POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:
Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obce dynastie i Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Okres zaborów

strona tytułowa

zobacz strony
encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
cmentarze I wojny
katalog monet
galeria zdjęć
dynastia Jagiellonów:
KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK
 urodzony 30-11-1427
  zmarł 07-06-1492
koronacja 1669
  tytuł król Polski
   żył 64 lata
  ojciec Władysław II Jagiełło
  matka Zofia; Sonka Holszańska
Kazimierz IV Jagiellończyk; Kazimierz Andrzej: wielki książę litewski, król Polski 1447-1492.


• BIOGRAFIA: KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK
Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492), wielki książę litewski od 1440 i król polski od 1447, młodzy syn Władysława Jagiełły. Skutecznie przeciwstawiał się opozycji możnowładców kierowanej przez Zbigniewa Oleśnickiego. Dążył do wzmocnienia władzy królewskiej przy pomocy szlachty, co m.in. zmusiło go do wydania 1454 przywilejów nieszawskich. W wyniku wojny trzynastoletniej z Krzyżakami, zakończonej toruńskim traktatem pokojowym 1466, do Polski przyłączył Pomorze Gdańskie (odtąd zwane Prusami Królewskimi) i Warmię oraz zhołdował pozostałe ziemie Zakonu; rozszerzył granice państwa o księstwo oświęcimskie (1456-1457) i część Mazowsza (1452, 1476). Umocnił dynastię Jagiellonów, doprowadzając do koronacji swojego syna Władysława na króla Czech (1471) oraz Węgier (1490), wzmocnił też pozycję państwa wobec Kościoła, zapewniając sobie prawo obsadzania biskupstw. Bilans jego rządów był jednak niekorzystny na Litwie, utraciła ona bowiem na rzecz Moskwy znaczne obszary na wschodzie, a także dotychczasową hegemonię w tym rejonie Europy.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK
   mąż Kazimierz IV Jagiellończyk

   żona Elżbieta Rakuszanka; Rakuska
   ślub 10-02-1454
 urodzona 1436/1437
  zmarła 30-08-1505
koronacja 1454
  tytuł królowa polska
  ojciec Albrecht II; Albrecht V
  matka Elżbieta Luksemburska

 m dz. 1 Władysław II Jagiellończyk
 k dz. 2 Jadwiga
 m dz. 3 Kazimierz (święty)
 m dz. 4 Jan I Olbracht
 m dz. 5 Aleksander Jagiellończyk
 k dz. 6 Zofia
 k dz. 7 Elżbieta
 m dz. 8 Zygmunt I Stary
 m dz. 9 Fryderyk Jagiellończyk
 k dz. 10 Elżbieta
 k dz. 11 Anna
 k dz. 12 Barbara
 k dz. 13 Elżbieta

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK
1 Kazimierz IV Jagiellończyk ur. 30-11-1427 zm. 7-06-1492 król Polski 


2 Władysław II Jagiełło ur. ok. 1351 zm. 31-05-1434 król Polski
3 Zofia; Sonka Holszańska ur. ok. 1405 zm. 21-09-1461 królowa Polski 


4 Olgierd ur. 1296 zm. -05-1377 wielki książą litewski
5 Julianna zm. wiosną 1392 książniczka twerska
6 Andrzej Holszański Holszański
7 Aleksandra Dymitrówna Drucka 


8 Gedymin; Giedymin ur. ok. 1275 zm. 1341 wielki książą litewski
9 Jewna (Ewa?) zm. 1344
10 Aleksander I ur. 1301 zm. 22-10-1339 wielki książą twerski
11 Anastazja 


16 Pukuwer książą litewski
20 Michał I Młodszy ur. 1271 zm. 22-11-1318 w.ks. Tweru; Włodzimierza
21 Anna 


40 Jarosław zm. 16-09-1271 w.ks. włodzimierski
41 Ksenia zm. 1312
42 Dymitr ur. 11-09-1253 zm. 1293/1294 książą rostowski


80 Jarosław ur. 8-02-1191 zm. 30-09-1246 wielki książą kijowski
81 Fiedosja zm. 5-05-1244
82 Jerzy Michajłowicz bojar nowogrodzki
84 Borys ur. 24-07-1231 zm. 16-09-1277 książą rostowski
85 Maria 


160 Wsiewołod III W. Gniazdo ur.1154 zm.14-04-1212 wielki ks. włodzimierski
161 Maria zm. 19-03-1206 Osetynka
162 Mścisław Udały zm. 1228 książą halicki
168 Wasylko ur. 7-12-1208 zm. 4-03-1238 książą rostowski
169 Maria zm. 9-12-1271
170 Jarosław książą muromski


320 Jerzy I Dołgoruki zm. 15-05-1157 wielki książą kijowski
321 N.N. zm. 1183
324 Mścisław Chrobry zm. 13-06-1180 biełogorodzki wielkonowog
336 Konstanty ur. 18-05-1186 zm. 2-02-1218 wielki ks. włodzimierski
337 N.N. zm. 24-01-1221
338 Michał książą czernihowski

• LITERATURA: KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

reklamy


© 1998-2023 Jurek wstecz