitr ur. 11-09-1253 zm. 1293/1294 książę rostowski


80 Jarosław ur. 8-02-1191 zm. 30-09-1246 wielki książę kijowski
81 Fiedosja zm. 5-05-1244
82 Jerzy Michajłowicz bojar nowogrodzki
84 Borys ur. 24-07-1231 zm. 16-09-1277 książę rostowski
85 Maria 


160 Wsiewołod III Wielkie Gniazdo ur. 1154 zm. 14-04-1212 wielki ks. włodz.
161 Maria zm. 19-03-1206 Osetynka
162 Mścisław Udały zm. 1228 książę halicki
168 Wasylko ur. 7-12-1208 zm. 4-03-1238 książę rostowski
169 Maria zm. 9-12-1271
170 Jarosław książę muromski


320 Jerzy I Dołgoruki zm. 15-05-1157 wielki książę kijowski
321 NN zm. 1183
324 Mścisław Chrobry zm. 13-06-1180 biełogorodzki wielkonowog
336 Konstanty ur. 18-05-1186 zm. 2-02-1218 wielki ks. włodzimierski
337 NN zm. 24-01-1221
338 Michał książę czernihowski

• LITERATURA: WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz