POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Jagiellonów:
WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO
 urodzony ok. 1351
 chrzest 15-02-1386, Kraków
  zmarł 31-05-1434, Gródek Jagielloński
pochowany 18-06-1434, Kraków, na Wawelu
koronacja 04-03-1386, Kraków
  tytuł król Polski
   żył ok. 83 lat
  ojciec Olgierd
  matka Julianna
Władysław II Jagiełło: wielki książę litewski 1377, król polski 1386-1434.


• BIOGRAFIA: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO
Władysław II Jagiełło (ok. 1351 1434), wielki książę 1itewski od 1377, najwyższy książę litewski od 1401 i król polski od 1386, założyciel dynastii Jagiellonów. Syn wielkiego księcia litewskiego 0lgierda, ojciec Władysława III Warneńczyka i Kazimierza Jagie11ończyka. Aktem w Krewie 1385 w zamian za poślubienie Jadwigi zobowiązał się wraz z całą Litwą przyjąć chrzest w obrządku łacińskim, ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego przyłączyć do Korony Królestwa Polskiego. W 1401 władzę wielkoksiążęcą na Litwie przekazał Witoldowi, zachowując tytuł najwyższego księcia 1itewskiego; 15VII 1410 w przymierzu z Litwą pokonał pod Grunwaldern zakon krzyżacki. W 1413 zawarł układ po1sko - litewski w Horodle zacieśniający unię obu państw, z utrzymaniem jednak znacznej odrębności Litwy. W 1422 w wyniku polsko - litewskich wojen z Krzyżakami doprowadził do pokoju nad jeziorem Melno, przyznającego ostatecznie Żmudź Litwie. Od narodzin syna Władysława (1424) głównym celem wewnętrznej polityki Władysława Jagiełły było zapewnienie synowi tronu polskiego (wobec istnienia zasady elekcyjności), co udało się królowi uzyskać za cenę szeregu przywilejów ziemskich dla szlachty, ograniczających władzę monarszą. W 1400 odnowił Akademię Krakowską, przyczyniając się do jej rozwoju.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO
   mąż Władysław II Jagiełło

  1 żona Jadwiga
   ślub 18-02-1386 Kraków
 urodzona p. 18.02.1374 (zimą 1374?)
  zmarła 17-07-1399
pochowana 19-07-1399 Kraków
koronacja 1384 Kraków
  ojciec Ludwik I Wielki; Węgierski
  ojciec Elżbieta Bośniaczka

 k dz. 1 Elżbieta Bonifacja

  2 żona Anna Cylejska
   ślub 29-01-1402
 urodzona 1380/1381

  zmarła 20/21.03.1416
  ojciec Wilhelm
  matka Anna

 k dz. 1 Jadwiga

  3 żona Elżbieta z Pileckich Granowska
   ślub 2-05-1417 kościół parafialny, Sanok
 urodzona ok. 1372
  zmarła 12-05-1420 Kraków
pochowana Kraków
koronacja 19-11-1417 Kraków
  ojciec Otton z Pilczy
  matka Jadwiga Melsztyńska

  4 żona Zofia; Sonka Holszańska
   ślub 7-02-1422 Nowogródek
 urodzona ok. 1405
  zmarła 21-09-1461
koronacja 5-03-1424 Kraków
  ojciec Andrzej Holszański
  matka Aleksandra Dymitrówna Drucka

 m dz. 1 Władysław III Warneńczyk
 m dz. 2 Kazimierz
 m dz. 3 Kazimierz IV Jagiellończyk

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO
1 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski


2 Olgierd ur. 1296 zm. -05-1377 wielki książę litewski
3 Julianna zm. wiosną 1392 księżniczka twerska


4 Gedymin; Giedymin ur. ok. 1275 zm. 1341 wielki książę litewski
5 Jewna (Ewa?) zm. 1344
6 Aleksander I ur. 1301 zm. 22-10-1339 wielki książę twerski
7 Anastazja


8 Pukuwer książę litewski
12 Michał I Młodszy ur. 1271 zm. 22-11-1318 w.ks. Tweru; Włodzimierza
13 Anna


24 Jarosław zm. 16-09-1271 w.ks. włodzimierski
25 Ksenia zm. 1312
26 Dymitr ur. 11-09-1253 zm. 1293/1294 książę rostowski


48 Jarosław ur. 8-02-1191 zm. 30-09-1246 wielki książę kijowski
49 Fiedosja zm. 5-05-1244
50 Jerzy Michajłowicz bojar nowogrodzki
52 Borys ur. 24-07-1231 zm. 16-09-1277 książę rostowski
53 Maria


96 Wsiewołod III Wielkie Gniazdo ur.1154 zm.14-04-1212 w.ks.włodzimierski
97 Maria zm. 19-03-1206 Osetynka
98 Mścisław Udały zm. 1228 książę halicki
104 Wasylko ur. 7-12-1208 zm. 4-03-1238 książę rostowski
105 Maria zm. 9-12-1271
106 Jarosław książę muromski


192 Jerzy I Dołgoruki zm. 15-05-1157 wielki książę kijowski
193 N.N. zm. 1183
196 Mścisław Chrobry zm. 13-06-1180 biełogorodzki wielkonowog
208 Konstanty ur. 18-05-1186 zm. 2-02-1218 wielki ks. włodzimierski
209 N.N. zm. 24-01-1221
210 Michał książę czernihowski


384 Włodzimierz II Monomach ur. 1053 zm. 19-05-1125 wielki książę kijowski
385 N.N. zm. 7-05-1107
392 Rościsław I Michał zm. 14-03-1167 wielki książę kijowski
394 Jarosław halicki
416 Wsiewołod III Wielkie Gniazdo ur.1154 zm.14-04-1212 w.ks.włodzimierski
417 Maria zm. 19-03-1206 Osetynka
418 Mścisław III Borys zm. -06-1223 książę smoleński

• LITERATURA: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz